(Schůze opět zahájena ve 14.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Přestávka určená pro jednání klubu sociální demokracie vypršela, budeme pokračovat v jednání. Jen co se trochu ztiší atmosféra v jednacím sále a poslanci usednou na své místo, dám slovo předsedovi klubu ODS panu Vlastimilu Tlustému. Pane předsedo, já jsem vás chtěla ušetřit mluvení ve chvíli kdy všichni vcházejí do sálu. Samozřejmě slovo máte, ale počkejme chvíli, než se atmosféra zklidní.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, já bych pro změnu ušetřil uklidňování atmosféry. Já bych ze stejných důvodů, z jakých požádal pan předseda Gross o minulou přestávku, požádal o její prodloužení o 30 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě v této chvíli mi nezbývá nic jiného, než vyhovět. Přestávka do 15.07 hod.

 

(Schůze přerušena ve 14.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP