Poslanec Stanislav Volák: Pane kolego, opravdu tomu nerozumím. Místo aby se argumentovalo věcně, aby se argumentovalo proti tomu, co jsem zde řekl, můžu připojit ještě další fakta, např. v současné době je 1 350 tisíc lidí nad 65 let, v roce 2008 už jich bude 1 800 tisíc a v roce 2020 jich bude přes 2 200 tisíc.

Ale chci říci něco jiného. Není pravda, že Tošovského vláda se tímto problémem nezabývala, na Ministerstvu práce a sociálních věcí, doufám, že pan kolega Špidla to potvrdí, leží velmi dobrý materiál, který se jmenuje Analýza důchodového pojištění a variantní návrhy koncepce. Tam je všechno, co tady říkám, naprosto všechno, nic jsem si nevymyslel, všechno je v ministerském materiálu. Takže bych si vyprosil, aby tady někdo říkal, že minulá vláda nebo já jsme nic nedělali. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uděluji slovo panu poslanci Radimu Chytkovi, připraví se pan poslanec Hofman.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr Špidla předložením tohoto vládního návrhu zákona nepochybně vyhlásil nezaměstnaným boj, a to ať to jakkoli popírá. Když se totiž lépe podíváme na obrat firem a když z tohoto obratu odečteme finanční prostředky potřebné na nákup materiálu, zjistíme, že zvýšením mzdových prostředků o jedno jediné procento snížíme zisk firem až o 10 %. Je tedy úplně a zcela logické, jak budou reagovat firmy - kromě rozpočtových a příspěvkových organizací, které jsou dotovány státem - jak budou reagovat na případné přijetí tohoto zákona.

Jsou celkem dvě možnosti. První možnost - zaměstnavatel sníží platy tak, aby objem mzdových prostředků zůstal stejný. Znamená to tedy ve svém důsledku, že do rozpočtu navíc nepřijde ani jedna koruna. Druhá varianta - zaměstnavatel se vskutku rozhodne propustit některé zaměstnance proto, aby opět objem mzdových prostředků zůstal stejný. Tím se však nepochybně nezaměstnanost zvýší.

A tady bych rád reagoval na včerejší diskusi o nezaměstnanosti. Já osobně kdybych byl nezaměstnaný a poslouchal bych vládní poslance a pana ministra Špidlu, stal bych se zádumčivým. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Posledním zatím přihlášeným - je zde několikero faktických poznámek - přihlášek, které se vyvíjejí ve faktické poznámky. Ale mezi vámi dvěma, páni poslanci, se přihlásila ještě s faktickou paní poslankyně Orgoníková. Myslím si, že v sociální demokracii jste džentlmeni a že jí dáte přednost. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen velice krátce. Já budu replikovat na vystoupení pana exministra Voláka. My nekritizujeme, že minulé vlády nic nedělaly, my kritizujeme, že to dělaly blbě.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat ne na pana kolegu Voláka, ale na pana kolegu Chytku, který tady hovořil o aspektech, kdy se podnikatelé budou snažit dodržet, aby objem mzdových prostředků zůstal stejný. Kdyby se tito podnikatelé snažili, aby objem těchto prostředků zůstal stejný, tak i to pojištění, které se zvyšuje, bude zaplaťpánbůh větší, které přijde do státního rozpočtu, protože sociální ani zdravotní pojištění není součástí mzdových prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To byl pan poslanec Brožík, nyní faktická poznámka pana poslance Škromacha.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Může se snížit zisk, nevím, kde se vzalo těch deset procent, ale u některých firem, které nemají zisk žádný, to může být sto, tisíc, deset tisíc procent a samozřejmě je otázka, jestli to bude na úkor mezd, či nebude. Myslím si, že naši podnikatelé a zaměstnavatelé jsou natolik rozumní, že si dokážou se svými sociálními partnery dohodnout takové podmínky, a jsou lepší, jsou horší, některé to neovlivní, u některých to bude problém, ale myslím si, že to necháme liberálně na vzájemném vyjednávání mezi sociálními partnery. Dejme jim k tomu příležitost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další faktickou poznámku, která by bránila panu poslanci Hofmanovi, který je řádně přihlášený, vystoupit v této chvíli nevidím, takže vám, pane poslanče, konečně mohu udělit slovo.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, chtěl bych se pozastavit u některých věcí, které tady zazněly. Vřele bych doporučil některým poslancům si přečíst zákon o správě daní a poplatků, kde to, co bylo řečeno, o co podnikatel přijde, že si může koupit počítač a další věci a pak si to může odepsat ze základu daně, to je první věc.

Druhá věc, o tom, že by tento zákon zvýšil nezaměstnanost - mluvil jsem, a byl u toho i svědek, s řediteli velkých podniků. Jedná se o Válcovny plechu, CELPAK a Třinecké železárny. Konkrétně na tuto otázku jsem se jich ptal, jak se jim to promítne do stavu zaměstnanosti, do stavu mzdových prostředků vynakládaných na zaměstnance, když tento zákon takhle bude přijat. Ze strany Válcoven plechu Frýdek-Místek bylo řečeno: "Bude to asi znamenat možná úbytek peněz na 20 zaměstnanců." Ptal jsem se: "Bude třeba těch 20 zaměstnanců propustit?" Odpověď: "Těchto 20 zaměstnanců ubude přirozenou cestou odchodem do důchodu." Toť vše.

U osob samostatně výdělečně činných nevím, o čem je řeč. Prosím vás, tento průběžný systém drží zaměstnanci, zaměstnanci svými penězi. Dám zase konkrétní příklad, abychom věděli, o čem je řeč. Podle statistik Všeobecné zdravotní pojišťovny je vyměřovací základ na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných před zvýšením minimální mzdy dva a půl tisíce korun. U zaměstnanců 10 700 korun. Kdo drží zdravotní pojištění? Osoby samostatně výdělečně činné? - ptám se.

Další věc. Kolik osob samostatně výdělečně činných zkrachovalo tím, že byl zvýšen vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění? Neznám to číslo a myslím si, že žádný, protože se vždycky najde cesta, jak se vyměřovací základ u OSVČ sníží na tu nejmenší míru. Děkuji za pozornost.

 

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, žádná další přihláška v tuto chvíli není, respektive ji nevidím. Je 12 hodin 29 minut. Přesně v souladu s postupem, který jsem oznámil, v tuto chvíli končím obecnou rozpravu, vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin, potom začneme odpolední blok závěrečným vystoupením navrhovatele, zpravodaje a bude hlasováno o návrhu zákona. Přeji dobrou chuť.

 

(Schůze přerušena ve 12.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP