(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli zahájíme blok ústních interpelací na členy vlády České republiky. Vyzývám pana poslance Zdeňka Kořistku, který je prvním vylosovaným, aby přednesl interpelaci na ministra financí pana Ivo Svobodu a zahájil tak tento blok. Připraví se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci, která se týká převodu bývalého vojenského majetku v areálu letiště Mošnov na město Ostrava.

Vláda ČSSD sice deklaruje, kde může, podporu záměrům, které mohou snížit nezaměstnanost, pokud se ovšem nějaké projekty objeví, dochází paradoxně k jednání úředníků, která tyto iniciativy potlačují. Převod majetku se vleče již pět let. Úředníci jak vašeho ministerstva, tak Ministerstva obrany problém řeší jako ping-pongovou hru. Dohadují se, a dnes i přes média, kdo a kdy měl poslat žádost o udělení výjimky, kdo má jakou povinnost, prostě státní byrokracie vítězí.

Nezaměstnanost na severní Moravě rychle roste. Premiér Zeman na tiskových konferencích v Ostravě vyslovuje silná slova o podpoře tohoto regionu, ale konkrétní chování ministerstev jeho slova popírají. Možná že zanedlouho sdělí premiér Zeman národu, že sabotáže úředníků se přesunují z Ministerstva zdravotnictví i na další resorty.

Zájemci o podnikání sice ještě čekají, ale mohou se velice rychle přesunout např. do Polska, kde vstřícnost při nabízení a zainvestování pozemků či průmyslových areálů sehrává velikou roli. Zde stačí jen dobrá vůle a rychlé jednání.

Vážený pane ministře, táži se vás tedy na následující:

1. Víte o liknavosti svých úředníků a jak ji chcete řešit?

2. V jakém stavu je projednávání celé kauzy mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem obrany?

3. Jste schopen sdělit přibližný termín, kdy bude udělena výjimka pro převod tohoto majetku?

Vím, že jde o dílčí problém, ale každý úspěšně dotažený záměr může nezaměstnanost alespoň zmírňovat.

Věřím, že se osobně společně s ministrem obrany zasadíte o razantní vyřešení této kauzy.

Děkuji za pozornost

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo ministru financí panu Ivo Svobodovi k odpovědi.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené trosky Poslanecké sněmovny a zbytky ministrů.

K této interpelaci nemohu než konstatovat skutečný stav věci, kterým je odsouhlasený bezúplatný převod majetku objektu Mošnov - letiště - kasárna do vlastnictví města Ostravy s tím, že převod pozemku podléhá povolení výjimky Ministerstva financí podle vyhlášky č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

Musím však konstatovat, že každý převod pozemků se posuzuje individuálně na základě žádosti převádějící státní organizace. Jakmile obdržíme příslušný návrh od Ministerstva obrany, jistě co nejrychleji vyřídíme žádost kladně.

Jinak bych chtěl jenom podotknout, že považuji za absurdní, že předchozí vlády si nenašly čas na to, aby tu mizernou "stodevatenácku" zprovodily ze světa a umožnily nám trochu více flexibility. A pak byste, pane poslanče, dovolí-li předsedající, přišel o tuto krásnou a úplně zbytečnou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana poslance, zda si přeje přednést doplňující otázku. (Souhlas.) Má k ní slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, poslouchal jsem pozorně, ale neslyšel jsem v podstatě odpověď ani na jednu z mých otázek. Ptal jsem se v interpelaci na konkrétní termíny, zda proběhla jednání mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí atd.

Chtěl bych upozornit, že platí usnesení vlády z října 1996, které nebylo zrušeno, a tato vláda rozhodla o bezúplatném převodu tohoto majetku na město Ostrava. To je za další.

A podle mé poslední informace, kterou jsem se dozvěděl před malou chvílí od mého kolegy, Ministerstvo obrany prý tento převod majetku zamítlo. Stalo se tak na začátku měsíce ledna t.r.

Proto opět opakuji své otázky, zda proběhla jednání mezi ministerstvy, kdy vlastně garantujete nějaký termín převodu tohoto majetku a ještě doplňující otázka, jestli víte o tom, že Ministerstvo obrany celou tuto kauzu vlastně zamítlo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan ministr financí Ivo Svoboda.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo.

Mám pocit, že jsem se vyjádřil dostatečně z hlediska toho, aby byl převod realizován. V tomto režimu, podle této mizerné, zastaralé vyhlášky spočívá iniciativa na resortu, který má právo hospodaření k předmětnému majetku. Ministerstvo financí v podstatě dává pouze souhlas a samozřejmě ručí za správnost.

Opravdu nejsem schopen říci, zdali v důsledku minulého chaosu nebudeme muset předělat zaměření, udělat hromadu odhadů a nevím čeho ještě. Jediné, co v těchto starých situacích jsem schopen garantovat, je čas, který je potřeba, aby spis přešel z jednoho odboru do druhého. A bohužel, právě ve starých, dříve schválených, nadhozených kauzách, máme největší problémy.

Nechci vám slibovat, že to bude za týden nebo za rok. Mohu říci jedině, že to nebudeme odkládat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministrovi financí. Nyní jsem se chystala udělit slovo panu poslanci Pavlu Kováčikovi, který byl vylosován na třetím místě. Nicméně bylo mi sděleno, že pan poslanec Kováčik zde není, ztrácí tedy pořadí. Udílím proto slovo panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi, který byl vylosován na čtvrtém místě, aby položil interpelaci na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta ve věci firmy Transform ve Stodě u Plzně.

Bohužel pan ministr Kužvart je omluven. Pan poslanec Lobkowicz, přeje-li si to, má možnost přednést interpelaci, na kterou mu bude odpovězeno písemně, pokud se takto rozhodne.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové.

Moje interpelace ve věci firmy Transform ve Stodě u Plzně je celkem jednoduchá. V pondělí jsem četl v místním tisku, v Plzeňském deníku, že pan ministr navštívil tuto firmu. Já tuto firmu též velice dobře znám a velice si cením toho, co dělají. Je to firma na zpracování plastového odpadu. Tato firma má bohužel velké dluhy a bojuje o přežití. Pan ministr slíbil, že se postará o to, aby tato firma získala státní zakázky.

Moje otázka je následující: Nebudou problémy se zákonem o zadávání státních zakázek, nebo jak si to představuje udělat?

To bylo to, co jsem chtěl vědět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, interpelace byla přednesena a Kancelář Poslanecké sněmovny se postará o to, aby ministr životního prostředí obdržel text vaší interpelace. na kterou podle jednacího řádu odpoví písemně.

Nyní udílím slovo panu poslanci Miroslavu Benešovi k položení interpelace na ministra financí pana Ivo Svobodu ve věci zákonného pojištění odpovědnosti pro obce.

Pane poslanče, máte slovo,

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsem jedním ze čtyř interpelujících v této věci, myslím si, že se jedná asi o věc aktuální.

Jedná se v podstatě o to, že vyhláška č. 492/1991 Sb. Ministerstva financí byla aktualizována a upravena vyhláškou č. 323/1998 Sb. Došlo ke změně v tom smyslu, že od 1. ledna letošního roku jsou obce plátci zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel, chcete-li povinného ručení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP