(pokračuje Jirousová)

2) spolupracovat s ministrem zdravotnictví při zpracování standardů technického a personálního vybavení ordinací, při zabezpečení ambulantní péče včetně lékařské služby první pomoci;

3) prosazovat omezení investic do nemovitostí VZP v době, kdy VZP je zadlužena;

4) zvýšit kontrolu placení pojistného;

5) dohlížet na dodržování smluv uzavřených s poskytovateli zdravotní péče s důrazem na včasné platby jednotlivých poboček zdravotnickým zařízením tak, aby nedocházelo k prohlubování jejich zadluženosti."

Chtěla bych ještě informovat, že bod č. 1 a 2 patří do kompetence správní rady, u bodu č. 3 se to kříží, je tam kompetence správní rady i dozorčí rady, a bod č. 4 a 5 patří do kompetence dozorčí rady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Do podrobné rozpravy další přihlášku nemám, podrobnou rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, budeme tedy hlasovat o návrzích usnesení k sněmovnímu tisku č. 67.

Doporučoval bych tento postup, a prosím pana zpravodaje, aby mě sledoval, zda s tímto postupem bude souhlasit: Nejprve hlasovat o návrhu paní kolegyně Jirousové, který se týká neschválení této výroční zprávy. V případě, že tento návrh nebude schválen, poté hlasovat o návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na schválení. Bude-li tato zpráva schválena, hlasovat poté o doprovodných usneseních paní poslankyně Jirousové, a ptám se, zda po částech, nebo najednou? (Hlasy z pléna: Po částech.) Po částech.

Jenom se zeptám, zda paní poslankyně Jirousová navrhla pouze jedno usnesení, to původní, nikoliv doprovodná?

 

Poslanec Rostislav Čevela: Pokud jsem tomu rozuměl, tak paní poslankyně Jirousová navrhla jedno usnesení a jedno doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To druhé o šesti bodech?

 

Poslanec Rostislav Čevela: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, ujasnili jsme si to.

Kolegyně a kolegové, na žádost z pléna jsem vás odhlásil, žádám vás o novou registraci.

Nejprve budeme hlasovat o usnesení, kterým bychom neschválili výroční zprávu VZP, ale prosím, aby jeho přesnou formulaci zopakoval zpravodaj, protože já písemnou formu návrhu usnesení nemám.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Paní předkladatelka mi také zapomněla předat písemnou formu návrhu usnesení, nicméně bych se pokusil usnesení zformulovat a zeptám se paní kolegyně, jestli takto souhlasí.

Její návrh zní:

"I. Poslanecká sněmovna neschvaluje výroční zprávu a účetní závěrku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997 - sněmovní tisk 67.

II. Žádá vládu České republiky o provedení hloubkové kontroly u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, mám ale pocit, že bod II návrhu usnesení paní kolegyně Jirousové není ani v rozporu s návrhem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Doporučoval bych tedy nejprve hlasovat o bodu I návrhu paní kolegyně Jirousové, poté, nebude-li schválen, hlasovat o návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, pak o bodu II návrhu kolegyně Jirousové, a bude-li schválen návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, hlasovat pak o jednotlivých doprovodných usneseních.

Je s touto procedurou souhlas? (Souhlas.) Děkuji.

 

Kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 227 rozhodneme o návrhu, který před malou chvílí přednesl pan zpravodaj, na neschválení výroční zprávy a účetní závěrky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen, když se pro vyslovilo 31 poslankyň a poslanců, proti bylo 80.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o původním návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, o návrhu na schválení výroční zprávy VZP.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 228. Jenom se ptám pro formu, zda někdo vyžaduje přečtení celého návrhu? (Nikdo.) Není tomu tak, všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 228. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro vyslovilo 90 poslankyň a poslanců, proti bylo 7.

 

Nyní bychom měli hlasovat o návrhu II paní poslankyně Jirousové, který se týká oné hloubkové kontroly VZP, ale jeho přesný text si nepamatuji. Prosím, zda může být tento návrh přednesen. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o provedení hloubkové kontroly u VZP ČR za rok 1997.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 229, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyla přijat, když se pro vyslovilo 43 poslankyň a poslanců, proti bylo 57.

 

Nyní budeme hlasovat o doprovodných usneseních paní poslankyně Jirousové jednotlivě. Pane zpravodaji, prosím, aby po částech byla předkládána.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby uložila zástupcům státu ve správní radě ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

1) spolupracovat s ministrem zdravotnictví při zpracování návrhu opatření, která povedou k optimalizaci zdravotní sítě ambulantních specialistů už v roce 1999.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 230. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 60 poslankyň a poslanců, proti bylo 49.

 

Pane zpravodaji, předložte prosím další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Bod č. 2: Spolupracovat s ministrem zdravotnictví při zpracování standardů technického a personálního vybavení ordinací, při zabezpečení ambulantní péče včetně lékařské služby první pomoci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 231, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 59 poslankyň a poslanců, proti bylo 61. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Bod č. 3: Prosazovat omezení investic do nemovitostí VZP v době, kdy VZP je zadlužena.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 232. V tomto hlasování rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 58 poslankyň a poslanců, proti bylo 34.

 

Pane zpravodaji, prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Bod č. 4: Zvýšit kontrolu placení pojistného.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním číslo 233. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 85 poslankyň a poslanců, proti bylo 8.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP