Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, mám na večer připravenou ústní interpelaci na ministra spravedlnosti pana Otakara Motejla ve věci vzniku, respektive ustanovení koordinační a analytické skupiny. Nebudu proto tuto interpelaci přednášet nyní, ale dovolím si přesto poukázat na souvislost, která mě osobně trochu trápí, které se obávám.

Pan ministr Bašta spolupodepsal interpelaci, která směřovala na tehdejší ministryni spravedlnosti Vlastu Parkanovou a která se týkala porušování postupu orgánů činných v trestním řízení městského státního zastupitele pro Prahu, téhož městského zastupitele, který dnes je členem koordinační a analytické skupiny, který dnes je tím odborníkem, kterého si vládá přizvává, aby jí radil, jakým způsobem má konat. Ale to není zdaleka všechno.

Z interpelace, kterou podával pan poslanec Ivan Langer na ministra spravedlnosti, jsme se dozvěděli, že pracovníci státního zastupitelství se dnes podílejí na činnosti koordinační a analytické skupiny, jsou dále zároveň státními zástupci, a že působení v této analytické skupině nebrání v plnění jejich pracovních povinností. Z včerejších Lidových novin jsem se dozvěděla, že bylo podáno 25 trestních oznámení, a z toho prosím 7 bylo podáno pražskému městskému státnímu zastupitelství, kde pracuje tentýž člověk, který tyto případy připravuje. Prosím, opravte mě, jestli se pletu. Obávám se, že všechny tyto případy, a bude jich pravděpodobně ještě mnohem více, mají přinejmenším zajištěno, že bude také sděleno obvinění a že budou posléze obžalovány a bez ohledu na to, zda dojde k výroku o vině či nevině, budou medializovány a budou skandalizovány.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Nyní mám několik přihlášek s přednostním právem. První se hlásil předseda vlády Miloš Zeman, druhý předseda poslaneckého klubu kolega Filip, potom pan kolega Beneš, poté pan kolega Zuna. Hovořit bude předseda vlády České republiky Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato jistě zajímavá rozprava by mohla být sebedelší, ale dovolte mi uplatnit pouze dvě poznámky. Poznámka první - k tzv. akci čisté ruce, kterou zde někteří z vás poněkud odsuzují, bych rád připomněl dvě fakta.

Vytvoření vládního výboru na ochranu ekonomických zájmů i koordinační analytické komise bylo pozitivně - a to dvakrát - oceněno ve zprávě Evropské komise o přibližování České republiky Evropské unii, ve zprávě, která byla publikována v listopadu minulého roku.

Za druhé akce čisté ruce byla přivítána v nástupním projevu nového amerického velvyslance pana Shattucka. Nepokládám to za dominantní argument, chci vás pouze upozornit, že mínění těchto zahraničních zdrojů může být jiné než mínění vaše, ale nyní bych se rád vyjádřil k podstatě věci, kterou je spor o utajování nebo neutajování členů komise.

Chtěl bych říci, že vláda sama nemá ze svých důvodů zájem něco utajovat. Ale prosím vás, abyste se zamysleli, a snad také jednou bez rozdílu politické příslušnosti, nad tím, co zveřejnění jmen těchto lidí může pro tyto lidi znamenat. My přece dobře víme např. z Itálie, že soudci, kteří soudili buď akci čisté ruce, nebo jiné podobné akce, se stali obětí atentátu. Nemůžeme si nalhávat, že zde nemůže dojít k případu, že někdo, ať už z pracovníků zpravodajské služby, vyšetřovatelů, státních zástupců, ale také např. z útvaru ministerstva financí a podobně, jakmile nějaký velký odborník, velký zloděj, velký tunelář, který disponuje dostatečnými prostředky pro svoji obranu, zjistí, že ta či ona konkrétní osoba tuto záležitost prošetřuje a blíží se např. k prokázání jeho trestné činnosti, že si neobjedná v mezním případě nájemného vraha.

Prosím vás, snažme se trochu vmyslet do situace těchto lidí. Snažme se uvědomit si, že jsou ohroženi, a důvod, proč jejich jména nejsou zveřejňována, je ten, že nikdo z nás se nechce stát vrahem od psacího stolu.

Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády České republiky Miloši Zemanovi. Nyní s faktickou se hlásí místopředseda sněmovny Ivan Langer, poté s přednostním právem předseda klubu Vojtěch Filip a pak přihlášení poslanci tak, jak jsem je uvedl. Prosím, pane místopředsedo, můžete hovořit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane místopředsedo, pane premiére, pane místopředsedo sněmovny, kolegyně a kolegové, pan premiér je nepochybně dobrý řečník, nicméně ve svém vystoupení udělal to, co se mu občas stává, že naprosto pominul meritum věci, odsunul svoji argumentaci někam stranou a vydával ji jako argumentaci, která souvisí s tímto případem. Byl bych velmi rád, kdybychom se drželi faktů.

Citoval bych z odpovědi ministra vnitra, který je odpovědný za vnitřní bezpečnost České republiky, co je koordinační a analytická skupina, jaká je náplň její činnosti. Je to skupina, která bude analyzovat právní předpisy a pravomoci státních orgánů z hlediska její efektivity. Srovnám-li si takovou činnost těchto lidí s činností právě těch vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců, kteří v první linii čelí obviněným a obžalovaným a nejsou utajeni, tak opravdu neshledávám sebemenší důvod pro to, aby ti, kteří analyzují právní předpisy a zkoumají efektivitu pravomoci státních orgánů, byli před veřejností a před Parlamentem České republiky utajováni. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi Langrovi. Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, také bych se rád vrátil k meritu věci. Jedna věc, která tady byla diskutována, se myslím dotýkala zcela jiné záležitosti. Nepochopil jsem vystoupení kolegy Výborného a paní kolegyně Dundáčkové tak, že by měli zájem o efektivitu jak orgánů, které nově vznikly, tak orgánu, který tady byl již v době minulé. Spíš mi to připadalo tak, že v době minulé ten orgán vznikl proto, že bylo potřeba navenek ukázat, že je zájem řešit problém, který se týká tzv. českého tunelování. Ale ve skutečnosti nikdo ten problém řešit nechtěl.

Jestli takovým způsobem byl ten orgán v té době zřízen, tak bych prosil vládu České republiky, aby takový orgán zrušila a vytvořila jiný, který se bude efektivně zabývat skutečně vyšetřováním těch případů, které ohrožují jak ekonomické zájmy, tak i, myslím si, stabilitu politického systému v České republice. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi, nyní řádně pan poslanec Beneš, po něm řádně pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, pane předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, děkuji Ivanovi Langrovi za jeho znovuzopakování merita věci. Dostali jsme se někam naprosto jinam. Tady zazněla slova "nejzkorumpovanější", pak že z hlediska resortu kultury jakoby nejsem členem vlády, padala tady slova, co kdo dokáže, na co se má těšit, ale já jsem se nejvíce zděsil toho, co tady zaznělo z úst pana předsedy vlády, slova o atentátu, slova o hrozbě nájemných vrahů.

Dámy a pánové, jestliže bych byl členem KAS, tak bych si v klidu zkoumal předpisy, zkoumal bych efektivitu státních orgánů, ale kdybych byl vyšetřovatelem, tak po těchto slovech bych se bál.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP