Poslanec Rostislav Čevela: Poslední - pátý bod: Dohlížet nad dodržováním smluv uzavřených s poskytovateli zdravotní péče s důrazem na včasné platby jednotlivých poboček zdravotnickým zařízením, tak aby nedocházelo k prohlubování jejich zadluženosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 234, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 89 poslankyň a poslanců, proti bylo 14.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To je vše. Kolegyně a kolegové, jelikož jsme hlasovali po částech a byly dva návrhy přijaty, musíme o nich hlasovat ještě jako o celku.

 

O tomto rozhodneme v hlasování pořadové číslo 235, které v tuto chvíli zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 81 poslankyň a poslanců, proti bylo 25.

 

Kolegyně a kolegové, ještě než uzavřu tento bod, vidím faktickou poznámku paní poslankyně Fischerové, které udílím slovo. Mezitím děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci. Prosím, paní poslankyně, můžete hovořit

 

Poslankyně Eva Fischerová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, považuji za nezbytné říci pro protokol a pro toho, kdo bude sumarizovat usnesení z dnešní schůze sněmovny, že je třeba si všimnout toho, že v návětí paní poslankyně upozorňovala na to, které body z přijatého usnesení přísluší kterému orgánu pojišťovny. Takže v tom usnesení byly přijaty pouze dva body, které přísluší dozorčí radě. Není možné, aby toto usnesení bylo formulováno tak, že vláda ukládá správní radě. Týká se dozorčí rady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, jestli souhlasíte, tak tu uvozovací větu můžeme vzít jako logické vyústění rozhodnutí této sněmovny do konečného usnesení sněmovny. Je s touto interpretací souhlas? Je.

Kolegyně a kolegové, já mám snad dobrý pocit, že jsme projednali všechny body 7. schůze sněmovny. Přesto se ptám, jestli nemáte někdo pocit, že jsme něco nedoprojednali. Doufám, že byl doprojednán bod č. 1. - Změny v orgánech sněmovny. Kolega navrhovatel Filip kývá hlavou, že ano. Kolegyně a kolegové, já vám všem děkuji za vykonanou práci a z pověření předsedy sněmovny končím tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Na shledanou.

 

(Schůze ukončena v 19.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP