Poslanec Martin Kocourek: Dále se dostáváme k § 16 odst. 1, tj. k sazbám daně, kde máme dva pozměňovací návrhy z rozpravy, a to komplexní od kolegy Pilipa, který je pod body C1, C2 a C3 a jeden dílčí od kolegy Recmana, který se týká pouze prvního daňového pásma, obsažený pod písm. K4.

Chtěl bych říci, že u kolegy Recmana postrádám další doplnění návrhu tak, aby mohl dávat smysl, protože tam chybí jednak odkaz na zálohy, tzn. k § 38 H, a zároveň tam chybí několik čísel, která tam nejsou uvedena. Návrh kolegy Recmana považuji za nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je námitek proti takovémuto výkladu pana zpravodaje, že návrh pod písm. K4 je nehlasovatelný? Pan poslanec Recman zřejmě upřesní resp. vysvětlí, proč si myslí, že hlasovatelný je.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, můj pozměňovací návrh se týká pouze 15procentní daně. Tam nemohou být další čísla, protože to se týká pouze jednoho rozpětí a zákonitě by se měl potom promítnout do § 38. Tam promítnutí schází, ale souhlasím, že by to byla legislativně technická úprava. Další čísla tam nemohou být, protože se to netýká rozpětí 20, 25, 30 a dalších.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, mám pocit, že si ušetříme čas, pokud i v tomto případě přijmeme výklad, pokud schváleným pozměňovacím návrhem automaticky ovlivníme jinou část zákona, že se bude jednat o legislativně technickou úpravu. Nevidím jiného východiska. Jinak bych o tom, zda je či není hlasovatelný, musel dát hlasovat.

Je souhlas s výkladem pana poslance Recmana? Mohu tedy nechat hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem K4? Nikdo neprotestuje. Přes bloumání pana zpravodaje, které chápu, bych se v tuto chvíli tázal pana ministra, zda souhlasí s pozměňovacím návrhem pod bodem K4. Nesouhlasí. Pan zpravodaj také nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 186 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 25, proti 131.

 

V tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Pilipa, který je obsažen pod písm. c), body C1, C2, C3.

Táži se v tuto chvíli pana ministra, jaké má stanovisko k bodům C1, C2 a C3. Stanovisko je souhlasné. Pan zpravodaj rovněž souhlasné stanovisko.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 187 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro vyslovilo 170, proti 6.

 

Prosím o předložení dalšího návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále jsme se dostali k § 18 odst. 4 písm. b), kde máme souhrnný pozměňovací návrh z rozpravy od kolegy Škromacha, který máme pod body L2 a L3. Pokud bude bod L2 přijat, zároveň zruší v § 18 odstavec 6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených pod body L2 a L3. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko pana zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 188 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 49, proti 126.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další změna je u § 19 odst. 1 písm. g), která je návrhem rozpočtového výboru a máme ji pod bodem A23.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme o tomto pozměňovacím návrhu v hlasování pořadové číslo 189. Stanovisko pana ministra je souhlasné, stanovisko pana zpravodaje souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 189. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 181, proti bylo 5.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále jsme u změny v § 20 odst. 7, kterou navrhl rozpočtový výbor pod bodem A24. Návrh kolegy Sobotky pod bodem M byl stažen. Budeme hlasovat o návrhu A24.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 190. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 190 a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 26, proti 121.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále máme v následujícím odst. 8 § 20 změnu vzešlou z rozpočtového výboru, kterou máme pod bodem A25 a která je totožná s návrhem hospodářského výboru pod bodem B3. Oba dva návrhy jsou totožné, tzn. lze hlasovat pouze o bodu A25 s tím, že když bude schválen, zároveň nemusíme hlasovat o bodu B3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je srozumitelné, o čem budeme hlasovat. Pan ministr má souhlasné stanovisko, pan zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 191, v němž rozhodneme o schválení či neschválení bodu A25. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 185, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále u téhož odst. 8 v § 20 máme od kolegy Vojíře pozměňovací návrh pod bodem N2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 192. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, pana zpravodaje souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192 a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 60, proti bylo 122.

 

Prosím o předložení dalšího návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále jsme u § 20 B, kde máme z rozpravy pozměňovací návrh kolegy Václavka pod bodem H5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 193. Stanovisko pana ministra je souhlasné, pana zpravodaje nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 93 a proti 88.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP