(pokračuje Gross)

Z tohoto důvodu si myslím, že zcela určitě věc, která je v zřeteli této komise, je věcí Poslanecké sněmovny a že by Poslanecká sněmovna tuto záležitost měla velice vážně zvažovat. Myslíme si, že by nebylo dobré, aby touto vyšetřovací komisí byl zpochybňován vstup strategického partnera. Je to názor všech navrhovatelů. Rozhodně toto není úmyslem této vyšetřovací komise, i když by si toto někdo v České republice možná přál. Zájmem této vyšetřovací komise je potvrzení či vyvrácení informací, které byly v minulosti publikovány. Jsme přesvědčeni, že pokud tato komise bude zřízena, dostane konkrétní zadání, buďto jak jej navrhli navrhovatelé, nebo modifikované podle pozměňovacích návrhů, může přispět právě k tomu, co může být v tuto chvíli zpochybněno, tj. důvěra občanů v právní řád a v demokratický politický systém.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Grossovi. Prosím, aby spolu se mnou od stolku zpravodajů sledoval rozpravu. Podotýkám, že pan poslanec Severa má náhradní kartu číslo 9.

Otevírám rozpravu, do které mám zatím čtyři přihlášky. Jako první se přihlásil poslanec Petr Mareš. Pan poslanec Mareš zde není. Je zde, ale nehlásí se. To je zajímavé. Dobře. Mám zde vaši písemnou přihlášku, ale to je jedno. Jako druhý se hlásí pan poslanec Milan Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nevidím žádný důvod, proč by poslanci měli amatérsky - a to podtrhuji - dublovat práci orgánů činných v trestním řízení. Jako zákonodárný orgán se máme zabývat především legislativou. Pokud se někdo domnívá, že naše zákony jsou bezchybné, já do této skupiny poslanců nepatřím. Chci věřit tomu, že příslušní ministři dohlédnou na to, aby kauza Telecomu byla vyšetřena standardními metodami a v době co nejkratší. Jako člen ODS mám v příslušné pány ministry větší důvěru než pan Gross a někteří poslanci ČSSD.

Zřízení navrhované komise považuji za naprosto alibistický a populistický nesmysl. Proto navrhuji, aby tato vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny nebyla zřízena. Pokud komise zřízena bude, obrátím se v rámci interpelace na pana premiéra a zeptám se ho, zda neodvolá příslušné ministry pro ztrátu důvěry. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zunovi za jeho argumenty. Dále se přihlásil pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, je nepochybně právem Poslanecké sněmovny zřídit si vyšetřovací komisi v okamžiku, kdy je přesvědčena o tom, že existují pádné důvody pro takovýto krok. Je to krok určitě velmi zásadní, proto také zákon o jednacím řádu se obzvláště problematikou vyšetřovací komise, jejího jednání věnuje velmi podrobně. Otázka ovšem tedy nezní, zda vyšetřovací komisi může nebo nemůže Poslanecká sněmovna zřídit, ale spíše kdy k takovémuto kroku Poslanecká sněmovna sahá.

Myslím, že institut vyšetřovací komise jest v jednacím řádu zakotven pro případy, kdy Poslanecká sněmovna a zákonodárci mají pocit, že moc výkonná, která má ve své povinnosti zabývat se vyšetřováním trestných případů včetně korupce, selhává, že moc výkonná, které podléhají orgány policie a obecní orgány činné v trestním řízení a jsou její součástí, nefunguje, jak by fungovat měla. V praxi to tedy znamená, že Poslanecká sněmovna takto složená se rozhodla zřídit vyšetřovací komisi v situaci, kdy je přesvědčena, že tato vláda - patřičnými ministry, kteří jsou odpovědni za orgány činné v trestném řízení - nefunguje, neplní dobře své povinnosti.

V tuto chvíli víme, že se mám zřídit vyšetřovací komise v případě údajné korupce v kauze SPT Telecom. Víme, že tímto problémem se již zabývají specializované útvary policie. Té samé policie, která je součástí resortu Ministerstva vnitra. Té samé policie, které tímto vládne ministr vnitra ze sociální demokracie.

Současně také víme, že kauzou SPT Telecom a údajné korupce v ní se zabývá výbor pro obranu ekonomických zájmů, což je výbor složený z ministrů této vlády, ministrů sociální demokracie. Tedy vyšetřuje sociální demokracie podruhé.

Nyní jsme ve sněmovně a zabýváme se kauzou, kterou nám navrhli zase poslanci sociální demokracie. To znamená, že za chvíli budou vyšetřovat - mám pocit - všichni poslanci sociální demokracie. Možná by bylo lepší, než aby vyšetřovali všechny ostatní, kteří stojí mimo sociální demokracii, aby začali vyšetřovat sami sebe. Připadne mi trochu zvláštní, když na podnět poslanců sociální demokracie má vzniknout vyšetřovací komise, neboť si myslím, že si kolegové ze sociální demokracie jaksi neuvědomili, že to nejsou oni, kdo jsou v opozici, ale že jsou poslanci politické strany, která je ve vládě, a že tedy tímto svým krokem vyjadřují nic jiného než nedůvěru své vlastní vládě, nedůvěru svému vlastnímu ministru vnitra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP