Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. ledna v 9.07 hodin

Přítomno: 196 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.07 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo má náhradní kartu, resp. kdo žádá o její vydání. Pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 4 a pan poslanec Lux náhradní kartu č. 7.

Prosil bych pana poslance Bláhu, jestli by se mohl obrátit jinou částí těla do sněmovního sálu.

Sděluji, že na dnešní den nikdo nepožádal o omluvení neúčasti. Pane předsedo vlády, nezlobte se, ale obracím se na vás, že nikdo nepožádal o omluvení neúčasti. Neúčastní se však ministr vnitra Grulich ze zdravotních důvodů. Je to pravda? Prosil bych, aby tyto omluvy byly dodávány písemnou formou.

Dnešní jednání začínáme projednáváním bodu 3 schváleného pořadu. Tímto bodem je

 

3.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.

 

Skupina 52 poslanců předložila návrh na zřízení této vyšetřovací komise a současně připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán do lavic. Předpokládám tedy, že ho máte.

Prosím pověřeného zástupce této skupiny pana poslance Stanislava Grosse, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych zde krátce odůvodnil stanovisko 52 poslanců, kteří navrhli zřízení vyšetřovací komise, která by se zabývala pochybnostmi, které vznikly v souvislosti s privatizací SPT TELECOM.

Dvaapadesát poslanců, kteří se podepsali pod tuto žádost, splňuje požadavky čl. 30 Ústavy České republiky k tomu, aby Poslanecká sněmovna mohla jednat o vzniku takovéto vyšetřovací komise s tím, že zůstává na vůli sněmovny, zda schválí usnesení, kterým tato komise zřízena bude, a schválí usnesení, kterým bude specifikováno zadání této vyšetřovací komisi.

Navrhovatelé dospěli k závěru, že informace, které byly v minulých dnech zveřejněny a které se týkaly možné korupce některých konkrétních osob, jsou natolik závažné, že je důležité, aby Poslanecká sněmovna minimálně zvažovala využití svého ústavního práva ke zřízení takovéto vyšetřovací komise. Navrhovatelé tím, že se pod podpisovou listinu podepsali, jsou toho názoru, že Poslanecká sněmovna by měla této své ústavní možnosti využít a pokusit se v průběhu rozpravy i tímto mým úvodním vystoupením vás přesvědčit o tom, že by bylo vhodné, aby tato komise Poslaneckou sněmovnou ustavena byla.

Domníváme se totiž, že informacemi, které byly zveřejněny, je naplněno nejen to, co vyžaduje Ústava České republiky k tomu, aby vyšetřovací komise vzniknout mohla, tj. onen požadavek na patřičný počet poslanců, kteří se domnívají, že je dobré, aby komise ustavena byla, ale že je tak naplněno to, co ústava vyžaduje věcně, tj. aby komise mohla prošetřovat záležitost, která se týká veřejného zájmu.

Podle Ústavy České republiky je samozřejmě na zvážení Poslanecké sněmovny, aby ona posoudila, zda věc, která je navrhována, je či není věcí veřejného zájmu.

Navrhovatelé se v tuto chvíli nedomnívají, že by bylo dobré zde od tohoto stolu se bavit o kauze jako takové, ale hovořit zde spíše o věcech, které by odůvodnily onen názor, že tato záležitost by měla být Poslaneckou sněmovnou považována jako záležitost veřejného zájmu. Domníváme se, že informacemi, které byly zveřejněny, by mohlo dojít k poměrně podstatnému oslabení důvěry občanů v právní řád České republiky a že by mohlo dojít také k tomu, že poklesne důvěra občanů v politický systém, tak jak je zakotven v článku 5 Ústavy České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP