Pořad 8. schůze

8. schůze (12., 13., 14., 15. ledna 1999)


Zahájení schůze

1. Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 69/

Projednávání (12. ledna 1999)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - druhé čtení

Projednávání (12. ledna 1999)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM

Projednávání (13. ledna 1999)

4. Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání ústavního zákona o vyrovnaném státním rozpočtu České republiky /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení

Projednávání (13. ledna 1999)

5. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Taťány Jirousové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 2/1998 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

Projednávání (13. ledna 1999)

6. Návrh poslanců Marie Machaté a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení

Projednávání (13. ledna 1999)

7. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. ledna 1999)
Projednávání, část č. 2

8. Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení

Projednávání (13. ledna 1999)

9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. ledna 1999)
Projednávání, část č. 2 (14. ledna 1999)

10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. ledna 1999)
Projednávání, část č. 2 (14. ledna 1999)

11. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení

Projednávání (14. ledna 1999)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení

Projednávání (14. ledna 1999)

16. Volba člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání, část č. 1 (15. ledna 1999)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

20. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - třetí čtení

Projednávání (15. ledna 1999)

21. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (14. ledna 1999)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Projednávání (14. ledna 1999)

23. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.

Projednávání (15. ledna 1999)

24. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.

Projednávání, část č. 1 (15. ledna 1999)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3Přihlásit/registrovat se do ISP