(Schůze opět zahájena v 16.05 hod.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do sálu, budeme pokračovat v jednání. Prosím pana poslance Tlustého, který je zpravodajem k projednávanému bodu, aby vystoupil a přednesl návrh procedury dalšího jednání.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl postup při hlasování o usneseních, která byla předložena. Doporučuji, aby bylo hlasováno v pořadí, v jakém návrhy byly předloženy, to znamená první hlasování o návrhu pana poslance Kocourka. V případě jeho přijetí hlasování o dvou variantách doporučení vládě, z nichž jednu přednesl pan poslanec Kocourek, druhou přednesl pan poslanec Pilip. V případě nepřijetí tohoto návrhu ve druhém hlasování bude hlasování o návrhu předneseném panem poslancem Václavkem. V případě jeho přijetí hlasování o doprovodném usnesení předloženém panem poslancem Kalouskem. Doprovodné usnesení je formulováno zjevně jako doprovodné usnesení pro případ přijetí návrhu zákona o rozpočtu v prvním čtení. Interpretuji to správně, táži se předkladatele. Nic nenamítá, takže asi ano. To by byl navržený postup hlasování.

Poslední informace, kterou bych chtěl doporučit sněmovně, je, aby hlasování proběhlo zítra jako první bod jednání po skončených interpelacích, přičemž by toto hlasování bylo nejdříve v 9.30 hod. Protože neumím předpovědět dobu trvání interpelací, bylo by to formulováno tak, jak jsem to uvedl. Zítra ráno první bod nejdříve v 9.30 hod.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že návrh procedury nikdo nezpochybňuje, budeme tímto způsobem hlasovat.

Co se týká termínů hlasování, v tuto chvíli proběhlo jednání předsedů poslaneckých klubů, kde dva poslanecké kluby vystoupily s vážnou námitkou proti tomu, aby se hlasovalo v tuto chvíli, a trvají na tom, aby se hlasovalo zítra. Z tohoto důvodu budeme o této záležitosti hlasovat.

Pan poslanec Václavek se hlásí s technickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Václavek: Paní předsedající, dámy a pánové, pan zpravodaj navrhl určitý postup hlasování, který zpochybňuji. Měl jsem pocit, že by se mělo dát nejprve hlasovat o návrhu rozpočtového výboru, který jsem přednesl a osvojil, protože nebyl zcela přednesen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Prosila bych pana zpravodaje, zda zde došlo k nedorozumění, či zda se jedná o jiný návrh, o kterém rozhodneme v hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Považuji za zbytečné, aby o tom byla vedena dlouhá rozprava. Výklad je možný obojí. V pořadí navržených usnesení je nepochybně to, která jsem uvedl já, nicméně, abych nekomplikoval diskusi, nic nebrání tomu, že hlasování v jednom či druhém pořadí nic nezmění na jeho výsledku, aby pořadí bylo jiné, než v jakém byly návrhy předloženy.

V tom případě bych si osvojil námitku a doporučil bych sněmovně, aby bylo předřazeno jako první hlasování o usnesení tak, jak ho předložil pan kolega Václavek, což by znamenalo v případě úspěchu hlasování o doprovodném usnesení a v případě neúspěchu hlasování o dalších dvou návrzích pana kolegy Kocourka a Pilipa.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Požádala bych pana zpravodaje, aby v tuto chvíli oznámil způsob, jak budeme hlasovat o proceduře a o čem budeme hlasovat. Teď budeme hlasovat pouze o tom, jakým způsobem se bude hlasovat o státním rozpočtu.

Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, chtěl bych poprosit zhruba o tříminutovou pauzu na finální rozhodnutí k tomuto zásadnímu hlasování pro mnohé z nás. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 16.15 hodin.

 

(Schůze přerušena v 16.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP