Začátek schůze Poslanecké sněmovny
12. ledna ve 14.08 hodin

Přítomno: 199 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 8. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Na listopadové schůzi jsme svým usnesením rozhodli o termínu této 8. schůze. Návrh pořadu jsem stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny, který se sešel dne 10. prosince 1998. Pozvánka vám byla rozeslána v pondělí 14. prosince 1998.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo má náhradní kartu.

Náhradní kartu č. 2 má pan poslanec Tlustý, č. 3 pan poslanec Maštálka, č. 4 pan poslanec Kalousek, č. 5 pan poslanec Kühnl, č. 6 pan poslanec Kapoun, č. 7 pan poslanec Lux, č. 8 pan poslanec Ouzký a č. 9 pan poslanec Severa.

Nejdříve jako tradičně přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji abychom určili paní poslankyni Petru Buzkovou a paní poslankyni Ivanu Hanačíkovou.

Má někdo nějaký jiný návrh? (Nikdo.) Není tomu tak, dám tedy hlasovat.

 

Přistoupíme k prvnímu hlasování této schůze. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby ověřovateli 8. schůze byly poslankyně Petra Buzková a poslankyně Ivana Hanačíková, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 1 z přítomných 186 poslanců 184 hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti. Konstatuji, že jsme ověřovateli 8. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Petru Buzkovou a poslankyni Ivanu Hanačíkovou.

 

Prosím jmenované ověřovatelky, aby nyní zkontrolovaly přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamem v počítači a poté dohlédly na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou vám všem po vytištění rozdány do lavic.

Sděluji, že do zahájení schůze nepožádal do této chvíle nikdo o omluvu své neúčasti na jednání 8. schůze, což považuji za velmi mimořádný výsledek.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 8. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Než vám dám slovo, sdělím svá doporučení, případně své informace:

1. Chtěl bych vás informovat, že poslanec Jiří Karas mě písemně požádal, aby sněmovní tisk 43, jehož je předkladatelem, byl projednán nejdříve na únorové schůzi Poslanecké sněmovny. Proto navrhuji jeho stažení z návrhu pořadu této schůze.

2. Doporučuji zařadit na pořad této schůze nový bod "Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) - sněmovní tisk 69". Tento zákon, jak předpokládám, máte k dispozici. Podle odst. 2 tohoto zákona je Poslanecká sněmovna povinna schvalovat tento bod "Podpůrné programy zemědělství" současně se zákonem o státním rozpočtu. Proto navrhuji sněmovní tisk 69 zařadit před stávající bod 1. Je to tedy bod, kterým bychom měli zahájit dnešní schůzi Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP