Začátek schůze Poslanecké sněmovny
17. září v 9.07 hodin

Přítomno: 196 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.07 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté.

Zahajuji 4. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 51 poslanců. Pozvánka vám byla odeslána ve čtvrtek 10. září 1998.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má náhradní kartu nebo kdo žádá o její vydání. Pan poslanec Lux má náhradní kartu č. 1. Ještě někdo jiný? Předpokládám že nikdo.

Prosím, abychom nyní přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli byly určeny poslankyně Olga Sehnalová a poslankyně Ivana Hanačíková. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.)

 

Není-li tomu tak, zahájím první hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, aby poslankyně Olga Sehnalová a poslankyně Ivana Hanačíková byly ověřovateli této schůze?

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování č. 1 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 170 poslanců, nikdo nebyl proti.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 4. schůze Poslanecké sněmovny byly naším hlasováním určeny poslankyně Olga Sehnalová a Ivana Hanačíková.

 

Sděluji dále, že do zahájení schůze o omluvu ze schůze požádali následující poslanci: poslankyně Milada Emmerová, poslanec Václav Frank, poslankyně Monika Horáková, poslanec Jan Kostrhun, poslanec Jaroslav Plachý a poslanec Jaromír Schling. Důvodem jsou buď nemoci, nebo zahraniční cesty. Z vlády se omlouvá pan ministr Grégr účastí na veletrhu v Brně a ministr Kavan účastí na státní návštěvě prezidenta republiky v USA. Vím dobře, že pan ministr Vetchý je také v USA na státní návštěvě, jeho omluvu však Kancelář sněmovny neobdržela.

 

Nyní přistoupíme k návrhu pořadu 4. schůze, který je součástí vaší pozvánky.

Úvodem chci připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna v tomto případě pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Myslím, že to všichni víme. Proto budeme hlasovat o tříbodovém návrhu pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny, jak vám byl písemně předložen.

 

Proto zahajuji hlasování číslo 2. Kdo souhlasí s návrhem pořadu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 2 z přítomných 180 poslanců jich 177 bylo pro návrh, nikdo nebyl proti. Pořad naší schůze byl tedy schválen.

 

Přistoupíme nyní k prvnímu bodu schváleného pořadu, kterým je

 

1.
Senátní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998
představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům
a členům prezidia Komise pro cenné papíry
/sněmovní tisk 15/ - první čtení

 

Senátní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 15 a stanovisko vlády k němu jako tisk č. 15/1.

Vidím, že právě přichází pan senátor Jaroslav Jurečka, který z pověření Senátu odůvodní předložený návrh. Vítám ho mezi námi a prosím ho, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP