(pokračuje Filip)

Pokud bychom - a musím říci, že jsem takový návrh vznesl vůči sociální demokracii - uvažovali o revizi rozpočtu na rok 1998, protože rozpočet je prostě špatný a projevilo se to už v době jeho plnění a ví o tom samozřejmě i pan kolega Tlustý jako součást bývalé koalice. Vědí o tom i jiní poslanci této sněmovny, že rozpočet skončí schodkem, že jako schodkový byl předkládán, přestože bylo tvrzeno, že je vyrovnaný, tak potom bychom to řešili v rámci tohoto zákona. Ale v tuto chvíli řešíme mimorozpočtovou změnu v rámci jiného zákona. Řešíme ji v souladu se zákonem.

Osobně mám jiný právní názor na to, jak by to mělo být řešeno v zákoně o Pozemkovém fondu. Ale to je můj právní názor. Ten nesouvisí nějak s tím, jestli je toto možné nebo nemožné. Já tvrdím, ač mám jiný názor na tento zákon, že to možné je a že to není proti zákonu. Rád bych, abychom si tuto věc řádně uvědomili, protože v této chvíli v podstatě řešíme jenom chyby, kterých se bývalá vládní koalice dopustila ve schvalování rozpočtu na rok 1998. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Palas. Udílím mu tímto slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych reagovat na slova pana kolegy Tlustého. Domnívám se, že nemá pravdu, když říká, že se zde bavíme o dotacích jako takových. V usnesení je jasně uvedeno, že se jedná o prostředky, které slouží k podpoře zemědělství a jsou určeny na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů. Nepříznivé ekonomické vlivy dopadly na zemědělství naprosto výjimečně, naprosto nenadále a tak je třeba tento problém pochopit. Myslím si, že by neměl být tento problém dáván do souvislosti se subvencováním.

Měli jsme představu, že by se tyto prostředky použily plošně prostřednictvím zelené nafty. Zjistili jsme, že je všeobecný odpor proti takovémuto použití těchto prostředků. Proto velice rychle Ministerstvo zemědělství zpracovalo jakési varianty užití těchto prostředků, které by byly použity naprosto adresně, konkrétně, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, jak bylo kritizováno opozičními poslanci.

Tyto varianty jsme předložili k diskusi především poslancům, kteří se zabývají problematikou zemědělství. Myslím si, že varianty jsou naprosto srozumitelné. Žádal bych vás, abyste v intencích těchto variant uvažovali, zvažovali a rozhodli se. Myslím si, že by bylo škoda poškozené zemědělství ve vyjmenovaných okresech nepodpořit. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Přihlásil se pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych říci, že si naopak myslím, že pan kolega Palas se mýlí, že pan kolega Tlustý popsal situaci velmi přesně. Ty tři varianty, které jsme získali jako členové zemědělského výboru, navíc nespecifikují to, co pan kolega Palas říká, protože například v kolonce "škody způsobené hraboši" je předložen návrh Ministerstva zemědělství na náhradu majetkové újmy, kterým se předkládá částečná úhrada těchto nákladů. Hned za tím je napsáno "předpokladem realizace je ovšem schválení Ministerstvem financí" atd. Je tam mnoho neujasněných věcí. Ve variantě 3 je napsáno pouze "prasata - celkový předpokládaný objem 180 milionů korun". To opravdu není specifikace, je to bianco šek. Už vůbec nemluvím o tom, co říkal pan kolega Tlustý, že to je z rozpočtu Pozemkového fondu, zatímco z logiky věci by to měl být rozpočet Ministerstva zemědělství. To bezesporu. Jsou to mimorozpočtové fondové peníze. Doporučuji řešit tuto problematiku, která je vážná, z prostředků Ministerstva zemědělství, v rozpočtu Ministerstva zemědělství a v návrhu státního rozpočtu, který zajisté bude zanedlouho předložen. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Další přihlášku nemám, tudíž rozpravu končím. Rozpravu ve třetím čtení jsme ukončili. Pan ministr zemědělství kolega Fencl. Rozprava je opět otevřena.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, už nemohu učinit nic jiného než vám sdělit, že moje informace písemně zpracovaná a předaná řadě poslanců je variantou, která jako jediná může být použita v případě, kdy tato sněmovna vyjme potřebné peníze z Pozemkového fondu. Dávám slovo na to, že žádná jiná varianta nemůže přijít v úvahu. Činím tak proto, že jsem si vědom toho, že závaznost tohoto návrhu je v podstatě jenom otázkou vaší důvěry. K vaší důvěře sděluji, že za ni ručím svým jménem, dávám na to slovo. To je to jediné, co mohu udělat, abyste mohli rozhodovat o tom, zda tato varianta je pro vás možná. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Beneš. Dostává tímto slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, nezlobte se, vaše slovo znělo krásně. Bohužel ani nevím, jestli na ty hraboše někdo něco dostane, já jsem to neviděl. Přece nemůžeme takto postupovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích. Před jednotlivými hlasováními má samozřejmě zpravodaj i zástupce navrhovatelů možnost se vyjádřit. Ještě, pane ministře, za navrhovatele před konečným hlasováním můžete mít stanovisko delší. Před hlasováním o pozměňovacích návrzích bych prosil pouze o stručná vyjádření, při konečném stanovisku může být vaše slovo delší. V této chvíli bychom ale měli přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Hlásí se předseda poslaneckého klubu. Podle jednacího řádu mu musím udělit slovo. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, prosím o přestávku na klub do 12.05 hodin.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je dobrým zvykem ve sněmovně těmto žádostem vyhovovat. Přerušuji naše jednání do 12.05 hodin.

 

(Schůze přerušena v 11.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP