Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obávám, se že s vámi částečně musím souhlasit. Nicméně možná že bychom si ušetřili čas, kdybychom rozhodli o bodu D1 hlasováním, a nebude-li tento bod schválen, přistoupíme poté k projednávání bodů pod písm. A, tak jak jste před chvílí naznačil.

Byl s tímto postupem souhlas? Nikoli, hlásí se pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedající, omlouvám se, ale chtěl bych jenom jedno vysvětlení. Přijetí D1 znamená, že sněmovna schválila všechny body 1 až 40 původního návrhu A? Jestliže ano, pak v tom případě s tím nemohu souhlasit a žádám, aby se zvlášť hlasovalo o bodu 4, 28, 29, 30, 31, 32 a 33 původního návrhu rozpočtového výboru osvojeného poslancem Tlustým.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, mám pocit, že bude lepší, když se nejprve vypořádáme s pozměňovacími návrhy bod bodem A, a poté buď se dostaneme k bodu D, nebo nedostaneme. Mám pocit, že tím bude naše jednání asi o něco efektivnější.

Je souhlas s tímto postupem? (Souhlas.)

V tuto chvíli bych požádal, aby pan zpravodaj předkládal k hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy z písm. A, ale po bodech, po částech tak, jak byly nyní předloženy panem poslancem Macháčkem, nepřeje-li si ještě někdo vypíchnout jiné body z velkého pozměňovacího návrhu pod bodem A.

Je to opět v rozporu se schválenou procedurou, jak jsem upozorňován. Žádám tudíž pana zpravodaje, aby předkládal pozměňovací návrhy od nejnižších paragrafů k nejvyšším. Bude to v tuto chvíli asi nejjednodušší.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, myslím, že bychom měli nyní hlasovat o návrhu D1 a podle výsledku tohoto hlasování potom budeme postupovat podle mé procedury.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, je zde návrh pana zpravodaje. Obávám se, že bude nejjednodušší, byť to je komické, rozhodnout o této změně procedury, kterou teď navrhuje pan zpravodaj. Pokud změna této procedury bude schválena hlasováním, tak podle ní budeme postupovat, nebude-li schválena, budeme postupovat podle schválené procedury. Jinou cestu z toho nevidím. Je s tímto souhlas? (Souhlas.) Je.

Kolegyně a kolegové, zpravodaj v tuto chvíli navrhl změnu schválené procedury tak, abychom se zabývali komplexním pozměňovacím návrhem obsaženém pod bodem D1, a o této změně - ne o obsahu - rozhodneme v hlasování poř. č. 154, protože sněmovna odsouhlasila proceduru a tím návrhem je tato procedura porušena. Jiné řešení v této chvíli nevidím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154. Kdo souhlasí s touto změnou procedury, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyjádřilo 31 poslankyň a poslanců, proti bylo 131.

 

Budeme tedy postupovat podle schválené procedury a žádám, aby byly předkládány pozměňovací návrhy od nejnižších paragrafů k nejvyšším, prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Prvním pozměňovacím návrhem, kterým se budeme zabývat, je souhrnný pozměňovací návrh rozpočtového výboru označený pod čísly A1, A2 a A3. Týká se § 4 odst. 1 písm. f) a návazně § 10 odst. 9 a § 36 odst. 2 písm. b) bod 1. Je to tedy souhrnný návrh A1, A2 a A3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je zřejmé, o čem budeme hlasovat? (Souhlas.) Je.

Prosím ještě o vyjádření pana ministra (souhlasí) a pana zpravodaje (souhlasí).

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 155. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen, když se pro vyjádřilo 189 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

Pane zpravodaji, prosím předložte další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další pozměňovací návrh opět pochází z rozpočtového výboru, je označen jako bod A4 a týká se změny § 4 ods. 1 písm. w), kde máme dva návrhy, protože kolega Václavek k němu podal protinávrh, jenž je pod bodem h) 1, které spolu souvisejí, a návrh h) 1 vylepšuje návrh A4.

Čili máme zde protinávrh proti bodu A4 od kolegy Václavka h) 1. Navrhuji o něm hlasovat jako první.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhujete hlasovat o něm jako první. Jinou možnou procedurou by bylo orientační hlasování, ale doporučoval bych postupovat v tuto chvíli podle zpravodajova návrhu, nerozporuje-li nikdo tento postup. (Nikdo se nehlásí.) Nikdo ho nerozporuje.

Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Václavka, obsaženého pod bodem h) 1.

Prosím stanovisko navrhovatele (souhlas), zpravodaje (souhlas).

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 156. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh bych schválen, když se pro vyslovilo 189 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Pane zpravodaji, rozumím tomu tak, že bod obsažený pod A4 je nehlasovatelný?

 

Poslanec Martin Kocourek: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o předložení dalšího pozměňovacího návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další pozměňovací návrh opět pochází z rozpočtového výboru. Je označen jako bod A5, týká se § 4 odst. 1 a vložení nového písm. zc) za stávající písmeno zb).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Prosím stanovisko navrhovatele (souhlas) a zpravodaje (souhlas). Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 157. Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen, když se pro vyslovilo 172 poslankyň a poslanců, proti bylo 15.

 

Prosím pana zpravodaje o předložení dalšího pozměňovacího návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Stále jsme u § 4 odst. 1. A při této příležitosti musíme projednat návrhy poslance Mandíka, které máme pod body J 1a). Pokud nebude schválen bod J 1a), hlasovali bychom o bodu J 1b).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Kolegyně a kolegové, je zřejmé o čem budeme hlasovat? (Souhlas.) Prosím o stanovisko navrhovatele (nesouhlas) a zpravodaje (nesouhlas).

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 158. Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen, když se pro vyslovilo 58 poslankyň a poslanců, proti bylo 93.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o bodu J 1b). Prosím o stanovisko navrhovatele (nesouhlas) a zpravodaje (nesouhlas).

Zahajuji hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 74 poslankyň a poslanců, proti bylo 86.

 

Pane zpravodaji, prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP