(pokračuje Kocourek)

Dále navrhuji, abychom u pozměňovacích návrhů postupovali v pořadí, jak byly podány, nebo respektovali ustanovení jednacího řádu o orientačním hlasování. Naposledy bychom projednali pozměňovací návrhy, které se týkají článku 2 a dalších vládní předlohy, tj. tisku 36.

Budu postupovat tak, že sněmovnu upozorním, který paragraf budeme projednávat, které pozměňovací návrhy se jej týkají, příp. jak spolu souvisejí a v jakém pořadí o nich budeme hlasovat.

Předložené souhrnné pozměňovací návrhy chápu jako jeden celek několika bodů, a pokud jejich předkladatelé nebudou trvat na tom, aby o souhrnných návrzích bylo hlasováno odděleně, považuji za vhodné hlasovat o nich jako o celku, nikoliv po jednotlivých bodech.

(Trvá velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji za přednesenou proceduru. Kolegyně a kolegové, já nevím čím to je, ale dnes je naše jednání skutečně nepříliš důstojné. Žádám všechny z vás, kteří mají nezbytnou touhu něco projednávat, aby tak činili mimo prostor sněmovny, protože se zde dnes skutečně nepříliš dobře pracuje.

V tuto chvíli bych nechal pro jistotu odhlasovat proceduru, kterou navrhl pan zpravodaj. Před tímto hlasováním se táži, zda navrhuje někdo jinou proceduru projednávání pozměňovacích návrhů obsažených ve sněmovním tisku 36/3. Takový návrh tady je, takže nejprve se budeme bavit o proceduře. Uděluji slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM panu poslanci Filipovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, s procedurou souhlasím. Chtěl bych jen, aby v komplexu pozměňovacích návrhů byl vytčen ten bod, který je pak ještě měněn několikrát. Použil bych příkladu z našeho poslaneckého klubu. Kolega Recman má návrh, který se týká jednotlivých odpočitatelných položek. Stejné návrhy jsou jak v zákoně, tak u jednotlivých připomínek rozpočtového výboru. Připomínky má kolega Šafařík, kolega Pilip, kolega Janeček a další. Rozdílné je ale hlasování o položce § 15 odst. 1 písm. b). Tam bych rád, abychom hlasovali zvlášť. U ostatních můžeme vždy odhlasovat komplex.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dříve než budeme o nějaké věci hlasovat, budu se dívat, zda někdo nebude mít návrh na oddělené hlasování, případně návrh na orientační hlasování. Doufám, že se nám tím podaří "prolézt" co možná nejkultivovanější cestou. K proceduře tady jiná námitka nebyla.

Návrh postupu projednávání pozměňovacích návrhů nechám odhlasovat tak, jak jej navrhl zpravodaj Kocourek s výkladem pana poslance Filipa, protože tento výklad nebyl v rozporu, a o proceduře rozhodneme v hlasování pořadové číslo 149.

 

Kdo je pro takovýto návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 174 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Budeme se tedy řídit procedurou navrženou panem zpravodajem.

V tuto chvíli budeme projednávat jednotlivé pozměňovací návrhy a já prosím pana zpravodaje, aby první z nich předložil k hlasování.

Žádám pana ministra financí, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože za malou chvíli bude tázán na své stanovisko. Děkuji. Nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy.

Kolegyně a kolegové, mám zde žádost o přerušení. Formálně ji musí vznést poslanec, ale vidím, že se hlásí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, který zřejmě formálně tuto žádost přednese.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, prosím o přestávku do 15.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Přerušuji naše jednání do 15.00 hodin.

 

(Schůze byla přerušena ve 14.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP