(pokračuje Benda)

Není možné připustit, aby návrh ústavního zákona o referendu byl měněn referendovým hlasováním. To vytváří nebezpečné konce. Zejména s ohledem na minulé rozhodnutí této sněmovny, která se zřejmě rozhodla jít cestou přímé ústavy ve věci referenda, navrhuji tento návrh zákona zamítnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se s vámi podělil ještě o některé výhrady, které mám. Sdílím řadu z výhrad, které přednesl pan kolega Benda. K tomu mám některé další. Jsem rovněž přesvědčen, že tento návrh ústavního zákona je svým způsobem kvalitní návrh, nicméně sdílím i některé závažné výhrady.

Za prvé - jsem přesvědčen, že kvora, která jsou potřebná k iniciována referenda, tedy k tomu, aby byl prezident povinen vyhlásit referendum, jsou v některých ohledech příliš nízká, a to zejména ve spojení s tím, že je potřebná relativně malá účast hlasujících pro to, aby referendum bylo platné.

Dále považuji za velmi významnou tu skutečnost, že návrh, který by procházel procesem referenda, neprochází klasickým legislativním procesem. Pokud v současné době procházejí návrhy zákonů v podstatě třemi čteními v Poslanecké sněmovně a následným schvalováním v Senátu, a přesto jsme svědky bohužel toho, že některé návrhy zákonů jsou schváleny v podobě nekvalitní, nedovedu si představit, jaké zákony by mohly být po schválení referendem, protože zde by mohlo docházet k tomu, že skupina 80 poslanců stvoří zákonodárnou iniciativu a sama si zvolí, zda předloží svůj návrh Poslanecké sněmovně jako poslaneckou zákonodárnou iniciativu, nebo zda bude iniciovat vypsání referenda. V tomto případě zde chybějí jakékoliv pojistky ke zkvalitnění legislativního procesu.

Další výhradou, kterou sdílím velmi silně, je možnost, aby v rámci referenda byly přijímány zákony ústavní. Zde je můj názor shodný se stanoviskem vlády.

Dámy a pánové, vzhledem k těmto závažným nedostatkům dávám alternativní návrh. Pokud nebude schválen Poslaneckou sněmovnou návrh poslance Bendy na zamítnutí, podávám návrh na vrácení předkladatelům k přepracování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane premiére, kolegyně, kolegové, budu se snažit držet se charakteru rozpravy, která je vedena v prvním čtení, to znamená, že nebudu zabíhat do technických detailů, které obsahuje předmětný návrh. Zčásti o tom hovořil předřečník Marek Benda, tj. referendum k ústavním zákonům, zčásti o tom hovořil pan kolega Němec. Mohl bych ještě dodat samozřejmě nízká kvora poslanců k poradním referendům, která by mohla vést k tomu, že bychom neustále žili v jednom permanentním referendu, neboť jedna malá skupina poslanců, která by byla přehlasována v Poslanecké sněmovně, by automaticky vybízela k vyhlášení poradního referenda. Vzhledem k tomu, že jsme všichni politici, nedokáži si představit, jak by Poslanecká sněmovna reagovala na výsledky takovéhoto referenda.

Předpokládám, že tento návrh si získá ve sněmovně jakousi podporu a projde do druhého čtení, jak se tomu stalo v případě prvním. Takže se ani nebudu namáhat s tím, abych se připojoval k návrhům na zamítnutí či vrácení k přepracování. Chtěl jsem požádat jen o jedno mimo proceduru: aby veškeré tyto předmětné novely byly ve výboru ústavně právním důkladně propracovány, důkladně prodiskutovány - nechci říci přímo pozdrženy - do doby, než se sněmovna bude schopna zabývat ústavou a ústavními zákony v rámci jednoho balíku, který by měl být tím správným zásahem v jednotné ucelené podobě. Tím tedy vyzývám členy ústavního výboru, aby nad těmito předlohami diskutovali trochu déle, než bývá zvykem, a předložili v rámci i jiných zákonů jednu ucelenou normu, která by novelizovala naši ústavu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě se přihlásil dodatečně pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, paní a pánové, já jsem ve svém úvodním slově navrhl jednu koncepci v předchozím bodu. Zde je koncepce jiná. S takovou koncepcí jsem schopen se také ztotožnit. Nejsem ješitný, abych si myslel, že koncepce je lepší nebo horší. Myslím, že jde o koncepci jinou. Jde o koncepci propracovanou, dokonce si myslím, že je to koncepce velmi přijatelná pro větší část této sněmovny.

Jednu věc ale musím říci k tomu, co zde probíhá v diskusi. Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli ve svých vystoupeních minimálně respektovat to, co v ústavě je, kdo je suverénem v České republice, připomenout si článek 2 odstavec 1 a neříkat věci, které jsou v rozporu s tímto článkem. Vyzýval bych k tomu zejména pana kolegu Bendu a pana kolegu Němce, kteří zpochybnili tento článek ústavy. Myslím si, že tak to není.

Opravdu je třeba si uvědomit, že zastupitelská demokracie je zastupitelská právě proto, že občané tohoto státu přijdou k volbám a zvolí Poslaneckou sněmovnu. Oni se také mohou rozhodnout, že nás volit nebudou. Jejich suverenita je nadřazena suverenitě tohoto sboru. Byl bych rád, kdybychom v tomto uvažování si vždy uvědomili, kdo je tím, kdo hodnotí naši práci. Je to opravdu občan České republiky. Tento občan je stejně suverénní přijmout i ústavní zákon.

Jsem přesvědčen, že není možné zabránit, aby se referendum konalo např. o otázkách zásadního ústavního charakteru. Souhlasím s tím, že je potřeba dát omezující věci, které nenaruší např. právě daňový systém. Jinak bych se bál omezovat suverenitu občanů. Ne každá novela ústavy, paní a pánové, je její negací. Ale může být například tím, že bude její pozitivní změnou. Změnou k lepšímu, změnou ve prospěch občanů tohoto státu a ve prospěch i zákonodárců, kteří v té momentální chvíli sedí ve sněmovně.

Pokud jde o kvora, která jsou zmíněna v návrhu zákona, jsem opačného názoru, než prezentují většinou odpůrci koncepce, kterou předložil kolega Jičínský. Myslím si, že jde o to, jestli kvorum 80 poslanců není moc velké, jestli by nemělo být sníženo. Ptám se, proč zavádět další kvorum do ústavy. Máme jasná kvora. Kvorum je 40 poslanců, 41 poslanců, 50 poslanců. Kvorum 41 poslanců, kteří mohou navrhnout Ústavnímu soudu zrušení té nebo oné normy, by možná bylo dostačující - případně 50 a dostat se tak na situaci, která je ve vztahu mezi Poslaneckou sněmovnou a vládou.

To je ale věc, která nenáleží do obecné rozpravy v prvním čtení, ale do rozpravy ve druhém čtení. Já jsem to ale považoval za nutné říci, protože si vážím suverenity občanů České republiky a nerad bych jim svazoval ruce.Děkuji. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP