(pokračuje Mlynář)

Jsem proto přesvědčen, že má-li komise mít smysl a máme-li my splnit to, k čemu nás sami občané zvolili, měli bychom rozšířit zadání komise v tom smyslu, aby úkolem komise bylo zpřístupnit a zveřejnit všechny podkladové materiály, na jejichž základě bylo o privatizaci společnosti SPT Telecom rozhodnuto. Jsem přesvědčen, že jedině bude-li mít veřejnost, a to jak odborná, tak laická, přístup ke všem materiálům, bude odvráceno podezření o tom, že se při privatizaci této společnosti postupovalo nekorektně, nebo že snad dokonce došlo ke korupci.

Chtěl bych proto navrhnout pozměňovací návrh k návrhu usnesení, jak zde zaznělo z úst pana poslance Grosse, a to rozšířit bod 2 tak, že za stávající text by přišla čárka a slova "zveřejnění dostupných podkladů, na jejichž základě bylo o privatizaci společnosti SPT Telecom rozhodnuto". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že to je na této schůzi už podruhé, kdy se poslanci Unie svobody pokoušejí usnesením novelizovat zákony. Domnívám se, že usnesením novelizovat zákony nelze. Je tady určitě obchodní zákoník, zákon o jednacím řádu, který hovoří o tom, je-li zasedání komise a výsledky veřejné nebo neveřejné, obchodní zákoník hovoří o nějakých skutečnostech, které nelze zveřejňovat, takže se domnívám, že usnesení, které navrhl pan poslanec Mlynář, je nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Gross nechce počkat na své závěrečné slovo, které bude vzápětí? Ne.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Omlouvám se, nemohu, protože pokud chci podat návrh, měl by padnout v rozpravě, a ne v závěrečném slově.

Za prvé bych po konzultaci s předsedou volební komise dal návrh na vypuštění bodu 5, protože o tom se bude rozhodovat při volbě vyšetřovací komise.

K návrhu pana poslance Mlynáře bych chtěl říci, že rozumím jeho záměru a myslím dokonce, že pokud by zákon takovéto zveřejnění umožňoval, bude to jedině ku prospěchu věci. Ale obávám se, že tak tvrdý text, jaký byl naformulován, nebude moci být akceptován, protože by skutečně mohl narazit na znění občanského zákoníku a v tu chvíli prostě nemůžeme usnesením sněmovny měnit text zákona

Doporučil bych, jestli by nemohlo dojít k přeformulování ve stylu "zveřejnění všech možných a dostupných materiálů" nebo kdyby pan Mlynář zvolil jinou formulaci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan Mlynář se pokusí zvolit jinou formulaci.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Výtka je asi oprávněná, myslím, že to znění by mohlo být takové: "pokud zákon nestanoví jinak". Jinak ujišťuji pana poslance Plevu, že ve státních úřadech je velké množství dokumentů, které zákony dovolují zveřejnit, které jsou velmi zajímavé, a budou takové jistě i v kauze Telecom, jsou takové v případě jiných privatizací. Jsou to například různé zápisy z porad, či např. zjištění, že takové zápisy neexistují. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Rozumím tedy tomu tak, že se přidají slova "pokud zákon nestanoví jinak". Hlásí se ještě někdo do diskuse? Písemné přihlášky nemám. Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, hlasovala jsem pro zařazení tohoto bodu na program našeho jednání, a to zejména proto, aby nemohl být nějak dezinterpretován náš krok, pokud bychom tak neučinili. Míním tím, aby nevznikly hlasy, že ODS nezajímá vyšetřování případných korupčních problémů v této zemi.

Nicméně se domnívám, že ustanovení vyšetřovací parlamentní komise v tuto chvíli není zapotřebí. Máme zde vládu, máme zde příslušné odborné resorty, ministry, kteří by jako první měli dostat možnost se s tímto problémem poprat a pokusit se jej vyřešit. Pokud tuto situaci nezvládnou, pokud tomuto úkolu nebudou na úrovni, teprve poté se domnívám, že má nastat rozhovor o zřízení tak významného institutu, jakým je vyšetřovací parlamentní komise.

Proto navrhuji odložení ustavení této komise do té doby, dokud nám vláda nepodá zprávu o tom, jak v daném případě postupovala a k jakým výsledkům dospěla. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Němcové. Pan poslanec Zuna ještě jednou.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že ke stejné věci hovořím dvakrát. Jsem krátce poslancem, proto jsem si asi nezvykl na to, aby se během jednání nehovořilo k věci, jak tady předvedl pan Filip, aby se nehovořilo se znalostí věci, jak tady předvedl pan Mlynář.

Ptám se na jednu věc. Když chceme zřídit tuto komisi a pan předseda vlády tady říkal, že předtím byly zřízeny další komise k vyšetřování, zajímalo by mě, jaké výstupy z těchto komisí vyšly. Domnívám se, že žádné konkrétní výstupy nevyšly. Abychom alibisticky - a znovu opakuji, populisticky - zřizovali komise, i když nevěříme, že ten výsledek by byl jiný, než jaký bychom získali standardní metodou, tak se skutečně domnívám, že bychom měli dělat to, proč jsme tady, zaměřit se na to, aby zákony byly kvalitní a hlavně aby byly rychle projednávány a abychom neztráceli čas takovými procesními a někdy nepodstatnými věcmi. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zunovi. Prosím, pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale vystoupit musím, protože myslím, že otázka, jak naložit s výstupy této komise, by zřejmě měla být rozhodnuta poté, co komise dojde k nějakým závěrům. Otázka, zda je zveřejnit, které materiály apod., tak myslím, že každá poslanecká frakce bude mít v komisi zastoupení.

Co se týká výsledků komisí minulých, sám jsem byl členem komise pro vyšetřování privatizace Poldi Kladno. Myslím, a i příslušní poslanci, kteří se seznámili s výsledkem této komise, ale i jiných komisí, že materiály skutečně jsou přínosné, a myslím, že pro mnohé poučné. Jestliže tu někdo tvrdí, že výsledky parlamentních komisí nebyly k ničemu, myslí, že není seznámen se situací.

Co se týká této vyšetřovací komise, tak právě proto, že dochází k určitým závažným podezřením, že některé politické strany byly korumpovány, a nemalými úplatky ze strany privatizátorů, pak je potřeba, aby se touto kauzou zabývalo co možná nejširší politické spektrum, aby nedošlo k možnému podujatí toho, že vláda zneužívá nebo využívá této situace k určitým politickým krokům. Z tohoto hlediska považuji zřízení této komise za mimořádně důležité. Je důležité, aby se na vyšetřování této kauzy podílely všechny politické strany tak, aby se našel konsenzus i ve výstupu a v tom, jestli došlo k pochybení, nebo ne. Jestliže je tady podezření, že několik významných politických parlamentních stran mohlo být korumpováno, pak je potřeba, aby Poslanecká sněmovna v této věci měla jasno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Další se hlásí pak poslanec Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, já se zde nejdříve veřejně přiznám k tomu, že jsem v poslaneckém klubu ČSSD byl odpůrcem ustavení této komise z řady důvodů. Především se mi nelíbilo, aby poslanecký klub ČSSD byl v tisku spojován s aktivitami pánů Makovce a Mosingera, kteří bez předložení konkrétních důkazů rozpoutali znovu tuto kampaň.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP