Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

26. listopadu 1998 v 9.01 hodin

Přítomno: 181 poslanců

 

 

(Schůze opět zahájena v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobrý den, vážené dámy a pánové, je 9.01 hodin a já z povinnosti dané mi zákonem zvaným jednací řád Poslanecké sněmovny zahajuji třetí jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám, prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. V průběhu této vaší aktivity předám řízení této schůze místopředsedovi Stanislavu Grossovi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, sděluji vám, že omluveni na dnešní den jednání jsou tito poslanci: pan poslanec Rostislav Čevela je na ustavující schůzi zastupitelstva, poslankyně Zdeňka Horníková je na zasedání Rady Evropy, poslankyně Olga Sehnalová - jednání Rady Evropy. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jan Kavan, pan místopředseda vlády Egon Lánský, pan ministr Antonín Peltrám. Jiné omluvy v duchu jednacího řádu do sekretariátu předsedy sněmovny nebyly dodány.

Kolegyně a kolegové, já bych ještě malou chvíli počkal na to, až se naše jednací síň přece jen trošičku naplní, a oznamuji, že pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 2.

Kolegyně a kolegové, budeme se v této chvíli věnovat bodu číslo 36 našeho jednání, kterým jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců, nicméně v této chvíli registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS zřejmě s procedurálním návrhem, takže, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, při zahájení schůze jsem oznámil, že dnes ráno předložím návrh na zařazení dvou bodů programu na dnešní program. Jedná se o druhé a třetí čtení návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, tisk 30. Dnes vypršela lhůta pro zahájení druhého a třetího čtení, a protože to je norma, na kterou čeká Senát, aby ji mohl rychle schválit, navrhuji, aby druhé čtení tohoto tisku bylo zařazeno na program dnes, po projednání harmonogramu jednání o státním rozpočtu.

Ještě bych uvedl, že navržení zároveň třetího čtení předpokládá, že v rozpravě ve druhém čtení nebudou předloženy žádné pozměňovací návrhy. Samozřejmě nikdo vám nemůže zakázat, abyste pozměňovací návrhy předložili, nicméně pokud by byly předloženy nemohlo by třetí čtení dnes proběhnout. To je upozornění, že případné projednání třetího čtení je vázáno na to, že nepadnou v rozpravě žádné pozměňovací návrhy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Takže rozumím tomu, že jste podal návrh na zařazení sněmovního tisku č. 30 do pořadu této schůze za stávající bod 5 druhé čtení a bezprostředně poté, umožní-li to průběh jednání ve druhém čtení, třetí čtení tohoto návrhu zákona.

Kolegyně a kolegové, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 46. Budeme tedy hlasovat o zařazení těchto dvou nových bodů tak, jak je přednesl pan poslanec Tlustý.

 

Zahajuji hlasování číslo 46. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 89 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Tímto rozhodnutím jsme zařadili dva nové body do pořadu schůze. Požádal bych Kancelář sněmovny, aby toto rozhodnutí sněmovny sdělila ministrovi financí, protože se domnívám, že by měl být přítomen tomuto jednání. Doufám, že má výzva neskončí nevyslyšenou.

Budeme se v této chvíli věnovat bodu č. 36.

 

36.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

 

Na pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny jsou předloženy tři odpovědi na interpelace, s nimiž páni poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí.

První interpelace tohoto druhu je směřována na ministra spravedlnosti pana Otakara Motejla. Ministr spravedlnosti odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci trestního stíhání nacistického zločince Antona Mallotha, bývalého dozorce ve věznici gestapa Malé pevnosti Terezín. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 50.

V tuto chvíli otevírám rozpravu a táži se, kdo se do rozpravy hlásí. Jako první se hlásí pan poslanec Štrait. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve věci vydání nacistického válečného zločince Antona Mallotha, bývalého dozorce z terezínské Malé pevnosti do České republiky interpeluji bohužel neúspěšně více než rok. I s dnešní odpovědí pana ministra spravedlnosti dr. Motejla nemohu souhlasit. Vedou mě k tomu následující argumenty.

Poprvé jsem upozornil 15. října loňského roku premiéra Klause na možnost, aby česká vláda požádala o vydání Mallotha ze Spolkové republiky Německo. Znal jsem průběh projednávání Mallothova pobytu v Německu z interpelace, kterou projednával bavorský sněm. Jednak byl Mallothův pobyt v Německu nežádoucí přítěží, a dále vyšlo najevo, že Malloth je prakticky bezdomovcem. Premiér mi ale odpověděl, že vláda Spolkové republiky Německo nepředává své občany k trestnímu stíhání.

Další premiér, Josef Tošovský, setrval na stanovisku nemožnosti vydání Mallotha z Německa na základě informace, kterou mu sdělil Úřad pro státní příslušnost v Mnichově, že Malloth je německým občanem. Tehdy jsem uváděl, dovolte, abych to ocitoval: Je nepochybné, že česká vláda musí jednat a má nejméně dvě možnosti. První spočívá v žádosti, aby byl vydán do České republiky k potrestání. V Litoměřicích byl po válce odsouzen k trestu smrti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP