Poslanec Martin Kocourek: Dále jsme u § 26 odst. 7 písm. b), kde máme pozměňovací návrh z rozpravy od kolegy Václavka pod bodem H4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O návrhu H4 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 202. Táži se pana ministra na stanovisko - souhlasné. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování 202. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 187 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále u § 30 odst. 1 máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod bodem A26.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 203 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod bodem A26. Prosím pana ministra o vyjádření - souhlas. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Kdo je pro, nechť se v hlasování pořadové číslo 203 vyjádří tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 189 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: U § 30 odst. 12 máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod bodem A27.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O pozměňovacím návrhu A27 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 204. Táži se pana ministra na stanovisko - souhlasné. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 188 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále u § 33 máme pozměňovací návrh z rozpravy od kolegy Němce pod bodem O.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 205 rozhodneme o pozměňovacím návrhu obsaženém pod písmenem O. Pan ministr - nesouhlas, pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 205. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 82 poslankyň a poslanců, proti bylo 95.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste přednesl další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále za § 34 máme souhrnný pozměňovací návrh kolegy Tlustého a usnesení rozpočtového výboru pod body A28 až A33, týkající se nového § 34a).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 206 rozhodneme o tomto souhrnném pozměňovacím návrhu. Nikdo neprotestuje. Táži se pana ministra na stanovisko - zásadní nesouhlas. Pan zpravodaj - souhlas.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 206, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 80 poslankyň a poslanců, proti bylo sto.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: U § 38d) odst. 1 máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod bodem A34.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O bodu A34 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 207. Stanovisko pana ministra - souhlasné, pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207 a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 178 poslankyň a poslanců, proti byli dva.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: U § 38d) odst. 7 máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod bodem A35.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross:hlasování pořadové číslo 208 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod bodem A35. Pan ministr - souhlasné stanovisko. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem toto hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 186 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím pana zpravodaje o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: U § 38d) odst. 9 máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru na upravení textu odstavce 9, a to pod bodem A36.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O pozměňovacím návrhu pod bodem A36 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 209. Ptám se pana ministra na stanovisko - souhlasné. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem toto hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 163 poslankyň a poslanců, proti bylo 19.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: U § 38g) odst. 2 máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod bodem A37.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto pozměňovacím návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 210. Táži se pana ministra na stanovisko. Souhlas. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem toto hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 189 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: U § 38ga) odst. 3 a 4 máme pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod bodem A38.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 211. Ptám se pana ministra na stanovisko. Souhlasné. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem toto hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 188 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bych přešel k vládní předloze, kde máme souhrnný pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod body A39 a A40, který novým článkem III mění zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 212 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod bodem A39, 40. Pan ministr - souhlas. Pan zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 188 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh - je-li.

 

Poslanec Martin Kocourek: Je a týká se článku II vládní předlohy a je to návrh hospodářského výboru pod bodem B, první dva odstavce, článek II body 3, 4 nové.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 213 rozhodneme o pozměňovacích návrzích - prosím, pane zpravodaji, abyste mě sledoval, zda to správně interpretuji, jde o bod B.

 

Poslanec Martin Kocourek: B4, nechápu to jako 3, 4. Jsou to číslovky, odstavce 1, 2, tam je chyba, první dva odstavce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP