Začátek schůze Poslanecké sněmovny

24. listopadu ve 14.06 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

 

(Schůze byla zahájena ve 14.06 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych zahájil 7. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně uvítal.

Schůzi jsem svolal v mimořádném termínu a návrh pořadu jsem stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny, který se sešel 12. listopadu. Pozvánka vám byla rozdána v úterý 17. listopadu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Mám zde už šest oznámení. Náhradní kartu č. 1 má poslanec Sobotka, č. 2 Gross, č. 3 Severa, č. 4 Škromach, č. 6 Kühnl a č. 7 Lux. Doufám, že to je všechno.

Nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Ještě sděluji, že pan poslanec Ambrozek má náhradní kartu č. 5. Navrhuji, abychom ověřovateli určili pana poslance Libora Ambrozka a poslance Pavla Svobodu. Má někdo z vás jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Nemá-li, dám o tom hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 1. Kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli byli poslanci Ambrozek a Svoboda, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 ze 169 přítomných poslanců 161 hlasovalo pro, nikdo proti. Tím jsme určili ověřovateli 7. schůze Poslanecké sněmovny poslance Ambrozka a poslance Svobodu. Prosím jmenované ověřovatele, aby zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

 

Náhradních karet nám přibývá - poslanec Pešek má náhradní kartu č. 8.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání poslanci Vymětal a Tlustý z důvodu jednání stálé delegace Poslanecké sněmovny v Bruselu, což považuji za půvabné, protože tady oba dva poslance vidím, takže své omluvení zrušili naléhavostí tématu dnešního dne.

Dále se omluvili členové vlády Dostál, Grégr a Eduard Zeman vzhledem k jednání s představiteli Kyrgyzské republiky a za chvíli se omluvím z jednání i já, protože se formálně setkám s prezidentem Kyrgyzské republiky.

Přistoupíme ke stanovení pořadu schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás chci informovat, že po odeslání pozvánky předložila vláda návrh na změny ve složení prezidia Pozemkového fondu a návrh na volbu zbývajících členů Fondu národního majetku. Oba dopisy předsedy vlády byly postoupeny poslaneckým klubům.

Navrhuji proto do pořadu schůze zařadit další body: "Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky" a "Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky".

Tyto body navrhuji zařadit jako nové body za stávající bod č. 26 s tím, že mohou být projednávány nejdříve v úterý 1. prosince.

Prosím nyní, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili. O slovo se do této chvíli přihlásilo pět poslanců, dám jim promluvit v pořadí, v jakém jsem jejich přihlášky dostal. Prvním byl poslanec Ivan Pilip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP