(pokračuje Skopal)

Takže já bych rád požádal, aby naši kolegové se nad sebou zamysleli a aby nepolitizovali nad zprávou, která jde do minulosti, a abychom hovořili o tom, kde vzít peníze na profinancování při projednávání státního rozpočtu, a ne teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Skopalovi, nyní pan poslanec Němec. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, na rozdíl od mých předřečníků zejména z řad komunistické strany budu mluvit o zelené zprávě a ne o vlastních bývalých ministrech, jako byl pan ministr Nejedlý.

Jen několik poznámek k tomu, co tady bylo řečeno panem předřečníkem Skopalem. Jsem rád, že jste mi konečně dal za pravdu, že skutečně problém je v tom, že zemědělství je málo ztransformované, jen jste to řekl jinými slovy.

Co se týče zelené zprávy jako takové, bylo tady vytčeno tzv. skupině osmi statečných, jak tady někdo řekl, že jsme si dovolili dát oponentní zprávu, že každý dobrý skutek musí být potrestán atd. a že ta zpráva hodnotí stav roku 1997, kdy vláda byla v jiném složení, než je samozřejmě dnes. Já bych chtěl jen upozornit, že oponentní zpráva se týká té části zelené zprávy, která se zabývá výhledem do budoucna. My nechceme vrátit zelenou zprávu kvůli hodnocení minulého stavu, ale proto, že Ministerstvo zemědělství zařadilo do zelené zprávy svoji představu kroků, které je třeba učinit, a není v této představě zakalkulována, jak řekl kolega Kučera, finanční náročnost ani časová posloupnost těchto kroků. To je základní důvod.

Pokud se podíváme na tu část zprávy, která hodnotí minulost, myslím, že cílem každé takovéto zprávy má být v prvé řadě to, aby zpráva sloužila jako určitá reflexe současného nebo minulého stavu, aby mohla sloužit jako objektivní východisko pro další, zejména strategická rozhodnutí státu v jeho dalších krocích v této oblasti a samozřejmě zejména v zemědělské politice.

Zemědělská zpráva však tento požadavek nesplňuje minimálně právě v bodě hodnocení rozdílných ekonomických výsledků různých forem hospodaření, a to v době, kdy sama vláda prohlašuje, že bude zpracovávat dlouhodobou koncepci agrární politiky, čili by neměla pomíjet takto důležitý zdroj informací.

Zelená zpráva se o rozdílných výsledcích jednotlivých forem hospodaření, tzn. právnických a fyzických osob, zmiňuje pouze okrajově a podle mého názoru tak zahazuje jednu z velmi důležitých informací, která by měla sloužit právě pro tvorbu avizované zemědělské politiky, ale i pro konkrétní vládní kroky krátkodobějšího charakteru. Považuji tuto skutečnost za jeden z dalších důvodů, proč nemohu pro přijetí zelené zprávy hlasovat a proč samozřejmě trvám na své účasti v oponentní skupině osmi poslanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli je řádně přihlášen pan poslanec Kučera a pan poslanec Starec, ale zpravodaj má v rozpravě přednost a hlásil se pan poslanec Palas. Nevím, jestli chce využít svého přednostního práva. Nikoli, takže nejprve pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Starec, poté pan poslanec Palas a vidím další přihlášku.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, nepředpokládal jsem, že bychom se pustili do této nekulturní diskuse, ale protože jsem zde byl napaden, nezbude mi, než říci pár slov.

Jsem si vědom citlivosti tohoto problému, a proto jsem si svoji řeč napsal na papír a vám jsem ji tady přečetl. Pokud panu Skopalovi nebo panu Starcovi to nestačilo, musel bych to přečíst znova nebo jim to dát v kopii. Vůbec jsem se nedotýkal těch témat, za která mě napadali. Snažil jsem se zde poměrně obsáhle vysvětlit, že je vraždou na našich zemědělcích, když jim naslibujeme neskutečné, když jim řekneme, že se budou mít lépe, když jim nevymezíme reálným způsobem prostor, kde mohou a kde již nemohou podnikat, co náš stát dokáže zaplatit a co již nedokáže zaplatit. O tomto byla řeč. Byla řeč o návrhu na přepracování třetí kapitoly zprávy o stavu zemědělství, nikoli o té analytické části. Takže pokud jste mi nerozuměli, musel bych vám to přečíst znovu. Snad k tomu nebudu nucen.

Byly zde silné výrazy jako "zpolitizování" této zprávy a kdo za to může. Myslím, že jsme se všichni stali svědky toho, že naše zemědělství se dostalo do problémů, ve kterých je, především proto, že jak transformační zákon, tak zákon o půdě zůstaly v pozici uprostřed, v jakémsi pravolevém řešení, to znamená, že z toho bylo tisíc východisek, ale ani jedno nepřevažovalo. Proto naše zemědělství skutečně nedošlo ani ke skutečné transformaci, ani nezůstalo na socialistických základech ve svém celku. V tom je ta podstata, ale to bychom tady řešit neměli. Jestliže zde řešíme pomoc našim zemědělcům, tak jsem vás žádal o pochopení toho, že bychom jim neměli slibovat nesplnitelné a měli bychom jim pravdivěji ukazovat to, co stát může. Z naší pozice, kdy budeme schvalovat rozpočet, kdy budeme schvalovat dotace a další podmínky, je to i naše povinnost.

Žádám vás opětovně o pochopení této snahy a o její podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kučerovi. V tuto chvíli bude hovořit pan poslanec Starec, po něm pan poslanec Palas.

 

Poslanec Martin Starec: Opět musím využít pana předsedajícího a zopakovat otázku, kterou jsem položil, neb dosud nebyla zodpovězena. To za prvé. Za druhé nevím o tom, že by sociálnědemokratická vláda vraždila naše zemědělce, toho si vědom nejsem a dosud k tomu také neměla žádnou příležitost, pokud nepočítám posledních pět měsíců. Na těch vraždách se tady podílel před červencem 1998 úplně někdo jiný. Naposledy, kdy to mohla sociálnědemokratická vláda činit, byl rok 1938 a to myslím, že naši zemědělci tenkrát docela dobře přežili. To je jen replika na ta slova o vraždách.

Co se týče oponentní zprávy, já tam nečtu to, co tady říkají někteří mí kolegové, předřečníci, ať už předřečník či předpředřečník. Tam je napsáno, že se má něco vrátit vládě k přepracování. A já říkám, že v době, kdy se má připravovat Ministerstvo zemědělství na ty úkoly, o kterých jste tady tak krásně melodramaticky hovořil, tak se domnívám, že vracet se k jakékoli zprávě za rok 1997 je prostě absurdní. Absurdní už proto, že je prosinec 1998, a projednávat to v lednu 1999, tak vám, pane kolego, mohu říci - a berte to jako vzkaz od zemědělců z Lounska -že toto velmi rádi nebo resp. neradi uslyší. Je prostě nezajímá, co se dělo v roce 1997, oni to možná vědí lépe než vy. Je zajímá, co se bude dít v roce 1999 a dalších. Pakliže to nesledujete v tisku, zkuste to sledovat, možná, že se o tom dovíte víc. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, za prvé nelze přímo oslovovat, za druhé transformuji, resp. přenáším opět otázku tak, jak byla vznesena, a za třetí povinností žádného poslance není na otázky odpovídat. Nyní bude hovořit pan poslanec Palas, po něm pan poslanec Hort.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že atmosféra rozpravy je zbytečně vypjatá. Pokusím se ji uklidnit. Na rozdíl od kolegy Starce se domnívám, že oponentní zpráva menšiny zemědělského výboru je legitimní a požadavek směrem ke kvantifikaci je v pořádku. Jen se mi zdá podivné, že bychom tu zprávu za rok 1997 měli projednávat v lednu či v únoru 1999, ale my jsme těm, kteří oponentní zprávu předložili, řekli, že vláda vlastně chystá materiál, který se nazývá "Koncepce agrární politiky tohoto státu". Ze slov, která tady zazněla, jednoznačně vyplývá, že tady byla celou dobu absence jasné, srozumitelné koncepce agrární politiky, tedy takové koncepce, která by říkala, kam se zemědělství má ubírat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP