Stenografický zápis 4. schůze, 17. září 1998

(Schůze zahájena v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


1. Senátní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení

Senátor Jaroslav Jurečka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr spravedlnosti Otakar Motejl
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec František Ondruš
Poslanec Jaroslav Palas


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

Ministr financí Ivo Svoboda
Poslanec Ivan Pilip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila v 10.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP