Předseda PSP Václav Klaus: Další se přihlásil Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pan předsedo, vážené kolegyně a kolegové, žádám o souhlas s tím, aby bod 4, sněmovní tisk 44, tj. prováděcí zákon o referendu, byl vyřazen z pořadu této schůze a byl projednán v souvislosti s návrhem ústavního zákona o referendu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nyní je přihláška pana poslance Vojtěcha Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu za stávající bod 12. Byl by to bod "Volba člena stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky".

Tento bod navrhuji s tím, že na minulé schůzi rezignoval na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost člen našeho klubu Stanislav Fischer a zároveň tak rezignoval na funkci v této komisi, protože v ní nemůže být nečlen tohoto výboru. Za člena výboru pro obranu a bezpečnost byl Poslaneckou sněmovnou zvolen Václav Frank. My bychom chtěli i do této komise kandidovat svého člena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Filipovi. Zapsal jsem si tento jeho návrh.

Písemnou přihlášku k návrhu programu nemám. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Pokud tak není, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích, a to v pořadí, v jakém byly předneseny.

 

První hlasování bude o tom - jak jsem já navrhl - vyřadit sněmovní tisk 43 z programu 8. schůze. Je to návrh pana poslance Jiřího Karase.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení sněmovního tisku č. 43 z programu 8. schůze, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 ze 195 přítomných 190 hlasovalo pro, nikdo proti. Sněmovní tisk č. 43 byl vyřazen z programu schůze.

 

Další hlasování bude o zařazení sněmovního tisku 69 - to jsou podpůrné programy zemědělství - do programu a zařadit ho před projednávání zákona o státním rozpočtu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 195 poslanců 188 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním je zařadit nový bod - to je návrh na zřízení vyšetřovací komise - za druhé čtení zákona o státním rozpočtu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl tento bod zařazen do programu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 195 poslanců 154 hlasovalo pro, 26 hlasovalo proti. Bod byl zařazen za druhé čtení zákona o státním rozpočtu.

 

Dále navrhuji zařadit tři nové body, sněmovní tisky 90, 92 a 93, a to za zákony v prvním čtení.

Zahajuji hlasování. Je-li to tak zásadní, musím ukončit hlasování a vynulovat ho. Vím, že je to pan poslanec Vymětal. Hlásil jste se sice trochu pozdě, ale prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo, Vím, že jsem ze zorného úhlu vaší pozornosti, jsem hodně nalevo. Nicméně chci navrhnout, aby se o každém navrženém bodu programu hlasovalo zvlášť.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Svévolně přijmu návrh pana poslance Vymětala, abych se nemusel tak často koukat tak extrémně doleva. Raději to vyřeším takto najednou. Pane poslanče, nechť je podle vás, budeme hlasovat.

 

Nejdříve o návrhu na zařazení bodu 90 jako prvního za zákony v prvním čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 ze 195 přítomných 145 hlasovalo pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasujeme o zařazení sněmovního tisku 92 do programu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 ze 194 přítomných 109 hlasovalo pro, 35 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Konečně poslední z těchto bodů - sněmovní tisk 93.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento bod byl zařazen za zákony v prvním čtení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 197 poslanců 123 bylo pro, 27 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní přicházíme k návrhu pana poslance Pilipa. Pan poslanec navrhoval stáhnout bod 12 z návrhu programu - o spotřebních daních - z pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny. Doufám, že všichni rozumějí, o čem dám za chvíli hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, stáhnout tento bod z pořadu schůze, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 197 poslanců 84 bylo pro, 88 bylo proti. Návrh pana poslance Pilipa nebyl přijat.

 

Dostáváme se k návrhu pana poslance Jičínského, který navrhl, aby bod číslo 4 z návrhu programu schůze, což je bod zákon o referendu, byl vyřazen z pořadu schůze a projednán v jiné souvislosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP