Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já chci jen upřímně poděkovat panu poslanci Vymětalovi za tuto vstřícnost. Byl jsem informován o tom, že obě jeho interpelace již byly vyřízeny. Chtěl bych se mu omluvit za zpoždění, ke kterému došlo. Mohu ovšem panu poslanci Vymětalovi sdělit jedinou zajímavou věc. Právě na základě jeho interpelace jsem nechal provést hloubkovou kontrolu termínů vyhovění ostatním interpelacím a ke svému úžasu jsem zjistil, že právě on měl tu smůlu, že se dokonce dvakrát za sebou stal obětí této chyby, za kterou se ještě jednou upřímně omlouvám a slibuji nápravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kufřík je zde, pane premiére. Čtvrtým a posledním v pořadí, vylosovaným z bloku ústních interpelací na předsedu vlády, je pan poslanec Nečas, a to ve věci převodu tzv. letky Ministerstva vnitra.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji. Pane předsedající, pane předsedo vlády, dovolte mi úvodem, abych s určitou jízlivostí komentoval fakt, že některé interpelace na vám podřízené úřady vám připravuje ministr, místopředseda vlády vám zase nosí kufřík, máte to ve vládě zajímavě zařízené.

Nyní k samotnému obsahu interpelace. Nedávno rozhodla vláda o tom, že tzv. letka Ministerstva vnitra, čili Státní letecký útvar, bude převedena pod Ministerstvo obrany, konkrétně do rámce českých vzdušných sil, pod 6. základnu dopravního letectva. Tento krok je typickou ukázkou dobrého úmyslu, který byl však znehodnocen špatným provedením. Výsledkem tohoto kroku je, že armáda nemá připravený personál jak pozemní, tak létající. A s převodem tohoto útvaru vznikají potíže u 6. základny dopravního letectva. Vznikly tady také obrovské problémy při převodu jedné rozpočtové organizace, z jednoho ministerstva do druhého, což není dokonale řešeno našimi zákony. Bezesporu to povede ke škodám, protože významná část kvalifikovaných a kvalitních zaměstnanců této státní instituce tuto instituci opustila. Může dokonce dojít k teoretickému plýtvání prostředky, když tito zaměstnanci odejdou, dostanou odstupné, aby vzápětí teoreticky mohli nastoupit znovu do zaměstnání u Ministerstva obrany, to znamená u stejného druhu služby, kde sloužili předtím.

Chtěl bych se zeptat pana předsedy vlády, proč nevyhověla vláda poměrně rozumnému stanovisku ministra Grulicha, který chtěl odložit převedení letky, proč se nepočkalo na novou legislativu. Elegantním řešením by byl nový zákon o Armádě České republiky. Pomocí zákona lze převést letku pod Armádu České republiky. Dále mě zajímá, jaké budou finanční škody, protože v tuto chvíli nebudou žádné finanční úspory. Jediným důsledkem bude několik desítek milionů korun vyplacených z peněz daňových poplatníků.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, protože sliby se mají plnit, byť můj předchozí odhad dvaceti vteřin byl poněkud unáhlený a trvalo to tři minuty, zde předávám panu poslanci Marešovi citovaný materiál.

Za druhé bych chtěl vlídně navázat na vlídný úvod pana poslance Nečase a chtěl bych konstatovat, že chápu, že jako zastánce demokratické strany je hluboce překvapen tím, že mi místopředsedové vlády nosí mé kufříky. Pane poslanče, u nás se dějí ještě horší věci. Zde přítomní poslanci sociální demokracie mně musejí odevzdávat část svého platu, neposlušné poslance biji, na Letné umisťuji své megaboardy a naše základní heslo zní "Se Zemanem, nebo doprava". V každém případě chápu vaše rozhořčení.

Nyní už mi dovolte, abych se věnoval obsahu vaší interpelace. Zřejmě i vy jste podlehl hypotéze, že tak rozsáhlá země, která má celých 10 mil. obyvatel - což je zhruba tolik jako Tokio - potřebuje nejen čtyři zpravodajské služby, ale také alespoň dvě letky, jednu pod vnitrem a jednu pod obranou, které budou přepravovat přehršli ústavních činitelů. Na rozdíl od vás se táži, proč čtyři zpravodajské služby, ale to není předmětem vaší interpelace, a proto se k tomu dále nevyjadřuji, jen to uvádím kontextuálně. Proč dvě letky, když bývá běžným zvykem v organizacích, kam chceme vstoupit - ať je to NATO, nebo Evropská unie - že je tam i u větších zemí letka jen jedna, např. US AIR FORCE, a to pomíjím ty šťastné civilizované a civilní země, jejichž vedoucí představitelé včetně ústavních činitelů cestují standardními linkami a maximálně si mohou dovolit business class. Bylo by mým snem, kdybychom i my k tomu časem došli.

Byl jsem informován o tom, že v každé vládě České republiky, lhostejno zda je levicová, nebo pravicová, zuřil spor mezi ministrem vnitra a ministrem obrany, že tento spor až dosud vždy skončil patově, to znamená, že ty dvě letky se zachovaly. Tato vláda rozhodla svým usnesením - budete-li si přát v doplňující otázce, mohu citovat i přesné usnesení z 23. září 1998 - že leteckou přepravu ústavních činitelů bude od 1. ledna 1999 zajišťovat Ministerstvo obrany. Ano, došlo k jednomu nepředvídatelnému vývoji. My jsme totiž očekávali, že pracovníci, kteří až dosud zajišťovali pod Ministerstvem vnitra leteckou přepravu ústavních činitelů, hladce do resortu Ministerstva obrany přejdou, protože jejich jediná námitka, naprosto oprávněná, že nechtějí nosit uniformu, byla vyřešena tzv. křížkováním - což v daném případě, jak dobře víte, nejsou poukazy na lázně, ale umožnění, aby pracovali jako civilní zaměstnanci. Bohužel, ať už z jakýchkoliv důvodů - a já se nestydím přiznat, že i pan prezident protestoval proti rušení Státního leteckého útvaru - podstatná část těchto zaměstnanců, konkrétně pilotů, nepřešla. Je to škoda, protože jsem se sám osobně u ministra obrany zasadil za splnění jejich oprávněného požadavku, aby nemuseli nosit uniformu. S jejich zařazením se naprosto nic nedělo.

Vy, pane poslanče, navrhujete řešit tuto záležitost zákonem. Právě proto, že cítím úctu k našim zákonodárcům, se domnívám, že by tato Poslanecká sněmovna opravdu nemusela řešit problémy parkinsonovského typu, tedy problémy, zda potřebujeme dvě, nebo jednu vládní letku, že toto je a mělo by zůstat v kompetenci vlády. Kdybychom přijali vámi doporučovaný legislativní postup, tak víte, že každý zákon se schvaluje téměř rok, když započtete i Senát, a v tomto případě velmi pravděpodobně i případné veto prezidenta. Celý tento rok by naprosto zbytečně vedle sebe existovaly dvě letky, přičemž Ministerstvo obrany už vyškolilo piloty pro Challenger. I když pana prezidenta z Kanárských ostrovů opravdu - jak škodolibě poznamenávají naše noviny - přiveze "túčko", tak čtrnáct dní nato, k 31. lednu t.r., nastoupí plně vyškolená a vycvičená nová posádka pro Challenger.

I když samozřejmě bude nutné vyplatit odstupné, protože každá operace má své - v tomto případě asi zbytečné - náklady, ne dlouhodobě, ale prakticky již v tomto roce, pane poslanče, a tím spíše pak v letech následujících přinese tato operace úspory, byť jen v řádu několika málo desítek milionů korun - odhad je kolem 30 mil. Kč - které našemu tak vyhublému státnímu rozpočtu pomohou.

Doufám, že i vy, pane poslanče, sdílíte názor, že při konstantním počtu ústavních činitelů zpravidla jedna letka stojí méně než dvě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Pan poslanec Nečas hodlá položit doplňující otázku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP