(pokračuje Gross)

Kolegyně a kolegové, tímto hlasováním jsme ukončili projednávání tohoto sněmovního tisku. Konstatuji, že končím bod č. 6 našeho jednání a přikročíme k projednávání 7. bodu schváleného pořadu, kterým je

 

7.
Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

 

I tento návrh budeme projednávat v prvém čtení. Kolegyně a kolegové, návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 62 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk č. 62/1. Zřejmě se ještě v tuto chvíli nedostaneme k projednávání sněmovního tisku 62, neboť jestli dobře rozumím gestikulaci, je zde námitka proti hlasování.

Táži se, jestli se někdo hlásí. Hlásí se poslanec Vlach. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji, pane místopředsedo. Rád přepustím slovo paní kolegyni Machaté, protože mě překvapilo, že ona jako předkladatelka vyšla ve sjetině, jako že hlasovala pro zamítnutí. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, paní poslankyně, můžete hovořit.

 

Poslankyně Marie Machatá: Prosím, zda by z tohoto důvodu nemohlo proběhnout další hlasování, a to po uplynutí určité lhůty. Prosím o revokaci hlasování. Důvody, které byly inzerovány kolegou Vlachem, byly takové, že ve sjetině je, že jsem hlasovala pro zamítnutí, což je z logiky věci nemožné. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozumím tomu v souladu s jednacím řádem, že je to námitka proti hlasování.

Kolegyně a kolegové, požádal bych o ztišení v sále. Budeme rozhodovat o námitce paní poslankyně.

Pan poslanec Jičínský s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že bychom měli postupovat korektně. Uznávám námitku paní poslankyně Machaté. Jestli je rozdíl jenom její hlas, tak její hlas nemůže měnit výsledek voleb, protože tam byl rozdíl dvou hlasů. Z tohoto hlediska se mi zdá, že by bylo korektní, kdyby požádala o opravu zápisu v tom směru, že hlasovala tak, jak hlasovala.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dál nepustím výměnu faktických poznámek, protože rozprava není. Zazněla zde námitka a my bychom měli v hlasování rozhodnout o tom, zda se tato námitka přijímá, nebo nepřijímá, a to případně i ve světle, co zde řekl kolega Jičínský.

 

O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 29. Toto hlasování v tuto chvíli zahajuji, a ptám se, kdo souhlasí s námitkou, která byla vznesena, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti této námitce?

Námitka byla uznána, když se pro vyslovilo 115 poslanců a poslankyň a 36 bylo proti.

 

V tuto chvíli se hlásí místopředseda klubu kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, v rámci těchto zmatků z hlediska hlasování žádám o desetiminutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vyhlašuji přestávku do 15.05 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 14.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP