(pokračuje Nečas)

Chtěl bych připomenout i váženým kolegům z dnes vládnoucí sociální demokracie, že pod touto interpelací byli podepsáni i dva současní členové jejich vlády a že výsledkem této interpelace, jejíž meritum byla v podstatě stížnost na nejmenovaného státního zástupce, bylo mimo jiné odvolání tohoto nejmenovaného státního zástupce. A nyní nám tato samá vláda tohoto nejmenovaného státního zástupce, který evidentně postupoval v rozporu se zákony této země, najmenuje do přísně utajovaného orgánu.

Dámy a pánové, kde to jsme? Nyní už nemluvíme o Evropě, nemluvíme o střední Evropě, mluvíme tak leda o střední Asii.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozprava je otevřena, jsou do ní přihlášeni místopředseda vlády pan Vladimír Špidla a po něm pan poslanec Jiří Hofman. Prosím, pane místopředsedo, můžete hovořit.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nebudu debatovat příliš dlouho. Chtěl bych jenom pana kolegu Nečase upozornit na metodickou nedůslednost jeho projevu, protože nevěřím, že provedl nějaké hlubší studie o střední Asii, aby mohl střední Asie využít v metafoře a špatném příkladu. Když tedy důslednost metodická, měla by být. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jiří Hofman. Nicméně, pane poslanče, ještě se hlásí pan ministr Pavel Dostál, takže bude mít přednostní právo. Po něm vystoupí pan poslanec Jiří Hofman a dále se hlásí autor interpelace místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

Hovoří pan ministr Pavel Dostál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, v tématu, které se projednává, z hlediska svého resortu toho mnoho asi nemohu říci. Ale asi bych vás měl seznámit s tím, že i z mého resortu, tedy z resortu, za který jsem zodpovědný, v nejbližší době odejdou trestní oznámení. Říkám to svým kolegům z ODS proto, že... Pane předsedající, pan předseda Poslanecké sněmovny mi chce něco říci, může to říci hned, nebo mám pokračovat?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nikoliv, podle zákona může řečníka přerušovat pouze předsedající schůze, pane ministře. A to ani předseda a nikdo jiný.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji, pane předsedající.

Trestní oznámení se týká kauzy Česká lotynka. Kolegové z ODS by si měli uvědomit, že za kauzou České lotynky stojí jistá společnost, kterou zakládali členové ODS, kterou zakládal např. bývalý poradce pana premiéra Klause pan Havlík.

Je to záležitost politicky velice citlivá, a byl bych pak nerad interpelován, kterak to dneska prováděl pan místopředseda Langer, že je to ve své podstatě jakýsi politický útok. Domnívám se, že v akci, kdy stát byl okrádán, by měla padat karta "padni komu padni".

Jeden z vašich příznivců, kolegové z ODS, který s vámi stál na Staroměstském náměstí, například v souvislosti s Českou lotynkou dodnes společně se svými dvěma kolegy dluží Ministerstvu kultury, tedy českému státu, přesně 49 milionů Kč.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru kultury Pavlu Dostálovi. Nyní by měl vystoupit pan poslanec Jiří Hofman, nicméně pan místopředseda Ivan Langer chce využít svého přednostního práva, takže slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane předsedají a pane ministře. Myslím si, že se stoprocentně všichni shodneme nad tím heslem nebo úslovím, které řekl ministr kultury, "padni komu padni". Já bych stejně tak dokázal jmenovat příslušníky jiné politické strany, kteří v tuto chvíli stojí v Olomouci před soudem, kteří byli odsouzeni na severní Moravě z titulu plnění svých funkcí veřejných činitelů. Ale nebudu to jmenovat, protože mi to připadne zbytečné, neboť opravdu pak platí "padni komu padni" bez ohledu na stranickou příslušnost.

Proto můžeme klidně ministru kultury zatleskat pouze v této věci, ne už další části jeho vystoupení, kdy naznačoval, jaké další souvislosti s tímto podaným trestním oznámením to může mít.

Je mi líto, že irituji pana kolegu Šuláka, nicméně mu rozumím, protože to, co jsem říkal, se mu nelíbí. Ano, nelíbí, protože zpochybňuji - a věcně zpochybňuji - špatné kroky vlády a takové kroky vlády, které jsou v rozporu s právními normami této republiky.

Myslím si, že je nezbytné, aby stát bojoval proti takovým formám trestné činnosti, jako je korupce, že je nezbytné, aby stát bojoval proti těm, kteří nerespektují zákony. Ovšem je nezbytné, aby samotný stát bojoval způsobem, který respektuje tyto zákony. A všechny okolnosti, které jsou známy v případě koordinační analytické skupiny, nasvědčují tomu, že ten samý stát své zákony nerespektuje, a pokud je to pravda, tak potom opravdu jediným správným výstupem akce čisté ruce je to, aby ti, kteří za ní stojí, skončili potom ve vězení.

Děkuji.(Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi Poslanecké sněmovny panu Ivanu Langrovi. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jiří Hofman. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosil bych pana předsedajícího, aby připomněl panu poslanci Nečasovi jejich volební hesla - "Dokázali jsme, že to dokážeme", "Ekonomický rozvoj je naší prioritou" a další.

Prosím vás, pánové, včera jsem řekl, že když stojím mezi nezaměstnanými na úřadu práce, stydím se. Stydíte se za to vy, co jste tady nechali?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jiřímu Hofmanovi. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Stanislav Němec a dále pan poslanec Milan Zuna. Hovoří pan poslanec Stanislav Němec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, pane předsedající, já jenom krátkou poznámku.

Z debaty, kterou předvádějí kolegové ze sociální demokracie, mám čím dál tím jistější pocit, že skutečně v tzv. akci čisté ruce nejde o odhalení viníků, ale že viník je už předem znám a že to jsou prostě příslušníci jedné nějaké organizace. Je zajímavé, že to jsou příslušníci nějaké strany. Mohli by to podle této logiky být klidně příslušníci třeba spolku holubářů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Stanislavu Němcovi. Nyní by se měl ujmout slova pan poslanec Milan Zuna, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach, který má přednost, ale upozorňuji, že na faktickou poznámku má limit 2 minuty. Poté vystoupí pan poslanec Zuna, který podal řádnou přihlášku do diskuse.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, dámy a pánové, jenom bych replikoval na předcházející vystoupení: Pták jako pták. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Nyní hovoří pan poslanec Milan Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, domnívám se, že jsme zákonodárný sbor a to, jakým způsobem se mnohdy chováme, je velice nedůstojné.

Již včera jsem měl takový divný pocit, kdy současný pan ministr a předchozí pan ministr si vyměňovali vzájemně invektivy a začínal se vytrácet smysl zákona, ke kterému jsme se měli vyjádřit.

Nepochybně všichni, jak tady sedíme, chceme, abychom byli demokratickým státem, chceme, abychom byli právním státem. Tvrdím, že s právním státem se nesrovnává vytváření jakýchkoli tajných komisí, takových komisí, kde by nebylo známo jejich personální obsazení, které by nepodléhaly žádné kontrole.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP