(pokračuje Gross)

Budeme hlasovat o návrhu, aby volba proběhla veřejně. Předpokládám, že jste všichni zaregistrováni.

Rozhodneme o tomto v hlasování pořadové číslo 144, které jsem zahájil. Žádám všechny, kteří s tím souhlasíte, abyste zvedli ruku a stiskli tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 85 poslankyň a poslanců, proti bylo 43.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto neuzavírám tento bod. Navrhuji tento bod v tuto chvíli přerušit a za krátkou chvíli se k němu vrátit. Požádal bych předsedy klubů, aby se během této doby sešli a dohodli se o způsobu dalšího jednání o tomto bodu. Není důvodu, proč se k tomuto nevrátit, protože zatím jsme hlasovali pouze o způsobu volby.

 

Kolegyně a kolegové, nechám hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu. O tomto přerušení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 145.

Kdo je pro přerušení tohoto bodu, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 127 poslankyň a poslanců, proti bylo 25.

 

Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi a doufám, že se za malou chvíli již o něco úspěšněji k tomuto bodu vrátíme.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bychom se měli věnovat bodu, který nebyl doprojednán, a tímto bodem je

 

28.
Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

 

Prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, po úspěšně přerušeném bodu "prezidium Pozemkového fondu" přistupujeme k druhému kolu volby členů prezidia Fondu národního majetku. Upozorňuji však, že místopředseda Poslanecké sněmovny pan kolega Langer i předseda hospodářského výboru pan kolega Brožík doporučují, aby toto druhé kolo proběhlo až na následující schůzi Poslanecké sněmovny. Proto bych požádal pana předsedajícího, aby o tomto návrhu dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, rozumím tomu jako formálnímu návrhu na odročení projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny, a tam budeme projednávat druhé kolo voleb.

 

Kolegyně a kolegové, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 146, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 146 poslankyň a poslanců, proti bylo 9.

 

Kolegyně a kolegové, tím jsme se vypořádali s bodem číslo 28. Žádám předsedu volební komise, aby neodcházel od pultíku, neboť po úspěšném odročení bodu 28 se vrátíme k bodu 27, neboť jsem informován, že došlo k dohodě poslaneckých klubů.

V tuto chvíli bych zřejmě doporučoval, abychom formálně zahájili projednávání přerušeného

bodu 27

a rozhodli o dvou alternativách způsobu hlasování. Způsob číslo jedna je veřejný způsob, způsob číslo dvě je tajný. V tomto pořadí bych doporučoval, abychom o tomto hlasovali. Kolegyně a kolegové, máte někdo námitek proti této proceduře? Nemá nikdo námitek, takže v hlasování pořadové číslo 147 budeme rozhodovat nejprve o návrhu na veřejné volby.

 

Kdo je pro tento návrh zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 144 poslankyň a poslanců, proti bylo 19.

 

V tuto chvíli prosím předsedu volební komise, aby se ujal řízení veřejných voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Můžeme tedy přistoupit k veřejné volbě místopředsedy prezidia Pozemkového fondu pana Pavla Rybníčka, navrženého vládou České republiky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 148. Toto hlasování zahajuji a táži se, kdo je pro tento návrh ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 83 poslankyň a poslanců, proti bylo 48.

 

Mám pocit, pane předsedo, že v tuto chvíli je nadbytečné, respektive nemožné, hlasovat o dalších návrzích.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, je zcela na místě ukončit v tomto okamžiku volbu místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu a je na vládě, aby předložila nový návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Lze předpokládat, že se k tomuto návrhu vrátíme na příští schůzi Poslanecké sněmovny, pokud vláda splní zákonem stanovené podmínky.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli jsme se vypořádali s bodem číslo 27 programu této schůze a můžeme přistoupit k přerušenému projednávání bodu číslo 24, kterým je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

 

Kolegyně a kolegové, ptám se, jestli souhlasíte, abychom se v tuto chvíli vrátili k tomuto bodu, nebo zda ještě někdo chcete delší dobu věnovat projednávání dodatku ke sněmovnímu tisku 36/3. Nikdo se v tuto chvíli nehlásí, takže zahajuji projednávání bodu 24 a konstatuji, že jsme uzavřeli rozpravu ve třetím čtení a měli bychom v tuto chvíli rozhodnout nejprve o tom, zda legislativně technické připomínky vznesené ve třetím čtení někdo zpochybňuje, jestli skutečně o tyto legislativně technické připomínky jde. Pokud zpochybnění nezazní, budeme při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat ve znění tak, jak bylo zpřesněno v rozpravě ve třetím čtení.

Táži se tedy, zda někdo má vůči mému výkladu námitek. Námitky nevidím, takže lze toto konstatování vzít jako věc, proti níž sněmovna neměla námitky.

V tuto chvíli bych poprosil pana poslance Martina Kocourka, aby předstoupil k řečnickému pultu a provedl nás hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane poslanče, ujměte se své role.

Jenom připomínám, že pozměňovací návrhy jsou obsaženy ve sněmovním tisku 36/3. Prosím, pane kolego, navrhněte proceduru, kterou bychom se vypořádali s množstvím pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, u tohoto zákona nebo vládního návrhu novely zákona bych navrhoval tuto proceduru: Budeme hlasovat nad návrhy seřazenými v tisku 36/3 a dodatku k tomuto tisku, a to nad stávajícím zákonem o dani z příjmů, a to v pořadí podle paragrafů zákona od nejnižších k nejvyšším, protože považuji za důležité si uvědomit, že nižší paragrafy ovlivňují paragrafy vyšší tohoto zákona, tzn. postupovat v logice tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP