(pokračuje M. Zeman)

Anebo zda je výhodnější ještě ten rok počkat, investice realizovat a liberalizaci telekomunikačního trhu nastartovat až od roku 2001. To je vše a v tom je celková podstata problému.

Ani jedno, ani druhé ministerstvo samozřejmě nemůže v této fázi, pokud není obdařeno věšteckým nadáním, vyjádřit odhad, jak tato renegociace dopadne. Jeden ministr může být optimističtější, druhý pesimističtější, ale vláda jako celek se shoduje v tom, že toto předjednání by mělo proběhnout, a pokud se ukáže, že obě strany nedojdou k dohodě, pak samozřejmě v právním státě platí původní smlouva, a to až do termínu, na který byla uzavřena.

Co se týče vaší druhé otázky, ano, vláda uvažuje s privatizací radiokomunikací, a pokud se tak ještě nestalo, během několik málo dnů byste měl dostat do Poslanecké sněmovny materiál o harmonogramu privatizace. Dokonce se domnívám, že tento materiál už možná, pane poslanče, leží ve vaší poště. A v tom jsou uvedeny české radiokomunikace včetně termínů a postupů privatizace.

Dovoluji si nad plán své odpovědi sdělit, že česká vláda zde navrhuje i privatizaci Telecomu, zhruba na období roku 2001. A dovoluji si poznamenat, že třebaže český stát má vlastnický podíl ve výši 51 % v tomto podniku, což odpovídá při současných cenách asi 60 miliardám korun, ve vedoucích orgánech této společnosti má převahu zahraniční vlastník, třebaže jeho majetkový podíl dosahuje o něco více než 20 %. I to svědčí o "výhodnosti" smlouvy uzavřené panem Dybou; výhodnosti v uvozovkách, které bohužel nelze vyslovit.

Závěrem tedy ono slíbené rozšíření obzoru z telekomunikační politiky vlády. Nebudu vás děsit, nejsem jako exministr Pilip, který předčítal technické detaily zhruba 35 minut, uvedu pouze základní etapy harmonogramu telekomunikační politiky, což mně bude trvat přibližně tři minuty.

V prosinci 1998 budou odborné veřejnosti - zdůrazňuji: odborné veřejnosti - předloženy k diskusi teze národní komunikační politiky. Za druhé, připomínky odborníků k těmto tezím budou vyhodnoceny a na tomto základě bude zpracován jakýsi first draft pro druhé kolo diskuse. Termín je zde leden 1999.

V únoru 1999 proběhne meziresortní připomínkové řízení a výsledný materiál bude projednán vládou v březnu příštího roku, a to tak, jako všechny ostatní dlouhodobé koncepce rozvoje jednotlivých oborů, k nimž se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala, že je zpracuje do konce prvního čtvrtletí.

V případě vašeho zájmu, i když řada materiálů tohoto typu je běžně k dispozici na internetu, vám mohu nabídnout i materiál ze zasedání vlády dne 31. října tohoto roku, materiál, který se jmenuje "Informace o plnění hlavních zásad státní telekomunikační politiky a jejich aktualizace". Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se pana poslance Mlynáře, zda hodlá položit doplňující dotaz. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo, tentokrát limitované jednou minutou.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji panu premiérovi za vyčerpávající odpověď. Materiál si rád prostuduji. Pro vaši informaci: Na internetu jsou pouze vládní usnesení, nikoliv vládní materiály, takže si ho rád vypůjčím.

Nicméně rozuměl jsem tomu tak, že pokud se týče mé první otázky, ministerstva analyzují, co je pro stát výhodné, to je jistě správné; vy jste řekl, že ministerstva nemohou předvídat. Vy sám jste však profesí prognostik, chtěl jsem se zeptat, v jakém časovém horizontu alespoň předvídáte, že dokončí posuzování, a kdy bude rozhodnuto ze strany vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má opět předseda vlády České republiky pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Děkuji za doplňující otázku. Chtěl bych vás jenom drobně opravit, pane poslanče: Na internetu nejsou pouze vlastní usnesení vlády, ale i podrobnější dokumentace k nim. A jako důkaz vám nabízím fakt, že na internetu je velmi rozsáhlý legislativní program vlády do roku 2002, který jsem zde ve své předchozí odpovědi citoval. Nicméně materiál je vám k dispozici, byl zpracován právě Ministerstvem dopravy a spojů.

A nyní pokud jde o vaši vlastní otázku. Předpokládám, že uvedené jednání a výsledná shoda nebo neshoda, samozřejmě v dialogu se zahraničním partnerem, tedy konsorciem TelSource, proběhne do konce prvního pololetí příštího roku a budou se zde odehrávat dva základní scénáře. Za prvé, že obě strany zjistí, že je pro ně taková renegociace výhodná, a druhý scénář je opačného typu, to znamená, že obě strany se nedohodnou.

Znovu upozorňuji, a promiňte mi, že tím překračuji odpověď na vaši otázku, že lze obviňovat vládu z deregulace cen takových komodit, jako je plyn, elektřina nebo nájemné, ale touto "geniální" smlouvou byla velmi eliminována pravomoc vlády v oblasti deregulace cen telefonních rozhovorů, protože svým způsobem přešla pravomoc na jiný subjekt, než je subjekt vlády. A jedním z důvodů, který vede vládu k renegociaci této smlouvy, pane poslanče, je právě to, že vláda suverénní České republiky by si neměla nechat brát z rukou právo ovlivňovat pohyb dosud regulovaných cen na jakémkoliv trhu, včetně trhu telekomunikací.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Kolegové, tím jsme vyčerpali tento bod, a protože k přednesení interpelací na předsedu vlády České republiky se přihlásili pouze dva páni poslanci, vyhlašuji přestávku do 17 hodin, kdy bude zahájen blok odpovědí na interpelace, které vznesli poslanci na členy vlády ČR.

 

(Schůze přerušena v 16.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP