(pokračuje Kocourek)

Za druhé - jak jsem říkal - omezuje dávání předvolebních slibů, protože rozpočtový strop neumožňuje předvolební sliby dávat v neomezené míře.

Závěrem bych chtěl říci, že tento svůj návrh myslím opravdu vážně a budu usilovat, aby se tato sněmovna jím zabývala případně v jiném čase, zároveň reflektuji všechny připomínky, ale přesto věřím, že bychom se tímto zákonem mohli zabývat ve druhém čtení. To je vše.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Táži se zpravodaje, zda chce vystoupit.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Nechci již vystoupit. Myslím, že bychom mohli přikročit k závěrečnému hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, mohli bychom přikročit k závěrečnému hlasování. Chcete předkládat návrhy vy, pane poslanče?

 

Poslanec Pavel Šafařík: Poslanci, kteří zde vystoupili, byli kolegové Václavek a Recman. Ve smyslu § 90 zákona o jednacím řádu odst. 2 kolega Václavek dal návrh na zamítnutí, kolega Recman se k němu připojil s tím, že v případě, když jeho návrh neprojde, vrátit k dopracování. Domnívám se, že můžeme hlasovat o návrhu kolegy Václavka, to znamená na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pane poslanče, souhlasím s vámi. Oznámím gongem poslancům, že by se mělo začít hlasovat. Řada z vás mně signalizuje, že bych vás měl odhlásit, což činím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Doufám, že drtivá většina poslanců, která chce hlasovat, měla šanci se dostavit na hlasování.

 

Zahájím hlasování s návrhem na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 24 skončilo tímto výsledkem: z přítomných 188 poslanců 128 hlasovalo pro, 57 hlasovalo proti. Tento návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh.

 

Tím jsme skončili projednávání návrhu č. 4 našeho programu. Protože se přiblížila dvanáctá hodina, vyhlašuji polední přestávku. Začínáme ve 13.30 hodin.

 

(Schůze přerušena v 11.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP