(pokračuje Martínek)

Pan poslanec Tlustý zde dojemně vyzýval vládu k činnosti, ale zapomněl říct, že současná hospodářská situace je výsledkem nečinnosti minulých vlád. Měl jsem bohužel tu možnost jako starosta právě postiženého regionu několikrát vyzývat státní úředníky na různých stupních a žádat je o systémová a systematická řešení. Přestože jsem navrhoval řešení, která jsou běžná na tyto problémy v zemích EU, nikdy jsem nedošel sluchu a vždycky mi bylo tvrzeno, že jsem levicový blouznivec.

Jsem rád, že v této - byť velmi těžké - hospodářské situaci jsme na druhé straně v situaci, kdy se systémová a systematická řešení začínají přijímat, kdy se takové záležitosti, jako je regionální ekonomika a regionální politika státu, nepřijímají už jako nadávka, ale jsou realitou, na které se tvrdě pracuje. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě se přihlásil pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, dovolte, abych k předložené zprávě pana ministra financí poznamenal, že se domnívám, že kromě negativních vlivů na státní rozpočet lze předpokládat také pozitivní vlivy.

Tak například současný pokles kurzu koruny se nepochybně projeví ve zvýšení exportu a v poklesu importu do ČR, což by se následně mělo projevit v lepších hospodářských a ekonomických výsledcích všech hospodářských subjektů.

Další skutečností, že státní rozpočet je skutečně více nebo méně přesný předpoklad finančního vývoje. V dnešním dialekticky se vyvíjejícím se světě, jak můžeme denně sledovat, je běžné, že dochází k velmi rychlému vývoji světové ekonomické situace. Česká republika není izolovanou ekonomickou enklávou, na kterou tyto vlivy světové ekonomiky nepůsobí. Nepochybně v průběhu tohoto roku dojde k řadě ekonomických událostí, které buď pozitivně, nebo negativně ovlivní naši ekonomiku. Je věcí vlády, ústřední banky a ostatních hospodářských subjektů a správních subjektů, aby na tuto situaci správně reagovaly.

Proto si myslím, že to, co zde zaznělo, že by vláda měla nějaký úmysl řekněme nepravdivě informovat, predikovat nesprávně vývoj situace a podobně, že tyto předpoklady nejsou opodstatněné. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nyní se přihlásil o slovo předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, název našeho bodu zní Dopad odlišné prognózy vývoje ekonomiky na státní rozpočet. Dovolte mi, abych jako bývalý prognostik byl lehce provokativní.

Sám dopad prognózy na státní rozpočet je pochopitelně nulový. Prognóza je informace, která se může, ale také nemusí naplnit. Je-li prognóza dělána například na základě regresní analýzy, jako je tomu v tomto případě, pak do ní nasypete kvartální data a samozřejmě každé čtvrtletí dostáváte odlišný výsledek. Tato prognóza pracuje jako s konstantami s některými veličinami, které jsou proměnlivé. Klasickým případem takové umělé konstanty je kurz koruny, který, jak dobře víte, se v posledních dnech po zpracování této prognózy výrazně změnil. Většina lidí, kteří o ekonomice něco vědí, se shoduje v tom, že tento kurz byl do určité míry nadhodnocen, že se nyní zreálňuje a že samozřejmě může vést ke zvýšení exportu a ke zvýšení konkurenční schopnosti.

Chtěl bych vám proto nabídnout jinou věc. Tam, kde budeme diskutovat o tom, za co je odpovědná tato vláda po šesti měsících své existence a za co jsou popřípadě odpovědny vlády minulé, tam je skvělé pole při diskusi o zprávě o stavu a vývoji české společnosti, tedy o zprávě, kterou nová vláda předloží již březnovému zasedání této ctihodné Poslanecké sněmovny. Tam bude celá řada fakt, z nichž upozorňuji pouze na jeden jediný.

Ukázalo se, že daleko nejhorší výsledky podniků jsou u podniků privatizovaných kuponovou metodou. To je tvrdý statistický fakt, nic více a nic méně. Tyto výsledky jsou ještě daleko horší než u dosud státních podniků. A já jsem přitom ten, kdo s výjimkou železnice, pošty a několika málo dalších odvětví jsem proti tomu, aby podniky byly ve státních rukou. Myslím si, že toto je jedno z možných polí diskuse.

Ale pak bych vám chtěl místo ztrácení času nad jednou regresní analýzou a jejími výsledky nabídnout poctivou hru už nad reálnými čísly a fakty, a nikoli nad prognózami. Tato sněmovna naprosto ignorovala zprávy o státním závěrečném účtu. Přitom právě tyto zprávy vypovídají o rozdílech mezi vládními intencemi a realitou. Až budeme předkládat státní závěrečný účet, suďte nás a suďte nás tvrdě, pokud by se prokázalo to, co se prokázalo v minulosti, když v roce 1997 byl schválen vyrovnaný státní rozpočet, ale deficit za tentýž rok byl 17 miliard korun, když pro rok 1998 byl rovněž schválen vyrovnaný státní rozpočet, ale deficit dosáhl 30 miliard korun.

A já bych vám chtěl, vážení kolegové, říci, že chápu vášnivé diskuse k návrhu zákona o státním rozpočtu, ale nechápu lhostejnost Poslanecké sněmovny při probírání státního závěrečného účtu. Tam má smysl diskutovat mezi vládou a opozicí o tom, co se vládě podařilo a co se nepodařilo. A přiznávám se, že by mě hanba fackovala, kdyby se vládní odhad rozpočtového deficitu objevoval na úrovni ať už sedmnácti, nebo třiceti miliard korun, jako se to stalo ve dvou předchozích letech. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců klubů ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Protože se nikdo nehlásí, poprosím paní místopředsedkyni, aby mě zastoupila, protože řeknu něco sám. (Předsednictví přejímá místopředsedkyně Buzková.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, vážená vládo, já jsem neměl v úmyslu vystoupit až do vystoupení předsedy vlády.

Já bych ho moc prosil, aby nás nepletl a aby si nepletl diskusi, aby neříkal, kdy máme o čem diskutovat a kdy nemáme o čem diskutovat. On sám ve svém vystoupení odvedl diskusi někam úplně jinam, než o čem dnešní diskuse je.

Dnešní diskuse v žádném případě není o tom, nakolik se dramaticky a diametrálně lišíme v našich názorech na důvody a příčiny současného propadu české ekonomiky. O tom skutečně tato diskuse není a já si také myslím, že téměř nikdo sem tuto diskusi nezavedl, právě bohužel až on. A je to naprosto zbytečné. Tato diskuse je o něčem úplně jiném, tato diskuse je o tom, že se ukazuje, že ekonomický propad bude větší, než bylo předpokládáno v okamžiku přípravy státního rozpočtu a v okamžiku schvalování státního rozpočtu, jakkoli já jsem pro tento rozpočet v žádném případě nehlasoval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP