Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. října v 11.02 hodin

 

Přítomno: 157 poslanců

 

 

(Schůze zahájena v 11.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté.

Zahajuji druhý jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím mám zde pět kolegů, kteří požádali o vydání náhradní karty. Pan poslanec Koudelka má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Gross náhradní kartu č. 1, pan poslanec Mandík náhradní kartu č. 4, pan poslanec Sobotka náhradní kartu č. 5 a pan poslanec Korbel náhradní kartu č. 6.

Sděluji, že na dnešní den požádali o omluvení své neúčasti na jednání tyto poslankyně a poslanci: paní kolegyně Petra Buzková, pan poslanec Vladimír Cisár, paní poslankyně Květa Čelišová, pan poslanec Stanislav Fischer, pan poslanec Václav Frank, pan poslanec Jiří Hofman, paní poslankyně Monika Horáková, paní poslankyně Zdeňka Horníková, pan poslanec Jan Klas, pan poslanec Petr Nečas, pan poslanec Petr Pleva, pan poslanec Svatomír Recman, paní poslankyně Olga Sehnalová, pan poslanec Evžen Snítilý, paní poslankyně Michaela Šojdrová, pan poslanec Karel Šplíchal, pan poslanec Jan Žižka a pan poslanec Pavel Lang.

Z členů vlády jsou omluveni tito ministři: pan ministr Ivan David, pan ministr Miroslav Grégr, pan ministr Jan Kavan, místopředseda vlády pan Vladimír Špidla, pan ministr Vladimír Vetchý a předseda vlády pan Miloš Zeman.

Další omluvy členů vlády a poslanců do sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny nedošly.

Kolegyně a kolegové, včera jsme projednali první tři body schváleného pořadu.

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu, jímž je

 

4.
Senátní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998
představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům
a členům prezidia Komise pro cenné papíry
/sněmovní tisk 15/ - třetí čtení

 

Kolegyně a kolegové, já snesu, když je ve sněmovně hluk, ale za chvíli zde budou hovořit jiní kolegové a jim se budu snažit vytvořit dobré podmínky pro jejich práci. Proto bych vás všechny požádal o to, abyste přece jen snížili hladinu zvuků a hluku v jednací síni, aby bylo řečníka dobře slyšet a aby ten z nás, který chce řečníka poslouchat, k tomu měl vytvořeny patřičné podmínky.

Ještě jednou vás žádám o ztišení. (Zvoní.) Poprvé jsem použil zvonce, je vidět, že zabírá.

Kolegyně a kolegové, jak jsem již řekl, budeme se v této chvíli věnovat čtvrtému bodu našeho schváleného pořadu, kterým je sněmovní tisk č. 15 ve třetím čtení.

Zahajuji tedy tímto třetí čtení tohoto návrhu zákona.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal senátor Jaroslav Jurečka a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Václavek. Vidím, že již tam sedí, za což jim děkuji.

Budeme se tedy věnovat projednávání předloženého návrhu zákona. K tomuto návrhu zákona nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Byl přednesen pouze návrh doprovodného usnesení, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 15/3.

Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou nyní otvírám, a ptám se, zdali se do ní někdo hlásí. Jako první se do rozpravy ve třetím čtení hlásí pan poslanec Jiří Václavek. Pane poslanče a zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si v rámci třetího čtení navrhnout určité technické upřesnění, které je v rámci třetího čtení možné, a to ve čtvrtém řádku návrhu doprovodného usnesení, kde se hovoří o lhůtě. Navrhuji, aby upřesnění znělo, že místo "do konce ledna 1999" by tam bylo "ve lhůtě umožňující účinnost zákona od 1. 1. roku 2000". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není-li námitek, můžeme toto považovat za legislativně technickou připomínku splňující podmínky rozpravy ve třetím čtení.

Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám.

Přikročíme k hlasování o tomto návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, podle sněmovního tisku 15."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 151 poslankyň a poslanců, proti byl jeden.

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení podle sněmovního tisku 15/3.

Domnívá se někdo, že o technické změně, kterou přednesl pan poslanec Jiří Václavek, musíme hlasovat? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. V tomto hlasování budeme rozhodovat o návrhu doprovodného usnesení, tak jak je obsažen ve sněmovním tisku 15/3, s technickou připomínkou, kterou přednesl pan poslanec Jiří Václavek.

 

Kdo je v tomto hlasování pro přijetí doprovodného usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 71 poslankyň a poslanců, proti bylo 44. Návrh doprovodného usnesení nebyl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP