Poslanec Martin Kocourek: Dále jsme u § 21 - sazby daně právnických osob, kde máme pozměňovací návrh z rozpravy od kolegy Tlustého pod bodem D2 snížení sazby daně z 35 % na 29 %.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 194. Táži se pana ministra na stanovisko. (Ministr Svoboda - nesouhlas.) Nesouhlasné. A pan zpravodaj? (Pan poslanec Kocourek - doporučuji.) Doporučující stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 194 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 77 poslankyň a poslanců, proti bylo 105.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále jsme se dostali k § 24 odst. 2 písm. d), kde máme pozměňující návrh z rozpravy od kolegy Škromacha, který máme pod bodem L4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 195. Prosím o stanovisko pana ministra. Jedná se o návrh L4. Nesouhlasí. Pan zpravodaj? Nesouhlas.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 195. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 50 poslankyň a poslanců, proti bylo 120.

 

Prosím, pane zpravodaji, předložte další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Stále jsme u § 24 odst. 2 ale nyní u písm. j) v bodu 2, kde máme pozměňující návrh z rozpravy od pana kolegy Škromacha, který máme pod bodem L6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V hlasování pořadové číslo 196 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písm. L6. Ministr nesouhlasí. Zpravodaj nedoporučuje, také nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 196 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 47 poslankyň a poslanců, proti bylo 126.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Stále jsme u § 24 odst. 2, kde máme pozměňující návrh z rozpravy od kolegy Škromacha na doplnění bodu 6 písm. j). Tento návrh máme v tisku pod bodem L7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 197. Rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písm. L7. Stanovisko ministra - nesouhlasné. Stanovisko pana zpravodaje - nesouhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 43 poslankyň a poslanců, proti bylo 122.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Stále jsme u § 24 odst. 2, ale u písm. s), kde máme pro změnu pozměňující návrh z rozpravy od kolegy Václavka, který máme pod bodem H3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O pozměňujícím návrhu pod bodem H3 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 198. Ptám se pana ministra na jeho stanovisko. Souhlasné. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 198. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 186 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Stále jsme u § 24, ale na konci odst. 2, kde máme pozměňující návrh z rozpravy od kolegy Škromacha, který zavádí nové písmeno zi). Máme to pod bodem L5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto pozměňujícím návrhu pod bodem L5 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 199. Ptám se pana ministra na jeho stanovisko. Nesouhlas. Pan zpravodaj - nesouhlas.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 199. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 51 poslankyň a poslanců, proti bylo 115.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále jsme u § 26 odst. 4, kde máme pozměňovací návrh hospodářského výboru pod bodem B2. Dále zde máme pro případ, že tento návrh by nebyl přijat pod bodem B2, návrh kolegy Vojíře N3. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu hospodářského výboru B2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se obávám, že mám ve svých podkladech jen písmeno a). Jedná se tedy o text v § 26, odst. 4, kde se číslovka 40 000 nahrazuje číslovkou 60 000. O tomto textu budeme hlasovat. Vidím v tuto chvíli zřejmě technickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Můj návrh je pouze doplněním návrhu hospodářského výboru. Je to legislativně technická úprava. Myslím si, že se může hlasovat najednou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl pan poslanec Vojíř, navrhovatel druhého návrhu k tomuto bodu. Táži se pana zpravodaje, zda s tímto výkladem souhlasí. (Pan poslanec Kocourek - souhlasím.) Pan zpravodaj souhlasí. Má někdo ze sněmovny jiný názor? Není tomu tak, takže lze hlasovat o textu, který jsem před chvíli přečetl pod písmenem b), tj. textu v § 26 odst. 4, kde se číslovka 40 000 nahrazuje číslovkou 60 000, současně s pozměňovacím návrhem pana poslance Vojíře obsaženým v bodu N3. Rozhodneme o tomto komplexnějším návrhu hlasováním pod pořadovým číslem 200. Ptám se pana ministra na stanovisko.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Je třeba hlasovat o každé části zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr tedy žádá o to, aby se hlasovalo zvlášť. Nicméně - toto musí navrhnout někdo z poslanců. Kolegyně a kolegové, osvojil si to kolegiálně jiný člen vlády, pan ministr Grulich, takže nezbývá než hlasovat v tuto chvíli o tom textu, který jsem před chvíli přednesl a který je obsažen pod bodem B. Jde o ten text, kdy se v § 26 odst. 4 mění číslovka 40 000 na 60 000.

Nyní prosím o stanovisko pana ministra. (Ministr Svoboda - nesouhlasí.) Stanovisko pana ministra je nesouhlasné. Pan zpravodaj - souhlas.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 200, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 100 poslankyň a poslanců, proti bylo 66.

 

V tuto chvíli budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vojíře obsaženém pod písmenem N3. Prosím o stanovisko pana ministra. Je souhlasné. Pan zpravodaj - souhlasné stanovisko.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 201. Rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 178 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP