(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli oznámím, jak budeme postupovat dále. Na žádost předsedů některých poslaneckých klubů, ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, svolám krátkou poradu předsedů poslaneckých klubů, abychom se domluvili na termínu hlasování o státním rozpočtu.

Nicméně ještě předtím, než tak učiním, prosím o závěrečná slova pana ministra Ivo Svobodu, případně zpravodaje výboru pana Vlastimila Tlustého a případně pana zpravodaje menšiny pana poslance Martina Kocourka. Po těchto závěrečných řečech tedy přeruším asi na 10 minut jednání Poslanecké sněmovny, aby se předsedové klubů poradili o dalším postupu.

Pane ministře, máte slovo k závěrečnému slovu. Pan ministr si nepřeje hovořit na závěr, pan poslanec Tlustý si přeje, dávám mu tedy slovo. Připraví se pan poslanec Kocourek, bude-li mít zájem promluvit na závěr.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, já bych vás chtěl seznámit s přehledem návrhů, které padly v rozpravě.

Jednak byl předložen návrh na zamítnutí návrhu státního rozpočtu. Tento návrh předložil pan poslanec Kocourek a jeho text je obsažen v usnesení, které má č. 40/5. Dále byl přednesen návrh pana poslance Václavka, který je obsažen v tisku 40/4 a který naopak doporučuje schválení návrhu zákona o státním rozpočtu. Jako třetí v řadě byl přednesen návrh pana poslance Pilipa, který stejně jako pan poslanec Kocourek navrhuje zamítnutí návrhu zákona o státním rozpočtu v prvním čtení, ale liší se od návrhu pana poslance Kocourka obsahem doporučení vládě.

Dále bylo předneseno jedno doprovodné usnesení. Jeho autorem je pan poslanec Kalousek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji, a ještě než dám slovo panu poslanci Martinu Kocourkovi, který je zpravodajem menšiny, pan ministr Svoboda přece jen dospěl k názoru, že na závěr řekne pár slov, takže mu k nim udílím slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Já se nebudu vracet k obsahu rozpravy, byla velmi dlouhá a velmi podrobná, spíše bych chtěl požádat předkladatele návrhu oněch usnesení, kterými se požaduje od vlády, aby vyhodnotila vývoj dluhové služby do 31. března 1999 a dále vyhodnotila mandatorní výdaje, jejich vývoj, k témuž termínu. Chtěl bych požádat předkladatele, ale nevidím ho zde, aby zvážil možnost posunu tohoto termínu do 31. 5. 1999, tak aby byly všechny zprávy, kterými je nyní vláda vázána, podávány k témuž datu. Chtěl bych konstatovat, že obě tato usnesení, tak jak byla navržena, v podstatě sledují generální trendy nastoupené na Ministerstvu financí a dalších resortech a mohou i naši poslanci je se ctí podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Svobodovi, pan poslanec Kocourek si nepřeje přednést závěrečné slovo.

Paní poslankyně, páni poslanci, podle dohody s předsedy poslaneckých klubů v této sněmovně v tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 16.00, kdy budeme pokračovat.

Prosím předsedy všech poslaneckých klubů ke krátké schůzce v místnosti za klavírem. K této schůzce zvu i ministra financí, má-li zájem.

(Schůze přerušena v 15.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP