(pokračuje Zuna)

Pokud tomuto nějakým způsobem nezabráníme, můžeme se dočkat i nějakých tajných tribunálů nebo soudů. Pokud se vám to zdá absurdní, mně se to absurdní nezdá, protože to je stejně absurdní jako zřízení této tajné komise. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zunovi. Do rozpravy se dále hlásí ministr Jaroslav Bašta. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, já tuto rozpravu sleduji s jistými rozpaky, protože mi není tak úplně jasno, oč kolegům jde. Komise - koordinační a analytická skupina při výboru na ochranu ekonomických zájmů byla zřízena jako poradní orgán vlády. Je vám známo, z jakých institucí sestává. Je vám známo, že do této skupiny jsou lidé nominováni svými ministry, případně svými řediteli. Je vám také známo, že výstupy z této komise jsou výstupy analytické, které schvaluje vládní výbor, politickou zodpovědnost nese vláda jako celek. Konkrétní manažerskou odpovědnost za to, co z této komise vzejde, nesu já. Kde tady hledáte něco podivného, tajného? Kromě toho, že nevstupujeme - já bych zdůraznil několik faktů, které by tady asi měly zaznít.

Velmi podobná komise existovala za předminulé vlády, čili za vlády, ve které měla hlavní podíl strana, jejíž poslanci tady naše počínání tak hezky kritizují. Byla to Hrbotického komise a měla velmi obdobné složení, co se týče institucí. Proti tomu se naše komise liší jenom tím, že tam nejsou náměstci ministrů, že tam nejsou ředitelé, ale že byla snížena na úroveň středního a nižšího managementu, protože tu základní funkci, tu rozhodovací, poradní nebo to rozhodující poradenství pro vládu plní vládní výbor. Já vím, že například v minulém období fungovala a částečně funguje dodnes konzultační skupina při Nejvyšším státním zastupitelství. Konzultační skupina, která vstupuje i do konkrétních věcí, ale to není případ koordinační a analytické skupiny, ta do konkrétních případů nijak nevstupuje, nijak nezasahuje do pravomocí orgánů činných v trestním řízení, nesupluje činnost žádných jiných orgánů. Jediné, co děláme, je, že probíráme jednotlivé problémy z pohledu zainteresovaných institucí, snažíme se zjistit nedostatky v koordinaci mezi jednotlivými institucemi, snažíme se najít nedostatky nejen v právních normách, ale v normách nižších, a snažíme se dávat vládě doporučení ke změnám legislativy, ke změnám vnitřních a meziresortních norem a mimo jiné vyřizujeme některá podání občanů, kterých jsme dostaly asi čtyři stovky. A činíme tak způsobem, který nám ukládá zákon. Podle správního řádu a po zhodnocení věcí je postupujeme nikoliv jako trestní oznámení, jak bývá uváděno, ale jako podněty příslušným orgánům. Většinou se to týká státního zastupitelství, někdy i Ministerstva spravedlnosti. Není v tom nic víc a není v tom nic méně.

A pokud tady zaznívají obavy, pokud tady zaznívají nepodložená obvinění a dokonce výhrůžky, že ti, kdo za touto podivnou akcí stojí, by mohli skončit ve vězení, tak já se obávám, že se tady projevuje poněkud freudovský komplex a pud - strach. A to je mi líto. Já jsem si myslel, že když už někdo nemá čisté svědomí, tak že má alespoň dobré nervy. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru Baštovi. Nyní mám faktickou přihlášku pana poslance Výborného, poté řádná přihláška paní kolegyně Dundáčkové. Hovoří pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, já tuto debatu považuji více za politickou než věcnou a nechtěl jsem se do ní příliš mísit. Ale - promiňte, pane ministře - jestliže argumentujete tak, že konzultační skupina při státním zastupitelství na rozdíl od této komise vstupuje do jednotlivých případů, pak já se nutně musím ptát, jak tam vstupuje, co tam činí, podle jakých zákonů tam vstupuje a jak se tam řídí v těch jednotlivých případech. To přece je hrozné sdělení, které jste tady prohlásil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí pan ministr Bašta, poté řádně paní kolegyně Dundáčková. Prosím pane ministře.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Pane poslanče, skutečně já nevím, proč se mě ptáte. Tu skupinu zřídila vláda, ve které jste vy měl podíl, a já jen informuji o tom, že jsem informován o tom, že ta podobná konzultační skupina při státním zastupitelství existuje. Není to tak dlouho, co o její činnosti informoval bývalý nejvyšší státní zástupce Vít Veselý Českou televizi. A není to zase tak dlouho, kdy za vaší vlády byla jako jeden z výstupů Hrbotického komise zřízena. Nechápu, proč se ptáte teď vy na něco, o čem byste měl vědět více než já. (Potlesk levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Baštovi. Dále s faktickou poznámkou kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Ale nikoliv, pane ministře, nemaťte tu záležitost. Tady nejde o to, že vznikla konzultační skupina, proti tomu přece nemůže nikdo nic říci. Ta otázka nesměřovala k tomu, že bych namítal něco proti existenci této konzultační skupiny, ta byla jiná. Vy jste totiž argumentoval tak, že tato konzultační skupina vstupuje do jednotlivých případů, a já se ptal, jak tam vstupuje, podle jakých zákonů tam vstupuje a co tam činí. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji exministru, nyní předsedovi výboru panu kolegovi Výbornému. Pan ministr Bašta se hlásí? Hlásí. Takže paní kolegyně Dundáčková bude muset mít ještě trpělivost, omlouvám se.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Nemíním tuto debatu protahovat, ale pane ministře (potlesk v pravé části sálu) - pardon. Pane poslanče, když jste byl ve vládě, která tuto skupinu zřizovala, tak jste jistě musel vědět, co ta skupina bude dělat. Já se omlouvám za přímé oslovení. Zeptejte se mým prostřednictvím... vaším prostřednictvím...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mým prostřednictvím. (Hluk v sále.)

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: ...pana poslance, zda v době, kdy tuto skupinu zřizovali, věděli, proč ji zřizují, k čemu ji zřizují a na základě čeho bude do jednotlivých případů vstupovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Mým prostřednictvím směřuji tento dotaz - nepochybně ho nemusím tlumočit. Paní kolegyně Dundáčková musí mít skutečně pevné nervy s námi džentlmeny. Hovoří k faktické poznámce pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Samozřejmě je lidskou i politickou slušností na dotaz kterýmkoliv prostřednictvím odpovědět, ale - pane ministře - promiňte, já jsem přece vůbec nezpochybnil existenci této skupiny, já jsem tady řekl jiné otázky. Já vám je mohu znovu povědět. Vy jste argumentoval, že tato konzultační skupina vstupuje do jednotlivých případů, a já jsem se ptal, jak tam vstupuje, podle jakého zákona tam vstupuje a co tam činí. Neříkal jsem vůbec, že by ta skupina neměla být. Neříkal jsem, že nebyla zřízena vládou, ve které jsem byl ministrem. To jsem neříkal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Výbornému, další faktickou nevidím, čili řádné může hovořit paní kolegyně Dundáčková. Poté registruji další dvě přihlášky - tři. Prosím, paní kolegyně, můžete hovořit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP