(pokračuje Klaus)

3. Včera jsem obdržel žádost 52 poslanců o zařazení nového bodu "Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT Telecom". Bude-li sněmovna souhlasit s jeho zařazením do pořadu této schůze, navrhuji zařadit jej za druhé čtení zákona o státním rozpočtu.

4. Dne 23. prosince loňského roku se na mě obrátil dopisem předseda vlády Miloš Zeman se žádostí o rozšíření programu 8. schůze Poslanecké sněmovny o prvá čtení čtyř vládních návrhů zákonů. Jsou to: vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o Státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, což je sněmovní tisk 90. Dále je to vládní návrh o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 91, dále je to vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, což je sněmovní tisk 92, a konečně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1996 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. To všechno je obsahem sněmovního tisku 93.

Protože u sněmovního tisku 91 nebyla splněna zákonná lhůta doručení nejméně 10 dnů před schůzí, nemůže být tento sněmovní tisk předmětem hlasování. Nicméně u ostatních tří jsou všechny zákonné náležitosti splněny, takže lze o jejich zařazení na pořad této schůze hlasovat. Navrhuji umístit je případně za poslední stávající návrh zákona v prvém čtení, to je za dosavadní bod 12. Čili to byl čtvrtý můj návrh.

A konečně poslední věc je nikoliv návrh, ale moje informace. Předseda vlády zažádal též o zařazení dvou dalších materiálů. Jde o harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění, sněmovní tisk 68, a harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu, což je sněmovní tisk 70. Jeden z těchto materiálů, ten první, sněmovní tisk 68, dosud neprojednal příslušný výbor, a protože za prvé máme dost materiálů na této mimořádné schůzi, a i proto, že to neprojednal příslušný výbor, a protože by bylo vhodné projednat oba materiály na téže schůzi, doporučuji, aby byly zařazeny na únorovou schůzi Poslanecké sněmovny, která je vlastně ode dneška za tři týdny.

To jsou tedy moje informace, respektive mé návrhy.

Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Chodí mně tady přihlášky do diskuse. První z nich je přihláška pana poslance Ivana Pilipa. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já vzhledem k tomu, že tento parlament dal poměrně jednoznačné stanovisko před několika málo týdny k zákonu o spotřebních daních, navrhuji, aby byl z programu této schůze parlamentu stažen bod 12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587 atd., o spotřebních daních. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP