(pokračuje Beneš)

Nemyslím, že takováto situace tady je, a já bych byl rád, kdybychom se vrátili k interpelaci, abychom se vrátili k tomu, že přiznám, že byla udělána chyba, a abychom napravili všechny věci tak, jak jsou, v souladu s tímto právním řádem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Benešovi, hovořit bude pan poslanec Zuna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Zuna: Pan kolega Výborný položil panu ministrovi tři stručné a jasně formulované otázky. Byl bych rád, kdyby pan ministr na tyto tři krátké otázky buď odpověděl, anebo řekl, že odpovědět nechce nebo že nemá argumenty.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Nicméně mám přihlášku místopředsedy sněmovny Ivana Langra a ještě se také hlásí pan poslanec Severa. Táži se pana místopředsedy Langra, zda chce vystoupit na závěr. Ne. Pan místopředseda Langer stahuje. Hovořit bude pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, omlouvám se. Já jsem se přihlásil na poslední chvíli, protože jsem čekal, že pan ministr Bašta vystoupí. Protože jsem nebyl členem vlády - on zde argumentoval, že člen bývalé vlády exministr Výborný věděl důvody, proč jsem členem vlády nebyl - rád bych slyšel důvody, za jakých podmínek vstupují do případů. Skutečně bych rád, aby to slyšeli i ti, kteří nebyli členy vlády. Myslím si, že bez toho nelze tuto rozpravu opustit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí ministr Jaroslav Bašta. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Děkuji za slovo. Abych neprovokoval další otázky. Konzultační skupina při Nejvyšším státním zastupitelství nemá nic společného s koordinační a analytickou skupinou při vládním výboru na ochranu ekonomických zájmů. Zmínil jsem to jenom jako ilustraci toho, že bych chápal některé obavy, kdybychom zřídili něco podobného, jako byla konzultační skupina. Konzultační skupinu zřídila předchozí vláda a já nevím, proč by pan poslanec Výborný měl ze znalosti právního řádu a předpisů zkoušet zrovna mne, který s tím nemá nic společného.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru Baštovi. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Je zde avizovaná poslední přihláška místopředsedy sněmovny Langera. Mám další přihlášku do rozpravy. V tuto chvíli se bude moci ujmout slova pan poslanec Nájemník. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit, poté řádně místopředseda sněmovny Langer.

 

Poslanec Václav Nájemník: Vážení přítomní, mám jenom krátkou poznámku k akci čisté ruce. Dlouho se zajímám o italské politické prostředí a chci upozornit na to, že mrtví v této kauze nebyli oběti nájemných vrahů. Byly to hlavně sebevraždy. Nebyly to sebevraždy těch, kteří byli obviněni právem, byly to sebevraždy těch, kteří byli obviněni neprávem a skandalizováni.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jen bych připomněl, že neprobíráme v tuto chvíli akci čisté ruce, ale interpelaci pana Ivana Langra ve věci výboru pro ochranu ekonomických zájmů a jeho koordinační a analytické komise.

Nyní hovoří místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že jste ve svém vystoupení, ve kterém jste mně uděloval slovo, připomněl, co vlastně projednáváme. Projednáváme opravdu interpelaci poslance na ministra vnitra, interpelaci člena parlamentu na člena vlády. Tato interpelace není přece o tom, že někdo je pro korupci a někdo je proti korupci, že někdo nechce bojovat s korupcí a někdo chce bojovat s korupcí. Tato interpelace je o tom, jestli způsoby, které se volí při boji proti tak závažné formě trestné činnosti, jsou správné, jestli odpovídají závažnosti daného problému a jestli jsou postaveny na právním řádu konkrétní země, v tomto případě České republiky. Tato interpelace je také o tom, nakolik vláda umožňuje plnit parlamentu jeho kontrolní funkci. Připomínám, že já jsem kladl panu ministru vnitra 23 otázek. S přivřením obou očí připouštím, že na pět z nich mi bylo odpovězeno. Stranou nechávám fakt, že odpověděl způsobem, který otevírá prostor pro další a další otázky, ale na zbývající otázky jsem odpovědi nedostal, a proto navrhuji následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci poslance Ivana Langra ve věci koordinační a analytické skupiny."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Při nejlepší snaze se mi nedaří uzavřít rozpravu, neboť se hlásí předseda poslaneckého klubu Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Musím reagovat na to, co řekl kolega Langer. Už jednou jsme se podíleli na tom, že se nám nechce jako zákonodárnému sboru do boje proti korupci. Osobně jsem navrhoval v tomto parlamentu, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zřídila stálou komisi pro potírání organizovaného zločinu. Vycházel jsem ze závazku, který Česká republika přijala v rámci Středoevropské iniciativy, v rámci podpisu tzv. Terstské charty. Bývalý předseda sněmovny a nyní předseda vlády byl na zasedání Středoevropské iniciativy a tento problém hýbe celou Evropou. Na můj návrh, který jsem předložil sněmovně, se ozvalo v těchto lavic jen málo vystoupení a při hlasování jsem získal podporu necelých 70 poslanců. Ptám se, jestli opravdu a upřímně myslíme svůj boj s korupcí v České republice.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme za malou chvíli hlasovat o usnesení, které přednesl místopředseda sněmovny Ivan Langer. Usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci poslance Ivana Langra ve věci tzv. koordinační a analytické komise výboru pro ochranu ekonomických zájmů České republiky."

 

Mám návrh na odhlášení, čímž vás odhlašuji. O tomto návrhu usnesení budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 44. Žádám vás všechny o novou registraci a zahajuji toto hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 69, proti 90.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme uzavřeli projednávání poslední interpelace. Budeme se nyní věnovat dalšímu bodu našeho pořadu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji místopředsedovi za to, že převzal za mne řízení schůze po dobu projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 106/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 106. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP