(Schůze opět zahájena ve 12.48 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Končí přestávka trvající 10 minut na vyžádání předsedy poslaneckého klubu ČSSD, nutná pro poradu tohoto poslaneckého klubu, a já pokračuji v jednání. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj, neboť jsme těsně ve fázi před hlasováním a slovo zpravodaje je nesmírně důležité pro to, abychom mohli tímto hlasováním projít bez úhony.

O slovo se hlásí ještě ministr financí, který má jako člen vlády samozřejmě právo vystoupit kdykoliv. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Cílem tohoto vystoupení je otevřít rozpravu, o které doufám, že bude směrována na onen mnou rozporovaný poslední bod doprovodného usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Máte zcela pravdu, pane ministře, vaším vystoupením byla otevřena rozprava, do které se hlásí pan poslanec Recman a já mu uděluji slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedající, chtěl bych upravit text mého doprovodného usnesení, ve kterém žádáme vládu, a to pod bodem c), a to navrhl bych nový text v takovémto znění:

O urychlení přípravy nových rozpočtových pravidel, tak aby mohla platit pro přípravu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2000. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji za doplnění. Předejte, prosím, zpravodaji váš návrh. Táži se, zda ještě někdo hodlá vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, rozpravu končím. Předpokládám, že po takto znovu otevřené a uzavřené rozpravě ale ministr financí nemá v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Nemá. Uděluji proto slovo zpravodaji. Pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním!

 

Poslanec Martin Kocourek: Jak jsme se domluvili předtím, prvně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Recmana k základnímu usnesení Poslanecké sněmovny, které jsem navrhl já, což by znamenalo nově zařadit bod II, který by zněl:

Poslanecká sněmovna konstatuje, že minulá vláda České republiky nezabezpečila splnění státního rozpočtu ČR na rok 1997 schváleného usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 13. prosince 1996.

Ostatní římské číslice by byly přečíslovány. Toto je znění pozměňovacího návrhu, o kterém budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Já v hlasování s pořadovým číslem 72, které jsem teď zahájil, se táži, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. Prosím. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 72 z přítomných 184 bylo pro 87 a proti 88. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP