(pokračuje Špidla)

Ale to by byla otázka na jinou debatu.

Dámy a pánové, pokud chceme otevřít skutečnou debatu o důchodovém pojištění, musíme vytvořit v důchodovém systému základní, alespoň střednědobou rovnováhu. Bylo by proto velmi neuvážené návrh zamítnout a nepropustit ho do druhého čtení, už možná jenom proto, abychom v druhém čtení objasnili některé další souvislosti, které, jak už je to podstatou projednávání, v prvním čtení objasněny být dostatečně nemohou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru práce a sociálních věcí panu Vladimíru Špidlovi. Paní poslankyně, páni poslanci, já bych vám chtěla říci, že mě dostáváte do nesmírně obtížné situace, protože já při řízení schůze nesmírně nerada využívám zvonu pro ztišení atmosféry v sále, ale přiznám se, že dnes mě již skutečně nenapadá jiný způsob, jak zajistit takový klid, aby hovořící poslanci slyšeli vlastního slova. Takže pokud jste již ten klid v sále nedopřáli ministrovi práce a sociálních věcí, dopřejte ho prosím alespoň zpravodaji panu poslanci Josefu Janečkovi, kterému tímto udílím slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych se asi vzdal závěrečného slova, pouze bych konstatoval, že v diskusi vystoupilo devět diskutujících, s tím, že byl několikrát přednesen návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Čili můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Já jsem zaregistrovala návrh na zamítnutí, o kterém budeme v tuto chvíli hlasovat. Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Mně se zdá, že jsem zaznamenala přihlášku předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, ale nejsem si tím jista, zda to bylo skutečně přihlášení, či ne. Pan poslanec Gross kývá, že to tak není. To znamená, že v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než přistoupit k hlasování o předloženém návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 45, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 (potlesk v pravé části sálu) se z přítomných 188 pro vyslovilo 95, proti 86. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Paní poslankyně, páni poslanci, já vás chci upozornit na to, že nebude-li možné v tomto jednacím sále dále jednat, vyhlásím čtvrthodinovou přestávku pro zklidnění atmosféry v sále. S faktickou poznámkou pan poslanec Vymětal - s procedurální, pardon.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové. Zřejmě já mám tu smůlu, že mi hlasovací zařízení zaznamenalo jinak. Mám zaznamenáno, že jsem byl pro zamítnutí, ale hlasoval jsem samozřejmě proti. Takže zpochybňuji toto hlasování a chci opakování hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Já dám neprodleně hlasovat o procedurální námitce pana poslance Vymětala, kterou zpochybňuje hlasování pořadové číslo 45.

 

O námitce pana poslance Vymětala rozhodneme ihned, a to v hlasování číslo 46, které zahajuji a ptám se: Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Vymětala? Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 se z přítomných 187 pro vyslovilo 135, 20 bylo proti.

Tento procedurální návrh na zpochybnění hlasování pořadové číslo 45 byl přijat. To znamená, že toto hlasování budeme opakovat.

 

Nyní se hlásí dva předsedové klubů - předseda klubu sociální demokracie a předseda klubu ODS, kterým udílím slovo, i když musím říci, že jsem se dostala do obtížné procedurální situace, protože v případě zpochybnění hlasování je potřeba opakovat hlasování neprodleně. Nicméně v jiné části jednacího řádu se praví, že předsedové klubů mají právo vystoupit kdykoliv. Je to proto procedurální past. Páni předsedové, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Já bych v tuto chvíli požádal o 15minutovou přestávku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda klubu ODS se také hlásil. Já se nyní přiznám, že tak trochu nevím co dělat a ráda bych poprosila své kolegy z vedení sněmovny, zda by se mohli ke mně dostavit ke krátké poradě, protože nárok na přestávku na poslanecký klub je samozřejmě vždy, nicméně pokud je zpochybněno hlasování z důvodů selhání hlasovacího zařízení, nebývá zvykem mezitím přestávku vyhlásit. V tuto chvíli prosím krátkou poradu vedení sněmovny, zde u předsedajícího, protože si s touto situací nevím rady. Ke slovu se hlásí ještě jednou předseda klubu sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já se musím přiznat, že mi není známo ustanovení jednacího řádu, o které by se opíralo to, že se musí po schválení námitky hlasovat okamžitě. Tudíž si myslím, že jsme v tuto chvíli zpátky před konečným hlasováním, a v takovémto momentě již mnohokrát i z úst jiných předsedů klubů byla podána žádost o přestávku a vždycky se této žádosti vyhovělo. Nevidím důvodu, proč by se v tuto chvíli mělo postupovat jinak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se o slovo hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní předsedající, kolegyně a kolegové. Je mi líto, ale já nemohu souhlasit s výkladem pana kolegy Grosse, protože my jsme v rámci jednoho hlasování, jednoho bloku hlasování. Jestli tomu rozumím správně přestávka poslaneckého klubu slouží k poradě poslaneckého klubu, nikoliv k tomu, aby se přerušilo jednání proto, aby se dohnali poslanci. Potom řekněme rovnou, že chceme přerušit proto, abychom získali větší zastoupení ve sněmovně, a bude to přímé a upřímné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci. Rozhodnutí v tuto chvíli je bohužel na mně, jako na předsedající a věřte tomu, že rozhodnutí v této záležitosti není jednoduché. V zásadě ani jedna z obou námitek se neopírá plně o jednací řád, ale spíše o zvyklosti v této sněmovně, a tyto zvyklosti jsou jedna v rozporu s druhou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP