(pokračuje Grulich)

Vznikly tam odbory, které jsou touto problematikou pověřeny a které odpovídají za nakládání s těmito dotazníky a s utajovanými skutečnostmi. Do té doby na Ministerstvu vnitra nebyl nikdo, kdo by za mého řízení resortu byl podrobně seznámen a pověřen nějakou podobnou činností, o které psaly noviny Mladá fronta Dnes. Musím toto obvinění naprosto kategoricky odmítnout.

Také z toho článku se nedalo vyvodit nic konkrétního, co by toto nařčení nějakým způsobem dokládalo. Pochopitelně byl pověřen ředitel Kadlec, aby učinil pokus zjistit, jestli náhodou taková informace neutekla z jeho Národního bezpečnostního úřadu. Tu skutečnost se nepodařilo zjistit.

Současně s tím, co se ptal pan poslanec Výborný. Ještě dříve, než byl předán Národní bezpečnostní úřad pod přímé řízení ministerského předsedy, byly urychleně provedeny za období, kdy ještě jsem byl pověřen jeho řízením a jeho kontrolou, nejenom personální, ale zejména ekonomické a hospodářské podpůrné akce, protože tento úřad se nacházel nejenom v dezolátním stavu, co se týkalo řízení, kontroly, personálního obsazení, ale také jeho ekonomického zabezpečení. Přes tísnivou situaci, ve které se Ministerstvo vnitra v oblasti ekonomické nacházelo a nachází, byly uvolněny dostatečně vysoké částky, aby alespoň nejzákladnější věci, tak jak byly požadovány Bruselem, byly zajištěny, aby činnost tohoto úřadu mohla být uznána jako činnost odpovídající požadavkům Bruselu.

Nevím, co v této situaci už by bylo možno dál vysvětlit a doložit. Předpokládám, že ta informace je vyčerpávající. Pokud budou další dotazy, rád je ještě doplním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra Václavu Grulichovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan poslanec Výborný. Prosím pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, to, co tu říkal pan ministr, nešlo vůbec k jádru věci. Možná že to bylo hezké, ale toho se tato interpelace netýká. Ale to, co zde říkal pan ministr vnitra, mě bohužel utvrdilo v tom, že odpověď byla naprosto nedostatečná, protože pan ministr zopakoval, výslovně, že úřad měl přejít pod řízení předsedy vlády 1. listopadu a že do té doby úřad řídil on jako ministr vnitra. Rozuměl jsem tomu tak dobře jako vy. Ale to je naprosté nedorozumění, nepochopení zákona, ba asi jeho porušení, protože tento úřad vznikl 1. srpna a dnem 1. srpna byl předseda vlády služebně nadřízen řediteli úřadu a vykonával dohled nad činností úřadu, nikoli ministr vnitra. A v interpelaci mi přece šlo o to, jak v období od 1. srpna do 1. listopadu bylo personálně, organizačně, ekonomicky odděleno fungování tohoto úřadu. A já se teď dozvídám dokonce i z ústní odpovědi ministra, že vůbec, že se to za obtíží podařilo 1. listopadu. A to je pro mne velmi smutné. A samozřejmě tato věc se netýká období červenec, červen, a předtím byl legitimně úřad vznikajícím útvarem Ministerstva vnitra, protože neexistoval zákon, který by mu dal postavení, který mu dal zákon 148/1998, to je postavení ústředního orgánu státní správy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému, dále se do rozpravy hlásí ministr vnitra Václav Grulich. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Dámy a pánové, pane poslanče, tedy ještě jednou upřesním. Úřad byl převzat takovým způsobem, že byl přivtělen Ministerstvu vnitra, a byla to organizace, kterou zavedla dřívější vláda. Úřad fungoval samostatně, měl samostatné ekonomické hospodaření, měl samostatné personální řízení.

Jestliže jsem řekl, že jsme pomohli tento úřad ekonomicky zabezpečit, znamenalo to převody finančních částek na tento úřad, aby úřad mohl fungovat a mohl být dovybaven do určitého standardu. Nebyla to tedy organická součást Ministerstva vnitra, ani nemohla být, protože podle zákona 148 víme jasně, jak úřad byl zřízen, ale byl převzat za určité organizace, která byla zavedena po jeho zřízení, a takto musel fungovat až do oficiálního předání pod pravomoc předsedy vlády, i když už v té době, když došlo ke jmenování nového ředitele, pochopitelně tohoto ředitele jmenovala vláda, nikoli ministr vnitra. A úkolování z té strany bylo samozřejmě od předsedy vlády a předseda vlády, jak vy dobře víte, v některých případech může delegovat některé pravomoci a zabezpečování organizace na jiného člena vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra. Dále se do rozpravy hlásí ministr Bašta, poté pan poslanec Klas. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Děkuji za slovo. Dodal bych snad jednu informaci, kterou pan poslanec Výborný zapomněl.

Je pravda, že úřad vznikl 1. 8., ale zároveň je pravda, že zákon začal platit až od 1. 11. Vstoupil v účinnost. A v mezičase zodpovědnost ležela dále podle zákona 102 na Ministerstvu vnitra, takže to, co zde popsal pan ministr Grulich, odpovídalo přechodné situaci, kdy kompetence v ochraně státního tajemství podle zákona č. 102/1971 nadále mělo Ministerstvo vnitra. A úřad, který byl původně součástí Ministerstva vnitra, teprve přecházel ke svému fungování od 1. 11. Já si nemyslím, že by tady došlo k porušení zákona. Tady možná došlo k nějakému nedopatření při formulování přechodných ustanovení v zákoně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru české vlády panu Baštovi, dále se do rozpravy hlásil pan poslanec Klas a v tuto chvíli mu udílím slovo.

Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám jen jediný dotaz, který nesměřuje sice k jádru interpelace, ale byl bych rád, kdyby mi pan ministr vnitra na něj odpověděl.

On zde řekl: "Bývalý ředitel NBÚ pan Kolář se chová jako diletant."

Já bych vás chtěl poprosit, pane ministře, když už vyslovujete takovéto soudy o lidech, zda byste vážené sněmovně mohl říci alespoň jeden relevantní důvod, proč takto nazýváte pana Koláře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Klasovi, dále se do rozpravy hlásí ministr vnitra Václav Grulich, udílím mu slovo.

Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Za prvé musím říci, že jméno pana Koláře vyslovil pan poslanec Klas, a nikoli já.

Za druhé - hovořil jsem o vedení tohoto úřadu, a jestliže vedoucí úřadu při svém odchodu odváží materiály, které jsou označeny jako tajné, jiné jako důvěrné, jiné s jednacími čísly, není to odpovědné jednání ani pro nejposlednějšího úředníka, natož pro funkcionáře, který je pověřen řízením tak důležitého resortu.

Jestli tento funkcionář dokonce převážel materiál ještě ze svého dřívějšího působení jako ředitel kanceláře ministra vnitra a pak spolu s dalšími materiály je odvážel ještě zřejmě do svého bydliště, protože žádnou další kancelář v té době přidělenu neměl, toto přemisťování samo o sobě už hraničilo více než s přestupky. Bylo porušeno několik příkazů ministra vnitra, řádově dnes po té době mám dojem 8 nebo 10, takže myslím, že ani není potřeba uvádět a rozvádět stav.

Stav NVÚ charakterizoval ve svém slyšení, když byl projednáván návrh na jeho jmenování ředitelem, tehdy kandidát na funkci ředitele ing. Kadlec, a bohužel tím, že z jednání branně bezpečnostního výboru nebyla vyloučena veřejnost, tak se nakonec tyto údaje, které jsem nehodlal zveřejňovat, protože jsem je pokládal za poškození zájmu republiky v zahraničí, tak se tyto údaje a mnohé další dostaly do tisku, a tím samozřejmě o nich bylo informováno i v zahraničí, protože naše ambasády nebo ambasády, kterou jsou zde umístěny, takové záležitosti pochopitelně sledují.

Jestli stačí panu poslanci Klasovi tato odpověď, tak děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP