Poslanec Ladislav Šustr: Dovolím si, vážené dámy a pánové, krátkou rekapitulaci. Vystoupilo celkem 7 kolegů poslanců a vzešlo z toho 6 návrhů na usnesení. Nevím, jaký zvolit systém, ale předsedající rozhodne, jak budeme hlasovat. (Veselost.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji, ale přiznám se, že jste mi moc nepomohl. Já jsem registroval návrhy z úst různých řečníků, nicméně ve dvou blocích. První - že sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování, druhý - že sněmovna předložený návrh zamítá.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Upřesním. Mám to přesně zaznamenáno. První byl na zamítnutí, druhý na propuštění do druhého čtení - Pavla Tollnera, třetí na zamítnutí, čtvrtý na vrácení k přepracování, pátý na zamítnutí, šestý bez usnesení, sedmý na zamítnutí. Takže navrhuji hlasovat o prvním, který byl předložen - návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já si dovolím v duchu jednacího řádu pozměnit to pořadí a nejprve hlasovat o usnesení, na jehož základě by sněmovna vrátila návrh navrhovateli k dopracování, pokud proti tomu nebude silný protest, a následně potom o usnesení, kterým sněmovna zamítá předložený návrh.

 

Kolegyně a kolegové, zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 18 a táži se: Kdo je pro usnesení, kterým sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 18 z přítomných 180 hlasovalo 27 pro, proti 94, návrh nebyl přijat.

 

V hlasování s pořadovým číslem 19 rozhodneme o usnesení, kterým sněmovna zamítá předložený návrh. Zahájil jsem toto hlasování a táži se: Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 19 z přítomných 180 hlasovalo pro 113, proti 46, návrh byl přijat.

 

Tímto jsme přijali usnesení, kterým jsme se vypořádali s tímto návrhem, s tímto bodem programu. Registruji přihlášku pana poslance Palase. Prosím, pane poslanče, není vedena rozprava, takže pouze k bodu programu - proceduře.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal sněmovnu o přeřazení bodu č. 10, tj. Vládní návrh zákona o veterinární péči, za bod č. 13. Požádal mě o to ministr zemědělství Jan Fencl vzhledem k tomu, že musí řešit v tuto chvíli jednu bezodkladnou záležitost. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, váš návrh je zcela v souladu se zákonem o jednacím řádu. Já tedy nechám vzápětí hlasovat o tom, že sněmovna rozhodla o přeložení bodu schváleného pořadu schůze s číslem 10 za bod číslo 13.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 20. Táži se: Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 20 z přítomných 182 hlasovalo 163 pro, proti 4, návrh byl přijat.

 

Na základě tohoto hlasování budeme projednávat bod s původním pořadovým číslem 10 po bodu 13, kterým je "Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání". Ještě vidím další přihlášku, prosím, pane poslanče. Pan poslanec Snítilý, pan poslanec Kühnl. (K poslanci Snítilému:) Pane poslanče, je mi líto, pan poslanec Kühnl uplatňuje svoje právo vystoupit coby předseda poslaneckého klubu, má tudíž přednost.

 

Poslanec Karel Kühnl: Pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám. Chtěl bych jenom omluvit nepřítomného kolegu pana poslance Němce, který musel náhle vyhledat lékařské ošetření. Dostaví se později a prosím o přesunutí tohoto bodu na nějaký pozdější termín. Dostaví se ještě dnes odpoledne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, potřeboval bych konkrétní návrh, kam přesunout.

 

Poslanec Karel Kühnl: První bod dnes odpoledne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Váš návrh je charakteru procedurálního, stejně jako návrh předcházející.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 21, ve kterém rozhodujeme o přesunutí bodu s pořadovým číslem 13. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 21 hlasovalo z přítomných 182 pro 153, proti 1, návrh byl přijat.

 

Bod s pořadovým číslem 13 bude jako první odpoledne. Uvidíme, zda ono přesunutí původního bodu 10 bude mít smysl a zda ministr zemědělství bude schopen se dostavit do sněmovny. Prosím pana poslance Snítilého, který se přihlásil - předpokládám - s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane předsedající, dovolte mi, abych využil této chvilky přerušení jednání k tomu, abych požádal o přeložení bodu 14 za bod 23. Důvod: Zpravodajka, která byla určena organizačním výborem, je z důvodu nemoci omluvena, mám zprávy, že již zítra bude přítomna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, věřím tomu, že sněmovna registrovala návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním, které jsem teď zahájil. Táži se: Kdo je pro přesunutí bodu 14 za bod 23, nechť stiskne tlačítko a stiskne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 22 z přítomných 184 hlasovalo pro 153, proti 3, návrh byl přijat.

 

Nevidím žádnou další přihlášku. Znamená to, že v tuto chvíli budeme projednávat bod schváleného pořadu schůze pod číslem

 

9.
Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu
a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu)
/sněmovní tisk 44/- prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 44 a stanovisko vlády k němu jako tisk 44/1. Předložený návrh uvede pan poslanec Zdeněk Jičínský. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mé úvodní slovo k tomuto návrhu bude velmi stručné. Chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby souhlasila s tím, že by tento bod projednáván nebyl a že by byl odročen na některou z příštích schůzí, protože po včerejším jednání nemá smysl tento prováděcí zákon na této schůzi projednávat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Rozumím tomu, že bychom hlasováním rozhodli o odročení projednávání na příští schůzi. Pan poslanec Cyril Svoboda. Upozorňuji, pane poslanče, že není otevřená rozprava.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já navrhuji, aby se tento návrh zamítl. On totiž podle mě tím, že byl zamítnut návrh ústavní, nemá smysl, protože tento zákon provádí zamítnutý návrh ústavního zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana poslance Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já jsem přesvědčen o tom, že ten postup není možný, tak jak bylo řečeno, protože stále je v této sněmovně v plánu projednávání ústavní zákon, novela zákona č. 1/1993 Sb., ta může mít prováděcí zákon jiný. Já jsem přesvědčen, že odročení je namístě a zamítnutí lze samozřejmě navrhnout až v průběhu rozpravy v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo místopředsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že v tuto chvíli je možný pouze tento postup: Nyní bez rozpravy můžeme rozhodnout o vyřazení tohoto bodu z programu. Tím zákon zůstane procesně v legislativním běhu s tím, že ale nebude projednáván Poslaneckou sněmovnou, tam - pokud vím - není stanovena žádná lhůta, anebo budeme muset zahájit rozpravu a v rozpravě může teprve padnout návrh na odročení, stanovit pak určitou podmínku. Po rozpravě hlasovat k tomuto návrhu. Myslím si, že - jelikož jsme v prvním čtení - oba dva návrhy by svým výsledkem znamenaly totéž. Tím, že předkladatel kolega Jičínský tento návrh vznesl vlastně již ve svém úvodním slově, by mělo dojít k hlasování o vyřazení tohoto bodu z programu, a jakmile budou naplněny podmínky, které uzná buď navrhovatel, nebo organizační výbor za splněné, může být tento bod opět zařazen na schůzi sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP