(pokračuje Schling)

Dále jsem použil i některé argumenty, které zde řekli i kolegové z ODS, jako například že vyšetřovací komise PS má nesmírně velký význam v situaci, kdy je podezření, že exekutiva nekoná, jak by měla konat ve vyšetřování některé věci. Samozřejmě, že ta věc má více aspektů. Nebudu tu hovořit o takových věcech, že minulé komise snad byly k ničemu. Doporučuji kolegům, aby si přečetli výstupy komisí, které byly schváleny i jejich členy za tehdejší vládní strany.

Ale je potřeba, abychom si uvědomili, hlavně ti, kteří zde argumentují, že komise bude dublovat činnost orgánů činných v trestním řízení apod., že jedna věc je náš pohled na činnost policie a dalších orgánů, a jiná věc, jiný pohled, je pohled veřejnosti. A veřejnost se dívá na policii a další orgány stále stejně bez ohledu na to, jestli vláda je vládou ODS, či vládou sociální demokracie, nebo jiné politické strany. Prostě veřejnost, a doufám, že tomu tak je, důvěřuje více v těchto záležitostech zjištění parlamentu, konkrétně komise Poslanecké sněmovny, než výsledkům jednoho či několika vyšetřovatelů policie. To je jeden důležitý aspekt, který bychom neměli přehlížet.

Další důležitý aspekt je ten, a my, kteří jsme pracovali ve vyšetřovacích komisích, tak jsme si to ověřili - řada občanů, řada svědků má větší důvěru k vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny než k policii. Před vyšetřovací komisí řeknou věci, které by před policií, před vyšetřovatelem policie neřekli.

Dále je třeba vzít v úvahu i to, že důvěře občanů v právní řád České republiky velmi prospěje, pokud tato komise bude zřízena a dojde k závěru, k jasnému závěru, ať kladnému, či zápornému. Jestliže zatím neodůvodněné výpady pana Mosingera budou činností této komise a paralelní činností orgánů činných v trestním řízení vyvráceny, bude to dobré nejen pro ty, kteří byli možná neprávem obviněni, ale bude to dobré pro celou veřejnost, pro celý stát. Pokud budou vznesená obvinění prokázána i s pomocí této komise, pak to opět bude ke prospěchu všech parlamentních stran zastoupených v této sněmovně a všech občanů České republiky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Schlingovi, přihlásil se pan poslanec Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, bylo by zajisté možno reagovat na průběh rozpravy, nicméně v tisku již zaznělo dost, myslím si, že každý z nás má svůj názor na to, co znamená zřízení vyšetřovací komise.

Já osobně bych rád v rozpravě předložil jeden pozměňovací návrh k předloženému návrhu usnesení, a to k bodu tři, ve kterém se stanoví lhůta, do kdy má vyšetřovací komise předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně.

Dnes je 13. ledna, zajímavé datum, a lhůta do 31. 12. je nepřiměřeně dlouhá. Pokud má někdo v úmyslu se intenzivně, zodpovědně, svědomitě, téměř každodenně věnovat práci ve vyšetřovací komisi, myslím, že nic nebrání jemu ani nám ostatním, abychom mu umožnili pracovat ve lhůtě podstatně kratší. Ono je to také důležitější i směrem k onomu podniku, o který se jedná, protože politické znejisťování celé situace kolem tohoto podniku, kolem strategického partnera, koneckonců i kolem celé privatizace, neprospěje nikomu z nás.

Navrhuji tedy, aby lhůta, do níž má vyšetřovací komise svá zjištění předložit Poslanecké sněmovně, byla zkrácena z 31. 12. 1999 na 30. 6. 1999. Domnívám se, že půl roku pro práci komise je dostatečná doba, aby byla schopna předložit svá zjištění. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Langrovi. Nemám žádnou jinou přihlášku ani písemnou, ústní.

Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nechci se vůbec vyjadřovat k návrhu usnesení z jeho obsahové stránky, ale domnívám se, že bychom se měli vyrovnat v souladu se zákonem o jednacím řádu i se způsobem volby, případně ustavení této komise, co se jejích členů týče. Domnívám se totiž, že je skutečně nezbytné, aby sněmovna rozhodla, zda tato komise bude volena většinovým způsobem, resp., zda bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Domnívám se, že oba návrhy, které zde v této věci zazněly, jak návrh navrhovatele, tzn. oněch 13 lidí v poměru, jak je v textu, který je před vámi, uveden, tak i návrh pana poslance Vlacha, směřují k tomu, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení, a to v počtu členů 13, ČSSD 5, ODS 4, KSČM 2 a ostatní strany po 1, a proti tomuto návrhu je návrh pana poslance Vlacha, že tato komise je opět ustavena podle zásady poměrného zastoupení, a to v počtu 10, ČSSD 2, ODS 2, KČM 2, US 2 a KDU-ČSL 2.

Domnívám se, že takto bychom měli rozhodnout o způsobu ustavení či volby této komise.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Konstatuji, že se již nikdo dále nehlásí.

Hlásí se pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Vlacha a Vidíma, aby se posadili.

 

Poslanec Jan Bláha: Návrh na zřízení vyšetřovací komise, který zvlášť někteří noví poslanci a poslankyně zpochybňovali poněkud někdy zvláštními, až kuriózními způsoby, jestli se nemá více dělat např. na konkrétních zákonech, by skutečně stálo za to, kdyby kolegové se alespoň dodatečně seznámili, proč vznikaly vyšetřovací komise, co bylo předmětem, proč bylo zastoupení všech parlamentních stran, co bylo výstupem a jak rozsáhlé spisové materiály a průběh vyšetřování zhruba s takto početním zastoupením více než 10 poslanců znamená.

Například poslední návrh na zkrácení je jistě zajímavý, jistě můžeme říci, jak je to skvělý návrh, ale měli bychom se také někdy zeptat vyšetřovatelů i zde přítomných, co to prakticky znamená, jestliže tu padla námětů celá řada, o čem by tato komise a co měla projednávat.

Říkám to proto, že jsem byl členem vyšetřovací komise, a dokonce té, která byla nucena opakovaně požádat sněmovnu o prodloužení termínu, a sněmovna vyhověla. Byla to např. otázka kolem Poldi Kladno. Padlo tady i to, že bez ohledu na to, které orgány tyto záležitosti vyšetřují a musí samozřejmě vyšetřovat, pokud mají podněty a podání, tak u vyšetřovací komise se ukázala u všech dosavadních jedna zajímavá věc.

Ti lidé, kteří byli pozváni z různých důvodů z té doby, řekněme od v tomto případě privatizace Telecomu, a určitě budou vybráni a pozváni, aby přišli k nějakému vysvětlení, chcete-li, někdo k výslechu, tak když to dáte dohromady, tak tam zazní daleko více zajímavých informací a dokonce i podkladů, než kdy za celá léta v kterýchkoli obdobných kauzách, které řešila kterákoli policie, kterékoli ministerstvo, bylo nastřádáno i s tím, že kolegyně a kolegové, jak jistě víte, že pokud takové vyšetřování běží vedle, samozřejmě po dohodě s komisí může takováto policie nebo i vyšetřovatel požádat o informace z výstupu této komise.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP