Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane zpravodaji, tím, že jsme v souladu s jednacím řádem vzali usnesení rozpočtového výboru za základ dalšího jednání, ještě neznamená, že by bylo všechno, co je v tomto návrhu, odhlasováno předtím, než budeme hlasovat. Domnívám se, že je nutné postupovat tak jako vždy, tzn. že se bude hlasovat o těch částech, které někdo požaduje, aby se hlasovaly zvlášť, potom o celém zbytku usnesení rozpočtového výboru a pak o dalších pozměňovacích návrzích, pokud zpravodaj nezvolí jiný postup. Těžko mohu souhlasit s tím, že jsme odhlasovali nějakou faktickou věc v momentu, kdy jsme hlasovali o proceduře, jak by to bylo možno jinak interpretovat. Takto to možné interpretovat rozhodně není. Jsem rád, že pan zpravodaj a předseda výboru Tlustý kývá souhlasně hlavou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nerozumím této reakci. O návrzích, o nichž nebylo diskutováno v rámci této rozpravy, jsem nic nekonstatoval a ani nic nenavrhoval. Výslovně jsem se ptal, jak interpretovat souhlasné či nesouhlasné stanoviska k bodům usnesení rozpočtového výboru. Znovu opakuji: Souhlasná stanoviska by se objevit neměla jako samostatné návrhy, nesouhlasná stanoviska by měla být interpretována jako požadavek na zamítnutí, přičemž o všech ostatních by se hlasovalo najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Domnívám se, že formulace vaší otázky by měla být jiná, že vy jako zpravodaj hodláte považovat nesouhlasná stanoviska jako návrhy na zamítnutí nebo vypuštění. Kdo z osob, které toto navrhovaly, s takovouto interpretací nesouhlasí, nechť vystoupí. Tázat se všech obecně by bylo nemožné.

 

Poslanec Václav Exner: Omlouvám se za opakované vystupování. Myslím, že bychom měli setrvat u dosavadní praxe, že je možné požádat o dílčí pozitivní hlasování o nějakém návrhu. Tak to také pan poslanec Recman udělal. Interpretace toho, že když požádal, aby se o některém dílčím návrhu hlasovalo zvlášť, znamená, že chce, aby se hlasovalo o jeho zamítnutí, není správná. Domnívám se, že tak jako jindy je možné vyčlenit k hlasování ty návrhy, kde si někdo přeje, aby byly hlasovány samostatně v pozitivním slova smyslu. Pokud jsou přijaty, jsou přijaty. Pokud nejsou přijaty, tak nejsou. Zbytek se může hlasovat jako celek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu tak, že pozměňovací návrhy mají trojí charakter. První je procedurální, což znamená, že některé by měly být hlasovány samostatně. Potom jsou návrhy na zamítnutí, respektive vypuštění, a návrhy, které ještě doplňují usnesení rozpočtového výboru. To jsou tři druhy návrhů, o nichž můžeme hlasovat v rámci třetího čtení.

 

Poslanec Václav Exner: Diskutuji o těch návrzích, kdy pan poslanec Recman navrhl, aby se o některých bodech z usnesení rozpočtového výboru hlasovalo samostatně. U těchto návrhů nenavrhl, že je navrhuje vypustit z usnesení, ale jen chtěl, aby se o nich hlasovalo samostatně v pozitivním slova smyslu - kdo je pro tento návrh, kdo je proti tomuto návrhu, a nikoli aby se hlasovalo, kdo je pro vypuštění tohoto bodu a tak dále.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl bych rád, aby se vyjádřil pan poslanec Recman, co myslel svým vystoupením. Tím bychom se dostali z těchto interpretačních potíží.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Omlouvám se, ale má logika a logika mého kolegy je různá. Pokud někdo příslušný návrh podporuje, nerozumím, proč je navrhováno individuální hlasování. Pokud je požadováno individuální hlasování, domníval jsem se, že je to návrh na nepřijetí příslušné části usnesení rozpočtového výboru, protože sněmovna potvrdila, že usnesení rozpočtového výboru je základem pro projednávání spolu se státním rozpočtem. Jinou logiku nevím. Bylo by dobré, aby se k tomu vyjádřil kolega Recman, jak si hlasování představuje. Budu to respektovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Přikláním se k tomu, jak to tady precizoval pan poslanec Exner. Předpokládám, že se o návrhu usnesení rozpočtového výboru bude ve třetím čtení hlasovat. To bylo upozornění pro třetí čtení, že pokud by padl návrh, že by se hlasovalo o usnesení rozpočtového výboru jako celku - to je 51 položek, dopředu jsem upozornil, že budu požadovat, aby dvanáct položek bylo z usnesení rozpočtového výboru vybráno a aby se o nich hlasovalo samostatně. Proceduru to urychlí, protože 12 je méně než 51.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, že jsme se společně dobrali ke konečnému cíli. Než uzavřu rozpravu v rámci druhého čtení zákona o státním rozpočtu, zeptám se, zda hodlá ještě někdo vystoupit. Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu v rámci druhého čtení končím.

Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny a těším se na shledanou zítra v 9 hodin. Budeme pokračovat bodem 3 schváleného pořadu schůze.

 

(Schůze přerušena v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP