(pokračuje Tlustý)

Pokud bych měl jednotlivé varianty charakterizovat, varianta A je variantou, která usiluje o ukončení projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu do konce letošního roku, bohužel toho ale dociluje za cenu zkrácení časového intervalu pro jednání rozpočtového výboru, a dokonce i pro zpracování usnesení, na celkových sedm hodin, což je technicky nemožné. Můžete samozřejmě svým hlasováním vyjádřit přání, aby se nemožné stalo možným, ale pokud víte, jak dlouho trvá zpracování takového usnesení, jakým je usnesení k rozpočtu, těchto sedm hodin pro jednání rozpočtového výboru a zpracování zprávy je zcela jistě nereálných.

Varianta B je pokusem o co nejrychlejší jednání v reálné podobě s tím, že rozpočet má naději na přijetí v prvním týdnu měsíce ledna příštího roku.

Varianta C se od druhé varianty liší přibližně o jeden týden.

Původně proti sobě stály dvě extrémní varianty, to znamená varianta A a C. Variantu B jsem předložil na jednání organizačního výboru jako pokus o kompromis, bohužel tento pokus se nezdařil a nebyl většinově přijat. Proto znovu opakuji - dnes sněmovna musí hlasováním rozhodnout o jedné z těchto variant. Doporučuji, aby tak rozhodla napřed orientačním hlasováním, kde by jednotlivé varianty získaly určitou podporu sněmovny, a pak by proběhlo "ostré" hlasování v pořadí podle získaných preferencí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi Tlustému. Otevírám v tuto chvíli rozpravu k tomuto bodu. Slovo má pan poslanec Macháček. (Velký hluk v sále, neustále zvoní mobilní telefony.)

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, přihlásím se k variantě A jako ke svému návrhu. To, co řekl kolega Tlustý, předseda rozpočtového výboru, je skoro celá pravda. Ano, proti původnímu materiálu, který jste měli k dispozici ve variantách I, II a III, jde o to, aby se umožnilo sněmovně třetí čtení ještě v tomto roce.

Je mi jasné - a doufám, že si to uvědomují všichni moji kolegové a kolegyně - že nepředjímám v tuto chvíli výsledek třetího čtení, ale v případě přijetí je to daleko pozitivnější signál pro zahraniční investory. Já se domnívám, že v tuto chvíli, byť vládne sociální demokracie, musí nám jít o zájmy tohoto státu. Já se domnívám, že je nutné, abychom dokázali vyslat do zahraničí signál, že jeden z klíčových dokumentů, což rozpočet státu na příští rok je, jsme schopni do 31. 12. projednat.

Já se přiznám, že jsem byl veden jedním příslovím - kdo chce, najde způsob, kdo nechce, najde výmluvu.

Předseda rozpočtového výboru Tlustý uvedl, že není možné v bodě 7 a 8 dodržet sedmihodinovou lhůtu. Já se domnívám, že v tuto chvíli to není pravda, protože rozpočtový výbor, který bude jednat na společné schůzi se zpravodaji jednotlivých kapitol, bude mít při zahájení jednání k dispozici souhrn všech pozměňovacích návrhů jednotlivých výborů.

(V sále je neustále velký hluk, zvoní mobilní telefony, předsedající zvoněním vyzývá přítomné ke klidu.)

Zpravodajové budou obhajovat stanoviska z jednotlivých výborů, o kterých se bude hlasovat. Osobně jsem přesvědčen, že při racionálním jednání je termín 27. 12. do 17 hodin stihnutelný, takže nevidím ono nebezpečí, o kterém hovořil kolega Tlustý. Opravdu bude záležet na vás všech, jestli chcete projevit dobrou vůli nebo ne.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Macháčkovi a táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu uzavírám. Mám zde žádost několika poslaneckých klubů o přestávku před hlasováním o jednotlivých variantách. Přerušuji schůzi na 20 minut. Pokračovat budeme v 10.35 hodin.

 

(Schůze byla přerušena v 10.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP