(Schůze opět zahájena v 15.07 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Lhůta určená k jednání poslaneckého klubu ODS skončila a nyní budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu pořadu naší schůze.

Vzhledem k tomu, že jsme se vrátili do ukončeného bodu č. 17, prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla a zpravodaj pro prvé čtení tohoto zákona pan poslanec Josef Janeček. Před přerušením našeho jednání rozhodla Poslanecká sněmovna v hlasování pořadové číslo 46 na návrh pana poslance Karla Vymětala o zpochybnění hlasování pořadové číslo 45, kterým bylo schváleno zamítnutí předloženého návrhu.

V tuto chvíli budeme toto zpochybněné hlasování opakovat. Vidím v plénu požadavky na odhlášení, proto vás všechny odhlašuji a prosím všechny o novou registraci. Vidím, že všichni poslanci a poslankyně měli možnost dorazit na svá místa. V tuto chvíli nezbývá nic jiného, než přistoupit k hlasování.

 

Rozhodneme znovu o zamítnutí předloženého návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 47, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 98, proti 91.

 

Tím jsme projednali tento bod. Konstatuji, že pan poslanec Švrček má náhradní kartu č. 1.

 

Dalším bodem je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 90/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 90. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu, kterým se předkládá parlamentu…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Paní poslankyně, páni poslanci, velice vás prosím o zklidnění atmosféry v jednacím sále, aby ti, kteří chtějí slyšet úvodní slovo předkladatele, měli tuto možnost.

Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Opakuji znovu. Z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh novely zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vypracoval Český báňský úřad, vůči kterému zastávám koordinační a informační funkci v souladu s pověřením vlády.

Cílem předloženého návrhu je posílit prevenci na úseku bezpečnosti práce v důlních provozech a lomech. Dosavadní sankční pravomoci orgánů Státní báňské správy jsou v tomto směru nedostatečné. Proto se navrhuje zvýšit horní hranici pokut…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, promiňte mi ještě jednou, že vás přerušuji. Paní poslankyně a páni poslanci, ani já jako předsedající, byť mám přenos z řečnického mikrofonu přímo u svého stolu, neslyším, co pan ministr říká. Podle akustiky v jednacím sále nikdo z vás tuto možnost nemá také. Chtěla bych proto ještě jednou velmi poprosit, aby bylo možné v této sněmovně pokračovat v jednání a nebyla jsem nucena přerušit jednání sněmovny pro ztišení atmosféry.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP