(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci. Dalším bodem našeho pořadu jsou

 

51.
Ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády

 

Po zahájení 5. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců -

Pánové, já vás v žádném případě nechci rušit, ale pokud nemáte zájem o tento bod, prosím vás, abyste pokračovali v jednání v jiných prostorách této budovy.

Po zahájení 5. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin, poté ostatním členům vlády České republiky.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Josefu Jalůvkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Miloše Zemana. Připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Obracím se s interpelací na pana premiéra ve věci stanoviska vlády ke kritické situaci Tatry Kopřivnice.

Jedním z velkých témat, které znělo z úst dnešního premiéra v kampani sociální demokracie na severní Moravě, bylo vyřešení situace akciové společnosti Tatra Kopřivnice. Sliby spojené s touto kampaní jistě ovlivnily rozhodování voličů v oblasti, kterou stav Tatry přímo či nepřímo ovlivňuje. Tatru padnout nenecháme - prohlašovali donedávna další členové kabinetu. Bohužel dosavadní činnost vlády přispěje - zdá se - k definitivnímu pádu firmy.

Tatra Kopřivnice hospodaří dnes s kumulovanou ztrátou minulých období ve výši 4,060 miliardy korun, která spotřebovala téměř celé základní jmění ve výši 4,418 miliardy korun. Od roku 1990 snížila firma počet zaměstnanců z 15 898 na dnešních 6 640. Dnes z důvodu nedostatku provozního kapitálu musí odmítat zakázky, výroba stojí několik měsíců. V této situaci se zájem o koupi akcií Tatry od Škody Plzeň ze strany amerického investora firmy SDC International, která chce do Tatry vložit 50 - 80 milionů dolarů, jeví jako jediná šance k vyřešení dluhové restrukturalizace, navíc bez sáhnutí do kapes daňových poplatníků.

Proto nerozumím vyjádření pana premiéra, ve kterém dal jasně najevo nesouhlas s prodejem Tatry tomuto jedinému aktuálnímu zájemci. Kromě škod způsobených uvedeným prohlášením tento postoj navozuje otázku, jakým -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, upozorňuji, že váš čas vypršel.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Ano, ukončím ihned.

- jakým způsobem chce vláda zasáhnout do jednání dvou nestátních subjektů, a přitom jde o dny. Přibližuje se kolaps Tatry. Chci požádat, v situaci, kdy členové vládního kabinetu jsou podrobně informováni nejméně tři měsíce o stavu, jaké je stanovisko naší vlády k řešení situace Tatra. Upozorňuji znovu, že situace je kritická, a pokud vláda nemá připraveno okamžité reálné řešení, neměla by se stavět proti -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, prosím vás o ukončení, protože jste byl již velice za časovým limitem, který je stanoven jednacím řádem.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji za pozornost i za odpověď.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené torzo Poslanecké sněmovny, vážený pane poslanče Jalůvko, člene Občanské demokratické strany a pokud jsem správně informován, starosto města Kopřivnice. Chtěl bych vám sdělit, že máte naprostou pravdu, pokud uvádíte, že podnik Tatra Kopřivnice je v současné době zadlužen zhruba více než čtyřmi miliardami korun. Zajisté uznáte, že toto zadlužení je způsobeno zločinnou politikou sociálnědemokratické vlády, která v uplynulých 6 až 8 letech pečovala nesprávně o Tatru Kopřivnice a způsobila tento výrazný dluh.

Nicméně bych chtěl konstatovat, že i když jsem Tatru Kopřivnice několikrát navštívil, seznámil jsem se s její produkcí a jednal s vedením tamního podniku, mám zcela jiné informace než vy. Chtěl bych vám za prvé poděkovat za ocenění, se kterým mě připodobňujete k renesančnímu polyhistorovi typu Leonarda da Vinci, protože v normálním případě by vaše interpelace měla směřovat na ministra průmyslu a obchodu, nikoli na předsedu vlády. Rád vám přesto odpovím.

Vaše - promiňte mi - poněkud naivní očekávání, že firma SDC zachrání Tatru Kopřivnice tím, že do ní vloží, jak jste sám ve své interpelaci uvedl, zhruba 80 milionů korun, naráží na jednu naprostou drobnost. Tato firma sama o sobě uvádí, že její základní jmění činí 4,6 milionů amerických dolarů. Zajistí uznáte, že 4,6 milionů amerických dolarů je poněkud méně než 80 milionů, a že tedy aby tato firma vložila tento objem finančních prostředků do Tatry Kopřivnice, musela by si na to půjčit - podobně jako si půjčoval na privatizaci Poldi Kladno pan Vladimír Stehlík. Chtěl bych vám dokonce sdělit, že skutečnost je ještě daleko tristnější a jako starosta Kopřivnice byste to měl vědět.

Podle našich informací, a já nevidím důvod proč utajovat informační zdroje, jedním z nich je například bývalý ministr průmysl Jan Vrba, je firma SDC tzv. kitchen company. Dovolte mi, pane poslanče, abych vám to přeložil. Kitchen company je kuchyňská společnost. Kuchyňská společnost je společnost s minimálním kapitálem a se sídlem na P.O.Boxu. Podle těchto informací základní kapitál firmy SDC činí nikoli 4,6 milionu dolarů, což by i tak bylo krajně nedostatečné, ale tři tisíce, opakuji, tři tisíce amerických dolarů, což je tak zhruba stipendium průměrného amerického studenta. Tato firma sídlí na příslušném P.O.Boxu.

Chtěl bych při této příležitosti upozornit na analogickou situaci, která vznikla v roce 1992 s firmou s honosným názvem AM CZECH, American Czech. To znamená firmou, která privatizovala za blahovolného dohledu pana Tomáše Ježka firmu Prefa Ústí nad Labem. Tato firma - smím-li uvést tuto analogii - nakonec byla privatizována tak, že si tato česko-americká společnost půjčila příslušnou částku od českých bank, zaplatila 10 % Fondu národního majetku a zbývající část převedla na Kypr, kde sídlila tato společnost vzdor svému názvu, vyplatila příslušné odměny své správní a dozorčí radě a poté zanikla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP