Stenografický zápis 9. schůze, 3. února 1999


(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý


8. Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Tollnera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Evžen Snítilý


9. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu) /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Jičínský


11. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Jitka Kupčová


12. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Jalůvka
Poslankyně Vlasta Štěpová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena ve 13.08 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Pavel Lang


13. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec František Chobot
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Škromach


19. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Petr Matějů
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský


10. Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Pejřil


15. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Petr Pleva


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman
Poslanec Stanislav Volák
Ministr školství ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 17.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP