Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi a udílím slovo paní poslankyni Šojdrové. Připraví se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já mám zpřesnění ke svému pozměňujícímu návrhu, který je uveden v tisku 40/7 pod položkou 17, a to vytvoření položky rezerva na sanaci klientů pojišťovny Morava. Já jsem ve svém pozměňovacím návrhu přímo jmenovala, že tato položka má být nazvána "Rezerva na sanaci klientů pojišťovny Morava, jejichž majetek byl poškozen povodní v létě 1997". Těch dotčených klientů je samozřejmě daleko více, ale mně se jedná skutečně o ty klienty, kteří byli poškozeni povodní v r. 1997. Prosila bych, aby tato položka byla takto upravena podle původního znění. Ještě jednou dám zpravodaji toto původní znění k dispozici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Miloš Zeman.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já bych ve svém návrhu usnesení v bodu 3 požádal o vypuštění oné doušky, která tam je za pomlčkou a která zní - jde tedy o to, aby se nezkrátila ona doba splatnosti. Z textu je evidentní, že to je něco, co je tam neústrojné. Žádal bych o vypuštění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Miloš Zeman. Připraví se pan poslanec Palas.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, mám drobnou zpřesňující poznámku k seznamu kvantifikovatelných změn, tedy k seznamu pozměňovacích návrhů. "Zvýšení výdajů na úroveň vládního návrhu u Úřadu vlády" není přesná formulace, i když jsem ji možná zavinil já. Předložil jsem pozměňovací návrh, který respektuje doporučení petičního, tedy garančního výboru na snížení této částky proti původnímu návrhu vlády o 21 milionů Kč. Toto jsem plně respektoval a pouze jsem navrhoval, aby nebyl akceptován návrh výboru pro obranu a bezpečnost, který nebyl garančním výborem, o snížení o dalších 40 milionů, tedy celkově o 61 milionů. Upřesňuji jenom onu argumentaci v bodu 1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miloši Zemanovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Palas. Připraví se pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit pana zpravodaje a celou sněmovnu, že pozměňovací návrh č. 14 pana poslance Švrčka ve věci snížení přímé dotace agrokomplexu v celkové výši o částku 878,4 milionu je nehlasovatelný vzhledem k tomu, že podpůrné programy v zemědělství byly schváleny Poslaneckou sněmovnou 12. 1. t.r. hlasováním č. 124, nemůžeme tudíž dalším hlasováním do tohoto vstupovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Slovo má pan poslanec Karel Sehoř. Připraví se pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já bych poprosil o technické upřesnění svého návrhu pod pořadovým č. 13 tisku 40/7. Jde o to, že pokud projde návrh téhož tisku 2/2, tak zdrojem financí pro můj návrh se stane program konsolidace zdravotnických zařízení ve Všeobecné pokladní správě. Já bych to trochu vysvětlil: Můj návrh je vložit 300 milionů Kč pro urychlení dostaveb některých rozestavěných staveb. Jde stále o tytéž finance, pokud jde o zdroj, jenomže v době hlasování tyto finance mohou být buď na Ministerstvu zdravotnictví v programu konsolidace, ve vládní rozpočtové rezervě, anebo - pokud projde návrh paní poslankyně Fischerové 2/2 - tyto finance budou ve veřejné pokladní správě. Mé technické upřesnění zajišťuje hlasovatelnost mého návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sehořovi a udílím slovo panu poslanci Ambrozkovi.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil stáhnout svůj pozměňovací návrh, který je ve sněmovním tisku 40/7 pod č. 7. Není to z důvodu, že bych ustupoval od toho záměru, ale proto, že stejný návrh, jenom s jinou položkou ve VPS, podal pan kolega Kalousek, a abych vám usnadnil podpoření tohoto návrhu, tak stahuji návrh pod č. 7.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vás musím upozornit na to, že po skončení druhého čtení musí o stažení vašeho návrhu rozhodnout Poslanecká sněmovna, že to nelze učinit pouze vaším rozhodnutím. Chápu to jako procedurální návrh k hlasování. Hlásí se dál někdo do rozpravy ke třetímu čtení?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP