Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, jde o první dva odstavce. Víme, o čem hlasujeme. O tom, co pan zpravodaj specifikoval, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 213. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj souhlasí.

 

Zahájil jsem toto hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 184 poslanců a poslankyň, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: K vládní předloze, k článku 2 a dalším, máme technicko-legislativní návrh, který jsem přednesl v rozpravě ke třetímu čtení, a máme ho jako dodatek ke sněmovnímu tisku 36/3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tuto chvíli si nejsem jist, jestli je třeba hlasovat, jestliže jde skutečně o legislativně technický dodatek. Nicméně se táži, zda někdo toto hlasování požaduje. Bylo praxí, že legislativně technická upřesnění ve třetím čtení neprocházela hlasováním, pokud si někdo toto hlasování nevyžádal. Souhlasíte-li s výkladem, že návrh obsažený k dodatku k tisku 36/3 je legislativně technickým upřesněním, nemusíme o tomto textu hlasovat. Je s tím souhlas? Ano. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Žádné další návrhy neregistruji a doufám, že ostatní také ne.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, přesto se ptám, zda někdo nemá ve svých poznámkách podklad, který by svědčil o tom, že některý z návrhů neprošel hlasováním. Žádné námitky k práci zpravodaje nevidím. Já mu velice děkuji, protože to zvládl velmi dobře.

Zahájím v tuto chvíli hlasování o celém návrhu zákona, nicméně zde mám avizovanou žádost jednoho poslaneckého klubu o desetiminutovou přestávku. Vyhlašuji přestávku do 16.43 hodin.

 

(Schůze byla přerušena v 16.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP