(pokračuje Grulich)

A dále jak pokračovalo šetření a pokračuje šetření této záležitosti:

V případu byl zpracován plán činnosti k objasnění trestného činu, v němž byly stanoveny tyto verze:

1. Neznámý pachatel na místo přinesl kříž, který zde zapálil k uctění památky zavražděného súdánského studenta, což bylo 8. 11. 1997.

2. Neznámý pachatel na místo přinesl kříž, který zde zapálil za účelem zastrašení studentů Vysoké školy ekonomické jiné barvy pleti v souvislosti s vraždou súdánského studenta, možná jako znamení Ku-Klux-Klan.

3. Neznámý pachatel na místo přinesl kříž, který zde zapálil z nezjištěné pohnutky - provokace, výtržnost, sázka.

Vymezením těchto tří okruhů vlastně jsou vymezeny tři možnosti šetření, které spadají v úvahu, a kde samozřejmě je již respektován motiv, který by měl rasový podtext.

Ve spolupráci s policisty MO Policie Jarov, SKP Praha 3, a odboru pro boj s organizovaným zločinem Správy hlavního města Prahy Policie ČR byly do současné doby provedeny následující úkony:

Sepsání záznamu hlídky vedoucího MO Policie Jarov.

Vyhlášení pátrání po neznámém pachateli.

Výslech oznamovatelky Soni Vančátové, která uvedla, že viděla z okna požár a myslela, že hoří sloup veřejného osvětlení. Proto volala hasiče. Po chvíli oheň sám uhasl, nikoho po požáru neviděla.

Šetření v restauraci Juwell.

Vyjádření a dokumentace Hasičského záchranného sboru.

Dodatečné ohledání místa činu, zajištění chemických stop a vyžádání expertizy.

Provedení šetření na pohotovosti Polikliniky Jarov. Vytěžen službu konající lékař MUDr. Luňák, vytěžena sestra Macháčová, řidiči sanitních vozidel Mihalič a Blažek, pacienti, kteří v inkriminované době byli ošetřováni - Mádr a Předota.

Vytěžení sedmnácti obyvatel domů Praha 3, V zahrádkách 1952/50.

Provedení šetření na vysokoškolské koleji, vytěžení tří zaměstnanců a sedmi studentů Vysoké školy ekonomické.

Vytěžení řidičů tramvají linek č. 1 a 9, které měly průjezd ulicí Koněvovou v době požáru - Novák, Černá, Janovský.

Vyžádání zapůjčení spisu Městského úřadu vyšetřování Praha k případu vraždy súdánského studenta Hassana Abdelradiho k možnosti tipování osob z okolí pachatele Petra Sborníka.

Vyžádání odborného vyjádření z oboru "společenskopatologické jevy".

Zaúkolování osoby podporující činnost Policie k získávání informací z prostředí sympatizantů s hnutím skinheads.

Průběžné vytěžování předvedených příznivů skinheads.

Operativní akce zaměřené do míst častého páchání násilné trestné činnosti s rasistickým kontextem a vytěžování osob.

Provedenými úkony, které jsou průběžně vyhodnocovány, nebylo zjištěno žádných poznatků vedoucích k odhalení pachatele a objasňování jeho pohnutek a důvodů zapálení kříže. Na případu nadále spolupracují složky MO Policie Jarov, Kriminální policie Praha 3, odboru boje s organizovaným zločinem, a k tomu jsou stanoveny další úkoly:

Vytěžení a prověrky kamarádů Sborníka podle spisů.

Tipování a vytěžení řidičů taxi z parkoviště před Poliklinikou Jarov, Koněvova 205.

Směrování operativního dohledu do míst častého páchání násilné trestné činnosti s rasistickým kontextem a vytěžování osob.

Průběžné vytěžování příznivců skinheads a dalších extermistických skupin.

Týdenní dokladace vrchního komisaře Kriminální policie Správy hlavního města Prahy o plnění stanovených úkolů, případně stanovování dalších verzí.

Myslím, že můžeme konstatovat, že průběh těchto opatření je skutečně vyčerpávající a že stěží se dá v té věci udělat něco navíc. Co paní poslankyně vytýká a co jsem já také okomentoval, je zpožděné šetření, zpožděná identifikace tohoto případu jako možného případu rasové nesnášenlivosti. Mohu říci, že po opakovaném pohovoru s policejním prezidentem jsem uložil, že nejenom v tomto, ale i v dalších případech - víte že tu máme případ poničených pomníků na Židovském hřbitově i další případy - je nutno neváhat a nejít cestou vyšetřování výtržnictví nebo poškozování cizí věci, ale okamžitě při zahájení šetření sledovat i možnost rasistických činů, protože jenom tak zřejmě se nám podaří tím tyto věci omezovat, zavčas objasňovat a dostat pachatele před soud, tam, kam patří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Ptám se paní poslankyně, zda má v úmyslu položit doplňující dotaz. Je tomu tak. Máte prostor i možnost.

 

Poslankyně Monika Horáková: Omlouvám se, že zdržuji tyto dnešní interpelace. Děkuji vám, pane ministře, za vaši vyčerpávající odpověď, ale vy jste mi neodpověděl na moji otázku, jaký je váš postoj vůči řediteli pražské policie, jestli se domníváte, že tento člověk může setrvat v čele pražské policie, když nerozezná rozdíl mezi přestupkem proti požárnímu řádu a rasově motivovaným trestným činem.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Paní poslankyně, bylo by snadné odsoudit člověka, v tomto případě vysokého policejního důstojníka, za vyjádření, které pronesl v době, kdy pravděpodobně neměl poskytnuto dostatek argumentace, aby mohl z té vzdálenosti, protože samozřejmě u vyšetřování nebyl, záležitost všestranně posoudit. Mohu konstatovat, že vyjádření nebylo šťastné, ale na základě jednoho ne zrovna šťastného vyjádření, kde nevíme, z jakých informací vyplývalo, odvolat funkcionáře, který v jiných případech své úkoly plnil dobře, by myslím nebylo spravedlivé a otáčeli bychom nespravedlivost na druhou stranu. Po pohovorech, které jsem provedl, a po opatřeních, která jsem v této věci přikázal, si myslím, že podobná prohlášení se nebudou opakovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, že je 18.19 hodin, je nejvyšší čas umožnit položení poslední interpelace v pořadí, a to je interpelace poslance Vladimíra Mlynáře na místopředsedu vlády Pavla Mertlíka ve věci zvýšení tarifů SPT Telecom ve vztahu k internetu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP